Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
19.04.2010 23:14 - Протоколи 1, 2 и 3 от световния ционистки конгрес в Базел - 1897 г. известни като “протоколи на ционските старейшини”
Автор: grigorsimov Категория: Политика   
Прочетен: 2212 Коментари: 2 Гласове:
1

Последна промяна: 19.04.2010 23:34


Автор на тези протоколи е юдеинът Ашер Гинсберг, роден в гр. Сквир, Киевска губерния в 1856 г, известен между сънародниците си с името Ахат Хаам, т.е. “Единствен всред народа”. Изработеният от него цялостен план за осъществяване заветните цели на Израила, е четен в тайно заседание на първия световен ционистки конгрес в Базел, 1897 г. 


ПРЕДГОВОР: 
С необясним за нашия морал, цинизъм, в протоколите се разкриват грандиозните цели на юдейството, безпощадната жестокост и абсолютната безогледност на средствата за постигането им. Всеки, който прочете протоколите, остава поразен от дълбочината и яснотата на мислите, неограничения размах, непоколебимата решителност и пълното пренебрежение към целия нееврейски свят. Ледена хладина, бруталност и садизъм вее от всеки ред на тази протоколирана юдейска мъдрост.  Мислите, изказани в протоколите, хвърлят ярка светлина върху най-големите и мъчно обясними другояче, религиозни, хуманитарни и политически събития във всеобщата и особено в новата история. Те са безпогрешен код, с който се разгадават сложните социални и икономически процеси, които породиха най-големите обществени сътресения във всички европейски държави от ХV век насам. 

А. Гинсберг е написал протоколите на староеврейски, но се явила нужда да бъдат преведени на френски, и именно този френски превод, по времето, около Базелския конгрес е попаднал в ръцете на руската тайна полиция, а от нея, в 1901 г., в ръцете на приятелите на руския професор Сергей Николаевич Нилус.


За първи път протоколите са отпечатани на руски език през 1901 г. в съчинението на Г. Бутми “Неприятелите на човешкия род”. Нилус отпечатва първото издание от тях през 1905 г.  Протоколите, безспорно, са конспиративно дело, и могат да попаднат в чужди ръце, само по конспиративен начин. Това обстоятелство не дава възможност да се представят формални доказателства, и юдеите го използват, за да отричат автентичността им. И разбира се, другояче не могат да постъпят, защото самопризнанието би било равносилно да подпишат смъртната си присъда.


За действителността на протоколите, обаче, съществуват неоспорими и най-сериозни доказателства – и формални, и по същество. Накратко ще ги посочим.


През 1933 г. в Швейцария почнали да се разпространяват “Протоколите на Сионските мъдреци”. Юдеите автоматично реагират, повдигат страшен шум в световния печат и завеждат дело срещу разпространителите. Делото се гледа в 1935 г. в гр. Берн в мировия съд, председателстван от юдеина-съдия Валтер Майер. Резултатът: разпространителите се признават за виновни, налагат им се огромни парични глоби и се забранява печатането и продажбата на протоколите. Юдейството тържествува, но... не за дълго. Осъдените апелират делото и през 1937 г., на 1.ХI. бернският апелативен съд издава решение, с което отменява присъдата на юдеина-съдия Майер и разрешава печатането и разпространението на протоколите. Като се има пред вид силата на юдейството в това време, и че този процес се води именно в Швейцария – се разбере колко силни са били доказателствата за автентичността на протоколите.

Макар от юдейска гледна точка – като си служим със същия формалистичен мащаб за преценка правотата на нещата, присъдата на бернския апелативен съд да е напълно достатъчно доказателство, тя лично нас не ни задоволява. Ние намираме други много по-силни, по-съществени, абсолютно неоспорими и с математическа логичност данни, които доказват, че идеите, написани в протоколите са напълно идентични с вековната и неизменната идеология на юдейството и че тези идеи, от когото и да са написани, са жива реалност, отражението на която ежечасно се чувства във всички области на живота по целия свят.


Ето само някои от тези доказателства:  
1. Всички идеи в протоколите, без изключение са тъждествени с принципните начала на юдейската религия. Няма нито една мисъл в тях, която да излиза вън от идеологията и тактиката на юдеите, тъй както те са формулирани от Иехова чрез Мойсея и са написани в петте Мойсееви книги в библията.                                                 

2.
Съществуват още няколко други откъслечни проекта, напълно в духа на протоколите, излезли в различни времена, в различни страни. 

