Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.12.2009 22:42 - ПРОТОКОЛ №12 - ВСИЧКИ АГЕНЦИИ ЩЕ ИЗВЕСТЯВАТ САМО ТОВА, КОЕТО ИМ ЗАПОВЯДВАТ ЮДЕИТЕ
Автор: grigorsimov Категория: Политика   
Прочетен: 1283 Коментари: 2 Гласове:
0Думата свобода, която може да се тълкува различно, ние определяме така: Свободата е право да се върши това, което позволява законът. Подобно тълкуване, когато държим властта в ръцете си, ще ни даде възможност да обсебим всичките права, защото законите ще разрешават и забраняват само това, което е в интереса на нашата програма.

ЦЕЛИЯТ ПЕЧАТ ЩЕ БЪДЕ ПОД НАЙ-СТРОГА ЮДЕЙСКА ЦЕНЗУРА.

Днес вече ние използваме всичките средства на печата за нашите задачи. Каква специална роля играе пресата? Тя служи за неограничено раздухване на страстите или на партийния егоизъм, което ни е нужно, за да разединяваме гоите. Тя е празна, несправедлива и лъжлива. По-голямата част от гоите съвсем не разбират нейното предназначение. Ние ще я оседлаем и ще вземем поводите в нашите здрави ръце. Същото ще сторим и с останалия печат, защото какъв смисъл има да се отървем от нападките на вестниците, ако станем прицелна точка на брошури и книги? Сега печатът – този инструмент за разгласяване – е скъп, поради необходимостта да се цензурира, но ние ще го обърнем в доходно перо за нашата държава. Ние ще обложим печата с особен гербов налог; ще установим и внасянето на залог при учредяването на печатни органи и при откриване на печатници; собствениците им ще бъдат задължени да ни гарантира, че нашето правителство не ще бъде изложено на нападките на печата. За всяка евентуална нападка ние ще глобяваме безпощадно. Тия мерки, особения гербов налог, залозите и глобите ще донесат на правителството грамадни приходи. Ако партийните вестници биха се осмелили, въпреки глобите, да пишат против нас, то щом повторят нападките, ние ще ги забраняваме. Никой безнаказано не ще се докосва до ореола на нашата правителствена непогрешимост. Предлогът да се прекрати един печатен орган ще бъде, че този орган без всякакво основание и повод е вълнувал умовете. Моля да забележите, че между тези, които ще ни нападат, ще има и създадени от нас органи, но те ще нападат изключително тези наши постановления, които ние сме решили да бъдат изменени. Без наш контрол, нито едно съобщение не ще проникне в обществото.

ВСИЧКИ АГЕНЦИИ ЩЕ ИЗВЕСТЯВАТ САМО ТОВА, КОЕТО ЮДЕИТЕ ИМ ЗАПОВЯДВАТ.

Това нещо ние и сега постигаме, благодарение на обстоятелството, че всички новини, от всички краища на света, се получават от няколко агенции, в които всичко е централизирано. При нашата власт тези агенции ще бъдат всецяло наши учреждения и ще разгласяват само онова, което ние им предпишем.

Ако досега ние съумяхме да завладеем до такава степен умовете на гоевските общества, че те гледат на световните събития през цветните стъкла на очилата, които ние им поставяме; ако сега нито в една гоевска държава не съществуват за нас заключалки, които да ни отнемат достъпа към тъй наречените от гоевската глупост “държавни тайни”, то какво ще бъде, когато ние, в лицето на нашия всемирен монарх, бъдем признати за господари на света?!

ЮДЕЙСКАТА КОНТРОЛА НА ПЕЧАТА СЪЗНАТЕЛНО ЩЕ УБИЕ ИДЕЯТА ЗА ПРОГРЕСА.

Да се върнем към печата. Всеки, който пожелае да бъде издател, или библиотекар, или печатар, ще бъде заставен да се снабди с диплом, който, в случай на провинение, веднага ще се отнема. При такива мерки, оръжието на мисълта ще стане възпитателно средство в ръцете на нашето правителство, което няма вече да допусне народните маси да се заблуждават и мечтаят за благодеянията на прогреса. Кой от нас не знае, че тези призрачни копнежи за прогрес водят към нелепи мечтания, от които са се родили анархистическите отношения на хората към властта и помежду им? Това е тъй, защото прогресът, или по-добре идеята за прогреса, е насочила хората да мислят за най-различни еманципации, без да установи крайните граници на мисълта и желанията... Всички така наречени либерали са анархисти, ако не на дело, то в мислите си. Всеки един от тях бяга след призрака на свободата, като заедно с това изпада в своеволие, т.е. в безконтролни протести, заради самия протест...

