Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
08.01.2010 21:07 - ИСТИНСКИТЕ АРИЙЦИ - III. Автор: sparotok - http://sparotok.blog.bg/politika/2010/01/08/istinskite-ariici-iii.468859
Автор: grigorsimov Категория: Политика   
Прочетен: 2857 Коментари: 3 Гласове:
0

Последна промяна: 08.01.2010 21:10


Възможно е някои хора да считат за пресилено твърдението, че траките са повлияли индийци, римляни, гърци, келти, германи... Нормално е да има съмнения относно ролята на нашите деди като доминантен народ в древността. Все пак това е изключително сериозно твърдение. Запознаем ли се обаче с някои слабоизвестни факти ще разберем, че тракийското влияние в Европа и Азия е напълно логично.

 

Нека първо да си изясним какво е нужно, за да може една етническа група да стане доминантна. Един от най-важните фактори е броят на населението. Численото превъзходство спомага значително за завземането на нови земи и за запазването на завоюваното. Известно е, че траките са били най-големия и могъщ народ на Европа. Херодот, Тукидид, Страбон, Павзаний, Плиний  др. свидетелстват за това. Щом  дедите ни са определени като най-многолюдните в античността, то не може да се отрече потенциалът им да станат господарите на старият свят.

 

Друго важно условие за доминантната позиция на определен етнос е способността за бързо придвижване и населване на жизнено проскранство. При преселения в Каменната Епоха хората са носили на гръб цялата си покъщнина и походите са били на кратки растояния. След време, с опитомяването на вола и създаването на каруцата става възможно да се извършват по-дълъги преходи. През IV –то хилядолетие преди Христа в черноморските степи е опитомен коня, по-късно е създадена леката каруца, а и колесницата. Народът, на когото тези деяния принадлежат е бил в състояние да извърши значително големи миграции, немислими и непостижими за други хора. Опитомяването на вола и коня става в земите на Тракия. Нашите деди са познавали организираното скотовъдство хилядолетия преди останалите европейци. Траките са обработвали земята по модерен за времето си начин. Те са били важни доставчици на земеделски и животновъдни продукти на околните.Също така е известно, че траките са бойци колесничари, а несъмнено са и първите ездачи на коне.

 

Третият важен фактор оформящ превъзходството на една група е високото ниво на култура. Знанието е сила в буквален и преносен смисъл. Притежаващите нови технологии са в състояние да направят по-ефикасни  оръдия на труда, а и особено важно, по-добри оръжия. Не случайно траките са наречени потомци на богът на войната Арес. От най-дълбока древност дедите ни са били господарите на бойното поле. Траките създават уникални и страшни за времето си оръжия- ромфеята, сиката, кописа, да не забравяме кривият далекобоен пеонски лък и смъртоносните стрели на гетите.

Реално погледнато Тракия е изворът на знанието в древността. Траките са носителите на силата произтичаща от превъзходството им в знанията за света и живота. Дедите ни са притежавали стройни и близки до живота вярвания, познания за материалното,  а също и умения да  да развиват нови технологии.

В съчетание със забележителните им постижения в изработването на значително усъвършенствани оръжия, всички тези фактори поставят дедите ни в доминиращо спрямо другите етнически групи положение.

Нека посочим конкретни факти:

1.Организираното земеделие се появява първо в Тракия. Другите европейски народи ще започнат да култивират земята хилядолетия след дедите ни.

2. Организираното скотовъдство на Европа се появява и осъвършенства първо в Тракия.

3. Направата на каменни съдове ( ритони) и фина, украсена, дори и позлатена керамика се наблюдава първо в нашите земи.

4.Обработката на мед започва в Тракия. Рудното находище на Ай Бунар е считано за най-старото.

5.Първото обработено злато е това от Варненският Некропол.

6.Тракийските халиби са първите ковачи на желязо в Европа.

7.Първата писменост, се появява в Тракия. Древните жители на Градешница, Караново, Вълчи дол и др. са изобретили писмени знаци много преди шумери, египтяни и хети да го направят.

8.Първата организирана религия се появява в Тракия, керамичните олтари от Неолита са доказателство за това.