а) Толедското писмо, написано в 1489 г. от Царя на юдеите в Цариград, до равина на гр. Арлес, изнесено в съчинението “Ла Силва Куриоза” на испанския благородник Юлиан де Мотрано. 

б)
речта на равина Райхорн, от 1859 г., отпечатана в съчинението “Биариц” - 1868 г. на германския писател Гьодшед.                                                                                                                                                           
в)
Посланието до всички юдеи от Адолф Кремие – френски м-р на правосъдието и създател на световния еврейски съюз в 1860 г, Архив Израелит №25, 1861 г. 

г)
Диалогът в ада между Макиавели и Монтескьо, от френския юдеин Морис Жюли, Брюксел 1864 г. 

д)
Съчинението на самия Ашер Гинсберг “Преоценка на ценностите”, което и по стил, и по мисли е първообраз на протоколите. 

3.
Налице са и самопризнания на отделни юдеи за истинността на протоколите, между които е и отвореното писмо на юдеина Ели Раваж, написано в Сенчъри магазин №3 стр.346.

4.
Най-очебийното доказателство са световните война и събитията между тях, в които и за слепите е ясно, че юдейството в плутократическия блок е играло и играе главната роля, а за националистическите държави е враг №1.

Идеите на юдаизма, в протоколите, са най-силното доказателство за тяхната автентичност. Само, който няма очи и който не желае да види, не ще види пораженията, които юдейството е нанесло на човечеството. Само тази душа, която се е откъснала от своя народ и не чувствува болките му, не ще трепне пред конвулсиите на милионите свои родни братя, грабени, лъгани и заблуждавани от синовете на Юда.


ПРОТОКОЛ №1


Правото е в силата
!  Без фразьорство ще разгледам същността на въпросите. Със сравнения и изводи ще изясня всяка мисъл. При формулиране на нашата система изхождам от наша и гоевска гледна точка. 
Нека забележим, че лошите хора са повече от добрите и затова при управлението най-добри резултати се постигат, когато се действа с насилие и заплаха, а не с академически разсъждения. Всеки човек се стреми към власт; всекиму се иска да стане диктатор, стига да може; рядко би се намерил човек, който да не е готов да жертва доброто на другите, за да постигне своите интереси. Какво задържа животинските нагони на човека? Какво ръководи тези хищни животни, които се наричат човеци? Най-напред, в началото на обществения строй, те са се подчинявали на грубата и сляпа сила, а по-после – на закона, който е също сила, но замаскирана. Логическото заключение от това е: по закона на природата – правото е в силата.        

Политическата свобода е фикция!
Политическата свобода е идея, но не е факт. Трябва да умеем, когато стане нужда, да използваме тази неопределена идея за примамка, с цел да привличаме народните сили и да сломяваме, когато пожелаем, властвуващата партия. Тази задача се облекчава, ако противникът сам се е заразил от идеята за свобода, която нарича либерализъм, и заради тази идея жертва силата. Тук именно ще се прояви и тържеството на нашата теория: разпуснатите от “свободата” юзди на управлението, веднага, “по закона на живота”, ще се поемат и дръпнат от нова ръка. Сляпата народна сила не може нито ден да мине без ръководител. Новата власт ще заеме мястото на отслабналата от либерализма стара власт.  Златото е всемогъщо.

Самоуправлението разлага народите!
В наше време силата на златото измества властта на управниците либерали. Мина времето на самоуправлението. Идеята за свобода е неосъществима, понеже никой не умее да се ползува с мярка от нея. Ако само за известно време се предостави на един народ сам да се управлява, той се разлага: още от първия момент възникват междуособици, след това социални войни, в които държавите изгарят и губят силата и значението си. Всяка държава, изтощена от собствените си конвулсии или от вътрешни разпри, попада под властта на външни врагове и може да се счита за безвъзвратно загинала: тя е в наша власт. Деспотизмът на капитала, който всецяло е в наши ръце, подава на такава държава сламката, за която тя по неволя се хваща, защото иначе ще се сгромоляса в пропастта.

