Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
30.12.2008 00:48 - ПРОТОКОЛ № 10, от тайните планове на Ционските старейшини (от 19-ти в.)
Автор: grigorsimov Категория: Политика   
Прочетен: 1420 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 01.01.2009 09:56


"Ние заменихме владетеля с карикатура на управление – с президент на републиката, който е взет от тълпата, из средата на нашите креатури, на нашите роби. Ето я мината, която ние поставихме под гоевските народи...  Подло е, но е хитро"! 
..........................

ЮДЕИТЕ СЪЗНАТЕЛНО ЗАМЪГЛЯВАТ 
ВСИЧКИ ВАЖНИ ОБЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ

Днес започвам с повторение на казаното по-рано и ще ви моля да помните, че народите и правителствата се задоволяват в политиката само с външната, формалната страна на въпросите. Та и къде могат те да виждат истинската страна на нещата, когато за техните представители най-важното е да се веселят. За нашата политика е твърде съществено да се знае тази подробност, тя ще ни помогне, когато ще почнем разглеждането на въпросите за: разделението на властите, свободата на словото, печата, религията, вярата, правото на сдружение, равенството пред закона, неприкосновеността на собствеността, жилището, данъците, идеята за скрития налог и обратната сила на законите. Всичките тези въпроси са от такова естество, че тях направо и открито пред народа човек не трябва никога да разглежда. В случай, когато е необходимо да се засегнат, не трябва да се изброяват, а накратко и изобщо да се заяви, че ние признаваме принципите на сегашното управление. Значението на това премълчаване се заключава в това, че неуточненият принцип ни дава свобода на действие, незабелязано да изоставим това, което не ни е нужно.  Когато принципите се изброяват, все едно че ги признаваме.

НАРОДИТЕ УВАЖАВАТ СИЛАТА, 
ДОРИ КОГАТО Е ТИРАНИЧЕСКА

Народите имат особена обич и уважение към гениите на политическата мощ и оценяват всичките им насилнически действия с изрази, подобни на тези: подло, но ловко!... насилие, но величествено!

Ние разчитаме да привлечем всички нации на работа за изграждане новото световно здание, което проектираме. Ето защо преди всичко ни е необходимо да притежаваме извънредна смелост и сила на духа, чрез които нашите деятели ще сломят всички препятствия, изпречили се на пътя ни.

ЮДЕИТЕ РАЗЧИТАТ, ЧЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ПРИЗНАТЕЛНОСТТА НА НАРОДИТЕ

Когато извършим нашия световен държавен преврат, ще кажем на народите: “Всичко беше извънредно лошо, всички страдаха, но ние унищожихме причините на вашите мъки: политическите гонения и различия, границите, различните монетни системи. Няма съмнение, че вие сте свободни да произнесете над нас вашата присъда, но, нима тя може да бъде справедлива, ако я произнесете, преди да изпитате това, което ви даваме?”... Тогава те ще ни възвеличаят и в единодушен възторг от надежди и упования, ще ни понесат на ръце. Гласуването, което направихме оръдие за нашето възцаряване, като приучихме към него дори най-долните членове на човешките общества, ще изпълни своята служба и ще изиграе този път своята последна роля като чрез единодушно гласуване народите ще изразят желанието си да се запознаят с нас по-отблизо, преди да ни произнесат присъдата си.

ВНУШЕНОТО ОТ ЮДЕИТЕ 
ВСЕОБЩО ГЛАСОПОДАВАНЕ 
ПОНИЗИ СИЛАТА НА НАРОДИТЕ.

За тази цел ние трябва да привлечем към гласуване всички граждани, без разлика на клас и на ценз, за да подчертаем абсолютизма на общественото мнозинство, което не се състои само от интелигентните класи. По такъв начин, като втълпим на всички мисълта за значението на отделната личност, ще разрушим значението и възпитателната роля на гоевското семейство, ще отстраним изпъкването на индивидуалните умове над тълпата, която ръководена от нас няма да им даде да се издигнат, нито дори да се изкажат. Тълпата е привикнала да слуша само тези, които й плащат за послушанието и вниманието. С всичко това ние ще създадем такава сляпа сила, която никога не ще бъде в състояние да се мръдне без ръководството на нашите агенти, които ще заместят гоевските лидери. Народите ще се подчиняват на този режим, защото ще знаят, че от новите лидери – наши агенти, ще зависят и работата, и подаянията, и получаването на всички блага.