9. Първото царско погребение е тово от Варненският Некропол. Пак във Варна е и първата погребална маска украсена със злато.

10.Първите масивни сгради се появяват на територията на Тракия.

 

Хилядолетия наред народът в нашите благословени земи е живял в благоденствие. Именно този мир и умело използване на природните ресурси правят от траките огромен етнос. За многото хора обаче се изисква много храна. Колкото и да е бил добър климатът, колкото и способни да са били дедите ни, всичко си има граница и се е наложило определена част от тракийските племена да се преместват на близки и по-далечни разстояния; да заемат нови жизнени пространства,  да населяват ненаселени, да изтласкват заварено население или да цивилизоват заварените. Тези процеси обясняват защо има мизи на север от Стара Планина и мизи в Мала Азия, синти на Лемнос и на изток от Черно Море, гети на юг от Дунава и гети в Централна Азия, кикони в Южна Тракия и кикони в Индия...

 

Миграциите на траките и разнасянето на познание са сравними с деянията на Прометей. Б. Хрозни изказа виждането си, че Прометей е всъщност олицетворение на древен народ цивилизоващ по-слаборазвитите. Хрозни добави, че библейският Яфет е и титанът Япет -бащата на Прометей. Понеже титаните носят тракийски имена: Котус, Ретус, Тетис, Кибела, Веста... може да се каже, че като титани са считани древнните траки, за които е известно, че са имали огромен ръст и божествена осанка в сравнение с гърци, римляни, индийци. Освен това имаме свидетелството на Страбон, който съобщава, че тракийското племе пеони са наречени пелагони, а същото това име е употребено и за титаните. ..Векове след Страбон, Йоан Цеца казва – Пеонци са българите!

 

Ясно е разбира се, че потомците на титана Япет ( библейският Яфет) не могат да са деди на всички днешни европейски народи. В древността обаче под Европа се разбирало нещо съвсем друго, а именно земите между Дунав и Бяло Море, т.е Тракия. В далечното минало понятието европейци е било валидно единствено и само за траките*.

От нашите земи, в различни периоди и различни посоки мигрират родствени нам племена, които заемат огромна територия от европейския континет. Съдейки по дифузията и концентрацията на генът Р1а1 може да се каже, че коренът на украинци, поляци, руси, словени и т.н. е на Балканите. Поради това, че Р1а1 се среща и в Централна Азия следва да отсъдим, че произхождащ от траките народ се е смесил с племена обитаващи земи между Урал и Хималаите. Доказателства за това идват от археологията. През  Медно-Каменната епоха дедите ни произвеждат невероятно красива керамика украсена със спирали, свастики и др. орнаменти. Същата керамика, със същата украса се появява през третото хилядолетие преди Христа и в Централна Азия. Докато в нашите земи може ясно да се проследи  еволюция от груба към съвършена форма, то азиатската керамика се появява развита. Това е ясна индикация, че се касае за внесен продукт, а не за местно откритие. Прилики откриваме и във въоръжението. Копия, брадви и др. които са открити и развити в нашите земи се появяват осъвършенствани в Централна Азия. Не на последно място са и паралелите в погребалните ритуали.

Издигането на могила над гробът на благородник, жертване на съпруга и слуги, конско жертвоприношение и др. особености се срещат първо в Източна Европа.Ще изминат дълги векове преди тези особени древни ритуали да се появят в Азия.

 

Не трябва също да забравяме, че има дори исторически свидетелства за миграции на европейци към земите около Хималаите. Походът на тракийският обожесвен цар – Дионис към Индия е документиран от Филострат,  Еврипид, Хигинис, Цицерон, Сенека, Аполодор, Овидий, Нонус, Плиний, Страбон. За водещата роля на траките в Индия знаем от Луций Ариан, който разказва, че преди идването на Дионис в Индия, местното население било номади непознаващи градове. Обличали се с кожи, ядели кора от дървета и сурово месо. Тракийския бог  им дал огъня, научил ги да орат и сеят, да правят вино, да строят, да коват оръжие, дал им също  закони и религия, като разбира се поставил себе си начело на новия пантеон. С други думи,  според Ариан Дионис е основателят на древната индийска цивилизация.