За юдеите всички средства за борба са нравствени!
На този, който със своята либерална душа би възразил, че тези разсъждения са безнравствени, аз поставям въпроса: ако на държавата е позволено и не се счита за безнравствено, когато употребява срещу външния враг всякакви мерки за борба, като например: да не открива на врага плановете си за защита или за нападение, да го напада нощем или с нееднакво число хора, то защо тогава същите тези мерки по отношение на по-лошия – вътрешния враг, който нарушава обществения строй и пречи на благоденствието, трябва да се наричат непозволени и безнравствени?

Народът е тълпа!
Може ли здравият логичен ум да се надява, че успешно ще ръководи тълпите с помощта на разумни увещания, щом съществува някакво, макар и безсмислено средство, което би се показало по-приятно на повърхностно разсъждаващия народ? Хората от тълпата, които се ръководят изключително от дребни страсти, поверия, обичаи, традиции и сантиментални теории, се поддават на партийни раздробления, които пречат на всяко единство, дори когато за него са налице най-разумни основания. Всяко решение на тълпата зависи от случайното или подготвено болшинство, което, като не знае политическите тайни, взема абсурдни решения, които внасят зародиша на анархията в управлението. В политиката няма морал.

Управникът трябва да е хитър и лицемерен!
Политиката няма нищо общо с морала. Владетел, който се ръководи от морала, не е политик и затова не може да удържи своя престол. Който иска да управлява, трябва да прибягва до хитрости и до лицемерие. Най-големите човешки добродетели – откровеността и честността – в политиката са пороци, защото смъкват от престолите държавници, по-сигурно и по-бързо, отколкото може да стори най-силният им враг. Тези качества трябва да бъдат атрибути на християнските държави; ние никога не трябва да се ръководим от тях.

Юдейското право е в силата!
Нашето право е в силата. Думата право е отвлечена, без реална стойност и с нищо недоказан смисъл. Тази дума не означава нищо друго освен: дайте ми това, което искам.
Къде почва правото? Къде свършва? – Не е известно. В държава с неправилна организация, с отслабнала сила на законите и намалена власт на владетеля, поради размножилите се от либерализма “права”, аз черпя своето право – правото на силния: да се намеся и премахна всички съществуващи власти и норми, да сложа ръка върху законите, да преустроя учрежденията, и накрая, да стана господар на ония, които са предоставили нам правата на своята сила, като са се отказали от тях доброволно в името на либерализма. 

Юдейската власт ще е най-силна!
При съвременната неустойчивост на всички власти, нашата власт ще бъде по-силна от всяка друга, защото тя ще бъде невидима, до тогава, докато укрепне дотолкова, че да не може никаква хитрост да я подкопае. От временните злини, които по необходимост сега вършим, ще произлязат добрините на непоколебимото наше управление, което ще възстанови правилното устройство и нормалния ход на народния живот, който е нарушен от либерализма. Резултатите ще оправдаят средствата. Нека в нашите планове да обърнем внимание не толкова на доброто и на нравственото, а на нужното и полезното. Това е стратегическият план, който определя основната линия, от която ние не бива да отстъпваме, защото иначе рискуваме да видим разрушени многовековните си усилия.  

Народите са слепи!
За да бъдат действията целесъобразни, трябва да се вземат под внимание подлостта, неустойчивостта и непостоянството на тълпата, нейната неспособност да разбира и да чувства условията за собствения си живот и за собственото си благополучие. Трябва да се разбере, че мощта на тълпата е сляпа, неразумна, неразсъждаваща, ослушваща се на ляво и дясно. Не може слепец да води слепи, без да ги доведе до пропаст. Хората от тълпата, макар и да са гениално умни, щом не разбират нищо от политика, не могат да станат ръководители, без да доведат до гибел цялата нация. Само лице, което от детинство е подготвяно за самовластно управление, може да разбира смисъла на идеите, които имат политическа основа.  

Самоуправлението създава раздори!
Народ, който е оставен сам на себе си, се саморазрушава от партийни раздори, възбуждани от домогвания за власт и почести, а също и от произлизащите от това безпорядъци. Нима могат народните маси спокойно, без съревнование да разсъждават и да се справят с работите на страната, без да ги сместват с личните си интереси? Могат ли те да се защитават от външни врагове? Това е невъзможно, защото план, който е разбит на толкова части, колкото глави има в тълпата, губи своята цялост и става непонятен и неизпълним.   