ПЕЧАТЪТ ЩЕ БЪДЕ ДРАКОНОВСКИ ОКОВАН И СТРОГО ЦЕНЗУРИРАН.

Ние ще обложим целия печат с гербови марки на лист и с налози, а книгите, които са по-малко от 30 листа, ще облагаме в двоен размер, като ги запишем в разреда на брошурите. По този начин от една страна ще намалим числото на списанията, които от себе си представляват най-лошата печатна отрова, а от друга страна – тая мярка ще принуди писателите да пишат дълги произведения, които струват скъпо и малко се четат. А това, което ние самите ще издаваме за умственото развитие в набелязаната от нас насока, ще бъде евтино и ще се чете на един дъх. Налогът ще обуздае празното литературно влечение, а наказанията ще поставят писателите в зависимост от нас. Ако се намерят някои желаещи да пишат против нас, то няма да се намерят охотници, които да напечатат произведенията им. Всеки издател или печатар, преди да приеме нещо за печатане, ще бъде задължен да отиде при властите и да иска разрешение. По такъв начин ние предварително ще знаем всички сплетни, които ни се готвят и ще ги разбиваме, понеже обясненията ни ще изпреварят въпросите, които се повдигат.

Литературата и журналистиката са двете най-важни възпитателни сили. Нашето правителство ще стане собственик на повечето вестници; чрез тях то ще неутрализира вредното влияние на частния печат и ще печели грамадно влияние над умовете. Ако ние допуснем десет гоевски списания, сами ще създадем тридесет наши. Публиката, разбира се, не бива и да подозира подобно нещо, затова нашите списания ще бъдат външно с най-противоположни насоки и мнения, за да възбуждат не само доверие, но и да привличат дори нашите нищо не подозиращи противници, които, попаднали по този начин в примките ни, ще бъдат обезвредени.

На първо място ще бъдат печатните ни органи от официален характер. Те ще са постоянния страж на нашите интереси и затова тяхното влияние трябва да бъде подавляващо. На втори план ще бъдат официозите, чиято роля ще бъде да привлича за нашата кауза равнодушните и спокойните читатели. На трето място ще поставим органите на създадената от нас опозиция, която в един или няколко от своите органи ще играе ролята на наш антипод. Истинските ни противници в душата си ще приемат тая привидна опозиция за нещо свое и ще ни открият картите си. Печатните ни органи ще бъдат с всевъзможни тенденции: аристократически, републикански, революционна, дори анархически – разбира се, доколкото позволява конституцията. Те, подобно на индийския идол Вишну, ще имат сто ръце, всяка от които ще държи пулса на всяко едно от обществените течения. Когато пулсът се повиши, тогава тези сто ръце ще поведат мненията в посока към нашата цел, и това ще стане лесно, защото развълнувалият се субект губи разсъдителността и лесно се поддава на внушения. Ония глупци, които ще мислят, че следват мнението на вестника от своя лагер, всъщност ще следват нашето мнение, или онова, което е нам желателно. Въобразявайки си, че следват органа на своята партия, те ще вървят след знамето, което ние издигаме пред тях.

За да насочваме в този смисъл нашите вестникарски кадри, ние ще трябва с особено внимание да организираме това дело. Под името “Централно отделение на печата”, ние ще учредим литературни събрания, в които нашите агенти незабелязано ще дават паролата и сигналите. Обсъждайки и противоречейки повърхностно на нашите начинания, без да засягат тяхната същност, вашите “опозиционни” органи ще водят празна престрелка с официалните вестници, за да дават повод да се изказваме по-подробно, отколкото бихме могли да направим това в първоначалните официални изявления. Разбира се, това ще става когато нам е изгодно.

Привидните нападки срещу нас ще уверят поданиците в пълната свобода на словото, а това ще служи на нашите агенти за повод да твърдят, че органите, които излизат срещу нас, само пустословят, понеже не могат да намерят съществените мотиви за опровержение на нашите разпореждания.

Такива, незабелязани за общественото мнение, но от голямо значение маневри, винаги успешно ще подведат общественото мнение и ще създадат доверие към нашето правителство. Благодарение на тях ние, според нуждата, ще възбуждаме, или ще успокояваме умовете по политически въпроси; ще ги убеждаваме, или ще ги въвеждаме в заблуждение, като печатаме ту истина, ту лъжа, ту данните, ту техните опровержения, в зависимост от това, дали те са приети добре или зле, но винаги, обаче, предварително много внимателно ще опитваме почвата, преди да стъпим на нея...

Ние сигурно ще побеждаваме нашите противници, понеже те не ще имат на разположение органите на печата, в които биха могли да се изказват напълно. Така за нас не ще е нужно да даваме опровержения.