 

Други тракийски племена – кимерийците, познати още като хуни се заселват в Северозападен Китай. За тях Съ Ма Цзиян казва, че са потомци на Шун-Вей, създателят на ( първата) династия Ксия ( трето хилядолетие преди Христа). Присъствието на тракийски племена в Китай обяснява защо ранната китайска армия носи тракийски дрехи, ползва тракийско оръжие, а благородниците се погребват с колесници и жертвани коне, както е типично за траките.

 

Както бе вече споменато, тези данни са известни само на специалисти. Затова за обикновеният човек е трудно да  направи връзка между походите на траките и наличието на древният балкански ген Р1а1 в Азия.
Жалко е, че не българит, а един чужд учен – Б. Хрозни свърза разпространението на неолитната линеарна керамика с тракийските миграции. Нашите изследователи мълчаха по този въпрос, но за сметка на това охотно цитираха Златарски, който с много манипулации изкара дедите ни азиатци по произход. Потулени  бе всичко свързващо дедите ни с траките. Никой не отвори дума за свидетелството на Хезихий, че философията на гетският Залмоскис става основа за келтският друидизъм, нито пък се сподели нещо за твърдението на Плутарх, че пеласгите основават Рим. Царски имена като Укромир, Радагаст, Свинтила, Рецимир се тълкуваха като германски. Древните готи ( гети) изведнъж станаха германци. Книгите на родолюбци като Ценов и Гинчев потънаха в забрава. Важните открития на Пейчев, Сотиров, Табов, Чилигриов и др. не бяха нито признати, нито оборени от академиците ни. Не бе даден и коментар на К. Ренфрю показващ връзката между тракийският език и съвременният български.

 

Списъкът на заблудите и манипулациите на “уважаваните ни учени” няма край. Ето как се извършва културен геноцид! Ето как се срива държава! Откъсни един народ от корените му и той е обречен на гибел!

 

Нека обаче да не се отдаваме на гняв, колкото и справедлив да е той. Да не търсим отмъщение и разплата. Като възмездие на предателите е достатъчно презрението и забравата! Да не хабим енергия за омраза, а да вложим силите си в градеж на една нова България. Нека Родината стане отново дом на арийците – благородниците проповядващи доброто и истината! Промянята трябва да започне на ниво личност.

Всеки може да се пречисти от негативното, всеки може да помогне на ближния си. Обичайки околните променяме света. Любовта има невероятна сила, дедите ни са знаели това. Любовта дава и смелост да се изправим пред неправдата и да кажем – стига! Любовта е лекарството премахващо и най-голямата болка. Нека покажем на света, че сме потомци на светлината!

 

..................................................
Виж използваната литература и поясненията, в оригиналната публикация на автора - sparotok, на адрес: http://sparotok.blog.bg/politika/2010/01/08/istinskite-ariici-iii.468859


Автор: sparotokГласувай:
0
01. анонимен - ...
09.01.2010 00:08
Примерът е заразителен. Променим ли себе си, променяме околните. А не като едни дето носят демокраДцията си на щикове.
Време е истините да излизат на яве.
Огромно благодаря за статията!
цитирай
2. анонимен - POZDRAVLENIE!
02.02.2010 21:58
PRODALZAVAITE DA PIWETE ISTINSKATA ISTORIIA NA BALGARIIA -VSE OWE IMA KOI DA VI 4ETE I PRE-PREDAVA.-USPEH V TOVA BLAGORODNO DELO....
цитирай
3. анонимен - NE E LI VREME....
02.02.2010 22:21
NE E LI VREME ZA TEZI ISTENI DA SE POPITA-gospodina bez portfieil----BOZIDAR DIMITROV---MISLIA 4E TO4NO SEGA E MOMENTA---TOI -MISLIA 4E BEWE ISTORIK-za poslednoto ne sporia-4EL SAM MALKO I OT NEGO MNOGO GO UVAZAVAH -NO KOGATO FAKTITE GOVORIAT I BOGOVETE MAL4AT.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: grigorsimov
Категория: Политика
Прочетен: 13891046
Постинги: 3723
Коментари: 6700
Гласове: 7620
Архив
Календар
«  Ноември, 2020  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30