ПЛАНЪТ ЗА ЮДЕЙСКОТО УПРАВЛЕНИЕ 
Е ДЕЛО НА ЛИЧНАТА ВОЛЯ 
НА ЮДЕЙСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Планът за управлението трябва изцяло да излезе от една глава, понеже никой не би могъл да го сглоби, ако допуснем раздробяването му на части от множество умове. Ние може да знаем този план, но не можем да го обсъждаме, за да не нарушим неговата гениалност, връзките между съставните му части и практическата сила на тайното значение на всяка негова точка. Ако подобно дело се обсъжда и изменя чрез вишегласие, то ще понесе върху си печата на всички умствени недоразумения, понеже не всички ще схванат дълбочината и връзката на неговите замисли. За нас е нужно плановете ни да бъдат смели и целесъобразно замислени, затова не трябва да хвърляме гениалната работа на нашия ръководител на разтерзание от тълпата, или дори от ограничено общество.

ЛИБЕРАЛИЗМЪТ ОТРОВИ 
ДЪРЖАВНИЯ ОРГАНИЗЪМ

Във всички страни съществуват приблизително едни и същи управителни институти, но под различни названия: правителство, министерство, сенат, държавен съвет, законодателно и изпълнително тяло. Не е нужно да ви пояснявам механизма и взаимоотношенията на тези учреждения, понеже това ви е добре известно. Обърнете само внимание на това, че всяко едно от споменатите учреждения отговаря на известна важна държавна нужда, при това, моля забележете, че думата “важна” аз отнасям не към учреждението, а към функцията, следователно не учрежденията са важни, а техните функции. Учрежденията са раздробили и разделили помежду си властта на държавата: законодателна, изпълнителна и съдебна. Те трябва да действуват в държавния организъм както действуват органите в човешкото тяло. Ако се повреди една част, държавата ще заболее, както заболява човешкото тяло и ще умре. След като ние вкарахме в държавния организъм отровата на либерализма, целият политически състав на организма се измени: държавите заболяха от смъртоносна болест – отравяне на кръвта. Остава да чакаме края на агонията им.

ЛИБЕРАЛИЗМЪТ РОДИ КОНСТИТУЦИОННИТЕ ДЪРЖАВИ, КОИТО СА ШКОЛИ ЗА ДЪРЖАВНО БЕЗДЕЛИЕ

От либерализма се родиха конституционните държави, които изместиха спасителното за гоите самодържавие, а институционализмът, както ви е добре известно, не е нищо друго, освен школа за раздори, разединение, спорове, несъгласия, безплодни партийни агитации, партийни тенденции – с една дума, школа за всичко, което обезличава (обезсмисля) деятелността на държавата.

ПРЕЗИДЕНТИТЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ
 СА КАРИКАТУРИ НА ВЛАДЕТЕЛИ

Ораторската трибуна не по-лошо от печата осъди владетелите на бездействие и безсилие и с това ги направи непотребни, излишни, вследствие на което в много страни те бяха свалени. Така стана възможно възникването на републиканската епоха и тогава ние заменихме владетеля с карикатура на управление – с президента на републиката, който е взет от тълпата, из средата на нашите креатури, на нашите роби. Ето каква бе мината, която ние поставихме под гоевския народ, или по-вярно, под гоевските народи.

В близко бъдеще ние ще уредим отговорността на президента и тогава не ще се церемоним вече да прокарваме всичко под отговорността на тази наша безлична марионетка. Какво ще засегне нас, ако след това се разредят редовете на настървените към властта, ако настанат смутове, поради липсата на кандидати за президенти, или ако се създадат бъркотии, които съвсем ще дезорганизират страната?...

ЮДЕЙСКИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕЗИДЕНТИ 
ЩЕ БЪДАТ АФЕРИСТИ 
И ПОЛИТИЦИ С ТЪМНИ ДЕЛА

За да доведем нашият план до такива резултати, ние така ще подготвяме нещата, че да се избират за президенти лица, в миналото на които има някакво тъмно неразкрито дело, или някаква афера. Такива лица ще бъдат верни изпълнители на нашите заповеди, от страх да не бъдат изобличени и от свойствения за всеки човек, достигнал до властта, стремеж да запази привилегиите, облагите и почестите, които са свързани със званието президент на република.

ПРЕЗИДЕНТИТЕ СА КУКЛИ 
В РЪЦЕТЕ НА ЮДЕИТЕ.

