Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
12.03.2009 21:09 - Моралната държава - единствена алтернатива
Автор: grigorsimov Категория: Политика   
Прочетен: 2183 Коментари: 4 Гласове:
0

Последна промяна: 31.03.2009 09:57


Не трябва хората да се насочват към разрешаване на световните проблеми, когато под носа им е разруха, нищета и запустение. Великите личности се измерват с тяхната моралност. 

проф. Столешников 
"Истината освобождава"


Парите следва да се печатат, само в съответствие с броя на населението и оборота на стоките и услугите. Ако са нужни пари за ново предприятие, например 100 милиона, те се отпечатват, но щом предприятието се построи, тези пари се изваждат от бюджета. Един отделен случай на пускане, на непокрити с налични ценности, пари, не е страшен, но честата практика, поражда инфлация.

Главният принцип в паричната дейност е, да не се допускат възможности за съществуване на лихва и лихварство, за да не се допусне създаване на вътрешни, частни финансисти - капиталисти, и капиталът да не се превърне в политическа власт.

Хартиените пари не трябва да се обезпечават с никакво злато и сребро, а само с произведените стоки и услуги. Това е напълно достатъчно за функционирането на ефективна паричната система. Вътре в страната, ценните метали трябва да се ползват само за технически, медицински и промишлени цели, и за експортно-импортни операции.

На територията на страната трябва да е забранена циркулацията на всички видове, т.н. ценни книжа, носещи лихва, и спекулативните сделки, въобще.

Особено внимание трябва да се отдели за ликвидиране на банковите и банкоподобните учереждения, които са основният източник на инфлация, чрез пусканите от тях в обръщение, частни книжни пари, а те са и главното място за скриване на парите, с цел, предизвикване на дефицит!

Ефективната национална парична система функционира по следния начин: Държавната каса печата наличните книжни пари, за покриване на покупките и услугите, на гражданите. А разплащането между предприятията се извършва главно, в цифрови изражения.

Само трудът и услугите (реалният обществен продукт) реално обезпечават книжните пари. Използването на хартиените пари, не предизвиква дефицит, който, в условията на златния стандарт, задържа развитието на промишлеността.

Износът, включително на нефт, газ, дървесина и други суровини, трябва да се извършва, само за злато или като бартер, но не и за чужда валута. Употребата на чужда валуте е диверсия против собствената страна и собствените граждани. С употребата на чужда валута, се подкрепя чуждата валута, с труда на собствените граждани, и се разрушава собствената икономика.

Понятието пазар, като стихиен фактор на ценообразуването, не съществува. Зад понятието "пазар", стоят точно определени финансови магнати, брокери и всякакви родове мошеници.

Цените в държавата трябва да са само държавни, и да се определят от специална комисия, по предложение на производителя, и в съответствие със социалната и морална значимост на съответния птодукт, за държавата.

Данъкът, общ доход, не е данък, а в всъщност е форма за постоянна експроприация!

Трябва да помним думите на Иисус Христос, за данъците, че собствените граждани, не трябна да плащат данъци, "а са мо чуждите". Не трябва да се експроприират собствените граждани, те са нашата сила. С данъка, общ доход, цялото население постоянно се експроприира и се довежда до бедност. Трябва да се даде възможност на хората, честно да заработват държавните пари, и всеки да получава част от държавното богатство, в зависимост от заслугите му, а не в зависимост от хитростта му.


Богатството на нашия народ е богатство на държавата.


Правило първо: Средната класа не трябва да се обира. Затова данъците трябва да са само върху неща, което не са от от първа необходимост и които са над средния стандарт, като: притежание, ползване или покупка на определени вещи или някои видове собственост, а също наследство и предмети за разкош.

Скрити, непряки данъци въобще не трябва да има.

Истински полезната за народа, държавна власт, трябва да е единна, неделима и съсредоточена в един човек – ръководителя на държавата, който делегира властта, на основание свои сбобствени решения и лична отговорност.

Петстотин сличайно избрани човека не могат едновременно да управляват държавата. Държавата трябва да се ръководи от един, напълно отговорен човек.

Силата на властта е в нейната опростеност.