Пробните камъни, хвърляни от нас от колоните на третата, “опозиционната” група на нашия печат, в случай на нужда, ние енергично ще опровергаваме в официозите.

ЮДЕЙСКИЯТ ЦЕНЗ ЗА ЖУРНАЛИСТ ИЗИСКВА МИНАЛИ СРАМНИ ДЕЛА.

Сега във френската журналистика съществува масонската солидарност, изразена в парола: “Всички органи на печата са свързани помежду си с професионална тайна.” Подобно на древните авгури, ни един техен член не издава тайните на своите сведения, ако не е постановено да ги оповести. Ни един журналист няма да се реши да предаде тази тайна, защото нито един от тях не допуснат в литературата, ако в цялото си минало не е имал някакво срамно дело... Тези дела по наше желание биха могли винаги да бъдат веднага разкрити. Докато тези срамни дела остават в тайна за малцина, ореолът на журналиста привлича мнението на болшинството и след него вървят с възторг.

ЮДЕИТЕ ЧРЕЗ ПРОВИНЦИЯТА ЩЕ СЕ НАЛАГАТ НАД СТОЛИЦИТЕ.

Нашето внимание ще се насочи особено върху провинцията. Там ние трябва да възбудим такива надежди и стремежи, които да ни дават основание винаги да се нахвърляме върху столицата, като на последната ги представяме за самостоятелни провинциални надежди и стремежи. Ясно е, че техният извор ще бъде все същият – нашият. За нас е нужно, докато още не сме завладели пълната власт, понякога столиците да се намират под натиска на провинциалното мнение на народа, т.е. на болшинството, подбуждано от нашите агенти. За нас е необходимо психологически да наложим на столиците да не обсъждат даден свършен факт, когато той е приет от провинциалното болшинство.

ЮДЕИТЕ НЯМА ДА ОПОВЕСТЯВАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА.

Когато се намираме в преходния период към нашето възцаряване, ние не трябва да допускаме печата да изобличава обществената безчестност. Трябва всички до помислят, че новият режим толкова е задоволил всички, че дори е изчезнала и престъпността... Случаите на проявена престъпност трябва да останат известни само на жертвите на престъпността и на случайните свидетели, но не и на други.
Гласувай:
0
01. анонимен - Димитър Димитров, гр. Дупница
21.12.2009 23:02
Григор Симов, виждам, че сте запознат с юдейския въпрос. Какво решение предлагате и според вас можем ли да се избавим, или евреите ще постигнат пъклените си планове?
цитирай
2. grigorsimov - Ще ви отговоря с последната страница от мемоарната ми книга "Срещу течението":
22.12.2009 17:40
Поради всичко това, "модерната" западна цивилизация и нейната култура вече имат толкова общо с християнството и с човешките добродетели, колкото общо има между "Света гора" и "Холивуд" (имената им значат едно и също, но съдържанието и същността им са коренно противоположни)!
Още от времето на т.н. "ренесанс", могъща сатанинска сила владее и манипулира Европа, и води народите, от едно разочарование към друго! И както самите ционисти се изразяварт: – когато напълно подчинят света, царството им щяло да се отличава с "деспотизъм във фантастични мащаби"!!!
Нечествите сили маскират своите античовешки и антидуховни цели, с добре звучащи лозунги: – свобода, братство, равенство, просветителство, хуманизъм, наука, култура, възраждане, прогрес, либерализъм, и много, много други. Но това са само кухи фрази, зад които се преследва и върши точно обратното!
Така, както изкуствената стръв – блеснá, е лъскава и привлекателна, такива са и измамните "учения" на слугите на нечестивите сили, – масоните и комунистите! И едните и другите изпълняват волята на своите злонамерени създатели и господари, а Те, господарите им, са могъща световна сатанинска сила, чиито цели и средства олицетворяват абсолютното зло, и напълно се покриват с определението за дявола, или "нечестивата сила", в религиозните учения!
— А на нечистите сили можем да устояваме, само ако мислим и вършим добро; търсим и разпространяваме истината; сдружаваме се и се организираме; отстояваме поне елементарната нравственост и морал; вярваме в доброто и не мразим никого!
За всичко останало "Господ ще промисли", защото Самият Христос е казал: – "Търсете Божието царство и всичко останало ще ви се придаде!" Амин!
..........
Или, спасението е в чистата вяра, в Бога на истината, правдата и любовта. И в търсенето, и разпространяването на истината! Но не само символично, а най-активно и най-ефектно.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: grigorsimov
Категория: Политика
Прочетен: 13336569
Постинги: 3687
Коментари: 6611
Гласове: 7539
Архив
Календар
«  Април, 2020  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930