Народното събрание ще прикрива, защитава и избира президентите, но ние ще му отнемем правото да предлага закони, да ги изменя, защото това право ще предоставим на отговорния президент, който ще бъде кукла в ръцете ни. Разбира се, тогава властта на президента ще стане прицелна точка за всевъзможни нападки, но ние ще му дадем за самозащита правото да се обръща към народа, към общественото мнение мимо неговите представители, т.е. към същия наш сляп прислужник – мнозинството из тълпата. Независимо от това, ние ще представим на президента правото да обявява военно положение. Това последно право ние ще мотивираме с това, че президентът, като върховен вожд на въоръжените сили на страната, трябва да държи армията в свое разположение за защита на републиканската конституция, чиято защита е негов дълг, като най-отговорен представител на републиката и пазител на конституцията.

В БЪДЕЩОТО НИ СВЕТОВНО ЦАРСТВО 
САМО ЮДЕИТЕ ЩЕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТ

Естествено е, че при такива условия ключът от "светилището" ще се намира в наши ръце и никой друг освен нас не ще ръководи вече законодателната власт.

Освен това, с въвеждане републиканската конституция, ние ще отнемем на народното събрание правото да прави запитвания за правителствените мероприятези, под предлог да се запази държавната тайна. Покрай това ще съкратим числото на представителите до минимум, с което ще охладим и политическите страсти и страстта за занимаване с политика. Ако при все това, без да се очаква, политическите страсти пламнат, макар и в малки размери, ние ще ги сведем до нула чрез решението на всенародното мнозинство, към което ще апелираме.

ПРАВАТА НА ПРЕЗИДЕНТА.

От президента ще зависи назначаването на председателите и подпредседателите на народното събрание и на сената. Вместо постоянни сесии на парламентите, ние ще съкратим заседанията им на няколко месеца. Освен това президентът, като началник на всички власти, ще има право да свиква или разпуска парламента, да отлага времето за нови избори и за свикване на парламента. Но, за да не би последствията от всички тези, в същност незаконни действия, да паднат върху президента по-рано, отколкото предвиждат нашите планове, ние ще подшушнем на министрите и на другите обкръжаващи президента чиновници от висшата администрация, мисълта, да заобикалят неговите разпореждания със собствени нареждания, за да поемат те отговорността, вместо него. Ние особено ще препоръчваме тази роля да се дава за изпълнение на сената, на държавния съвет, или на министерския съвет.

Президентът, когато и както ние желаем, ще тълкува смисъла на важните закони, които могат да се изтълкуват различно; той ще ги анулира, когато му кажем, че това е необходимо. Освен това, той ще има право да предлага временни закони и дори изменение на конституцията, като мотивира, както едното, така и другото с изискванията на висшите държавни интереси.

С такива мерки ние ще сполучим малко по малко, крачка по крачка, да унищожим в конституциите всичко, което ни пречи и да прокараме в тях това, което ще ги изпразни от собственото им съдържание, до толкова, че когато настъпи момента, ще можем незабелязано да превърнем всяко управление в наша монархия.

НАД ИЗТОЩЕНИТЕ НАРОДИ 
ЩЕ СЕ ПРОВЪЗГЛАСИ 
ВСЕМИРНИЯТ ЮДЕЙСКИ ЦАР

Признаването на нашия самодържец може да стане и преди унищожаване на конституциите. Моментът за това признаване ще настъпи, когато народите, измъчени от неуредиците, несигурността и некадърността на управниците, които ние сме създали, викнат: “Махнете тези управници, дайте ни един всемирен монарх, който да ни обедини и да унищожи причините за раздорите: границите, националностите, религиите, държавните разхищения; който да ни даде мир и покой, каквито ние не можем да намерим при нашите управници и представители.”

Но всички вие отлично знаете, че за да може да се изкаже подобно всенародно желание, е необходимо непрестанно, във всички страни, да се объркват отношенията на гражданите, да се изтощават правителствата, да се преуморяват от безредици, вражда, борби, ненавист и болести, - така че гоите да достигнат до положение да не виждат друг изход, освен да приемат нашето пълно господство...  А дадем ли на народите да си поемат дъх, жадуванят от нас момент, едва ли някога ще настъпи.

Автор: turbo4


Тагове:   планове,   протокол,


Гласувай:
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: grigorsimov
Категория: Политика
Прочетен: 28645599
Постинги: 4330
Коментари: 7622
Гласове: 8267
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031