В идеалния вариант, във "вертикалата на властта" не трябва да има никакви посредници, между ръководителя на държавата и най-последния неин гражданин.

Вие трябва ясно да проумеете, че министерският чиновник е бюрократ, който, на практика, работи като продавач на своите подписи. Затова, при наличието в държавата на министерската бюрократична система, обикновеният подпис на чиновника, се превръща в стока, която в Америка наричат – "комодити", или предмет на покупко-продажба, и цялата икономика започва да се върти, не около труда, а около лъжливи ценности. А това оказва катастрофални последствия за морала на гражданите, които виждат, че може да се живее добре, и само от продажбата на своя подпис, както беше и в застойната фаза на СССР.

Парламентарно-министерската бюрокрация е слуга на световния капитал.

..........................

Хората в страната трябва да живеят и работят, а не да се занимават с демагогия и да се лъжат един други.

Целта на държавата е, не просто да осигури добър жизнен стандарт. Крайната и най-висша цел на държавата е, да възпита колкото може по-голям брой изявени личности, защото само такива личности могат да осигурят истинското прицъфтяване на държавата. Величието на държавата се измерва с броя на великите и личности, а великите личности се измерват с тяхната моралност.

Честите избирателни кампании, създава в страната обстановка на постоянна психоза и хаос.

Методът за гласуване и избиране с просто мнозинство трябва да изчезне от държавното управление. Нормални хора не трябва да позвлояват да се приемат държавнически решения, от случайно избрани лица, а също и самите те да вземат решения, на случаен принцип. Методите на гласуване, само малко са по-добри от подхвърлянето на монета или въртенето на барабана от лотарийните игри.

Едно нормално общество не може да позволява, да участват в изборите елементи, които имат интерес да служат на друга страна, които имат друга историческа родина, които не допринасят за обществото или не живеят тук физически, или са асоциални елементи.

А във всеобщото гласуване, нещата стоят точно така, което води до пълен хаос и тържество на продажните елементи. Гласуването на жените внася разкол в семейството.

Обществено политическите и социалните науки, като: философия, история, право, икономика, социология и т.н., на съвременния етап, реално, не са науки, а са гледни точки. На съвременния етап, тези науки изразяват гледната точка, само на световния капитал и организираното юдейство. Цялата т.н. творческа интелегенция или интелектуална прослойка, на практика са агенти на чуждестранното влияние, на международния капитал, на организираното еврейство, понеже именно те контролират световното образование, в съответствие със своите шаблони. Под това индиферентно название – интелегенция или интелектуална прослойка, се крие интернационалната ръководна класа, владееща всички държави и народи, която пряко или косвено осигурява чуждото влияние на сенчестото световно правителство.

..............................

Не трябва да се допускат жени да работят в съдилищата, понеже за тях е характерно, че се ръководят от емоциите, а не от логиката.

В съответствие с естественото си предназначение, жената трябва да се грижи за укрепване на семейството. Всичко, което не е семейна работа, е работа за мъжете.

Всяка държава, която не иска да последва печалните примери от историята, и в частност, на Русия, трябва да не губи бдителноста си. Има само един главен критерий за нормална държава: способността за самоочистване и регенерация!

Всеки стопанин знае, че домът трябва периодично да се поправя и чисти. Всяка държава трябва да унищожава боклука, който постоянно се натрупва, – безжалостно и безкомпромисно. Държавата също има нужда от периодично почистване. Иначе се получава такова замърсяване, каквото е сега навсякъде по света. Държавите навсякъде се ръководят от отявлени престъпници, носещи скронмото название "бизнесмени", под чието лично разпореждане са всякакви отрепки.

......................

Безмерното потребление е един от лостовете за манипулиране на народите, от международния капитал, понеже безмерното потребление води към катастрофа всяка държава, независимо от богатството и.

Такива професии, като моделиер и стилист, не са професии, а националност... За отделния човек няма никакъв смисъл постоянното променяне на модата. Няма никакъв смисъл от гардероб с 500 рокли.

.......................

Не трябва хората да се насочват към разрешаване на световните проблеми, когато под носа им е разруха, нищета и запустение. От образованието трябва да се изхвърли интернационално-космополитската глрдна точка. В замяна, учащите се трябва да се приучват на такова разбиране, че ако те изучат страната си и въведат ред в нея, тогава по техния пример, и други народи в своите страни ще направят същото. Старите (сегашните) социални науки не трябва да се изучават.

В училищното образование е нужно да се отдели внимание за създаване на морални личности. Не трябва да се счита за нормално такова образование, в което се обсъждат световните проблеми, когато около самите нас е сметище.

Обстоятелствеността на училищното образование трябва да се заключва именно в обстоятелното изучаване на родния край и страната, а също, принципите на моралната държава. В училище трябва да се изучават и основните религии, които съществуват в държавата, които възпитават уважение към Всеобщото Универсално начало и източника на морала.

........................

Факт е, че във всяко общество съществуват пороци, но културата и образованието на която и да е държава, която не иска да завърши със самоубийство, не трябва да култивира тези пороци, даже и под формата на критика. Да, човекът може и да е вместилище на пороци, но хората не бива да позволяват, младото поколение да се възпитава, другояче, освен по идеалните примери. Не трябва да се допуска, децата да се равнявяват по дефектни и деградирали екземпляри.

В култирата, както и във винопроизводството, трябва да се придържаме към всичко старо, традиционно и изпитано, и да бракуваме всичко свежо и непроверено.

..........................

Целият съвременен професионален спорт е под контрола на чуждестранни организации, и е играчка в ръцете на сенчестото световно правителство.

Хората трябва да забравят лъжливата приказка, че за нивото на техния жизнан стандарт, се съди по броя на международните спортни победи... Физкултурата и спортът трябва да съществуват във вид на физическо възпитание и отмора, но не и във вид на спортна индустрия. Държавата трябва да развива спорта, но към професионалния спорт трябва да се отнася, като към хазартните игри, които трябва да бъдат забранени. Физкултурата и традиционните спортни съревнования трябва да се поддържат, но спортът трябва да бъде изпразнен от парично съдържание.

.......................

В моралната държава безработица няма, работните места ще се създават на основание необходимостта от дадения вид дейност, а не само от чистата печалба... В моралната държава, съществуването на работното място зависи не от печалбата, а от нуждата за обществото и държавата.


професор Столешников 
"Истината освобождава"

http://g-wise.livejournal.com/2009/02/06/


И Линк към мемоарната ми книга

http://dox.bg/files/dw?a=516ccb9e59

Григор Симов Божилов
* * *

"СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО"


С П О М Е Н И 


от затворническите години
и "Независимото дружество 
за защите правата на човека
* * *
ИЗСТРАДАНИ ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
и кратки извадки от протоколите
на "великите майстори" на злото
– "Ционските мъдреци"
Гласувай:
0
01. zaw12929 - Не е така! Има и други по важни неща, ...
12.03.2009 21:21
Не е така! Има и други по важни неща, които ни липсват!
цитирай
2. grigorsimov - Естествено че има и други важни неща
12.03.2009 22:15
Тук само са маркирани неки основни проблеми и възможните им решения, или алтернативи. Но по важни неща от морала и истината, едва ли има?
А ако на вас ви е чудно, защо тук се обръща толкова внимание на парите и финансите, то е защото тази пуликация е последната от неколкото, посветени на банките, банкерите и реално фалшивите пари, които те печатат, по свое усмотрение и за своя печалба. И най-важното е, че всъщност банкерите са реалната световна власт.
цитирай
3. tolstoist - Свободните пари на Силвио Гезел
12.03.2009 23:24
Как ще се създадът морални хора?Без истинската религия това е невъзможно.А сегашните пари са ненужни-да се въведът свободните на Гезел.
цитирай
4. анонимен - Да възстановим българския Саракт!
13.03.2009 17:41
Трябва да възстановим българския Саракт, честното и справедливо управление!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: grigorsimov
Категория: Политика
Прочетен: 14682923
Постинги: 3832
Коментари: 6815
Гласове: 7731
Архив
Календар
«  Юни, 2021  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930