Само монархията създава ред!
Цялостни и ясни държавни планове може да приготви само монархът, който слага в ред целия механизъм на държавната машина. От това трябва да се заключи, че целесъобразното за страната управление трябва да се съсредоточи в ръцете на едно отговорно лице. Без абсолютен деспотизъм не може да съществува цивилизация, защото цивилизацията не се създава от масите, а от техния ръководител, какъвто и да е той. Тълпата е варварин, който проявява своята варварщина при всеки случай. Щом тълпата вземе в свои ръце свободата, веднага я превръща в анархия, която сама по себе си е варварство в най-висша степен.                                                                      

Юдеите внушават на народите свобода, за да ги тласнат в пиянство и разврат!
Погледнете пияните, оглупели гои, на които правото за безмерно пиене е дадено заедно със свободата. Ние не бива и не ще допуснем синовете на израила да стигнат до същото положение. Народите на гоите са зашеметени от спиртни напитки, а младежта им е оглупяла от класицизъм и разврат, в който я тласкат нашите агенти; гуверньори, лакеи, гувернантки в богатите домове, прислужници и поставените от нас жени в местата на гоевските увеселения. Аз причислявам към числото на тези последните и тъй наречените “дами на доброто общество”, които по разврат и разкош са доброволни последователки на нашите развратителки.

Юдейският девиз е: хитрост, лицемерие, насилие, грабеж и терор!
Нашият девиз е: “Сила и лицемерие”. В политическите дела побеждава само силата, особено ако е съчетана с таланта на държавните мъже. Насилието трябва да бъде принцип, а хитростта и лицемерието – правило за всички правителства, които не желаят да сложат своята корона в нозете на агентите на коя и да е нова сила. Това зло е единственото средство, с което може да се постигне целта – доброто. Затова ние сме длъжни да не се спираме пред подкупа, измамата и предателството, стига с това да постигнем нашата цел. В политиката трябва да умеем без колебание да вземем чуждата собственост, ако с нея можем за добием покорността на гоите и властта над тях. Нашето царство, вървейки по пътя на мирното завоюване на света, има право да замени ужасите на войната, с по-малко забележими и по-целесъобразни наказания, чрез които да поддържа терора, водещ към сляпо послушание. Справедливата, но неумолима строгост е най-величавият фактор на държавната сила. Но не само за неоспоримата справедливост, но още и в името на дълга и победата, ние трябва да държим в програмата си за насилието и лицемерието. Самата доктрина за въздействие е толкова силна, колкото са силни средствата, които тя употребява, ето защо ние ще възтържествуваме и ще закрепостим всичките правителства под нашето върховно правителство, не толкова със самите средства, колкото с доктрината на строгостта. Достатъчно е да се знае, че ние сме неумолими, за да се прекрати непослушанието.     

С девиза “свобода, равенство, братство” юдеите развратиха света!
Още в старите времена ние първи възвестихме сред народите лозунга: “Свобода, равенство и братство” – примамливи думи, които оттогава насам толкова много пъти се повтарят от несъзнателните папагали – гои, които отвред налитат върху тях. Тези думи отнеха благосъстоянието от света и историческата свобода на личността, която свобода по-рано тъй много се пазеше от натиска на тълпата. Уж умните и интелигентни гои, не можаха да вникнат в отвлечеността на тези думи, не схванаха противоречието в тяхното значение, и несъответствието помежду им. Те не виждат, че в природата няма равенство и не може да има свобода; че самата природа е установила неравенството в умовете, в характерите и в способностите, както е наложила и императивността на своите закони; че избраните от тълпата, управници – са също такива слепци, каквато е и тълпата; че посветеният в нашите тайни планове, макар и да е най-посредствен, може да управлява, а непосветеният – ако ще и гений да е, нищо не ще разбере от политиката. Всичко това гоите изпуснаха изпредвид, макар че в същност силата на техните династически управления е изградена върху този принцип. Бащата е предавал на своя син знанията си за хода на политическите дела така, че никой друг, освен членовете на династията да не ги знае и никой да не може да издаде тайните му за управлението на народа. С течение на времето доктрината на династическата приемственост за истинското положение на работите в политиката е била загубена – обстоятелство, което е послужило за успеха на нашето дело. По всички краища на света думите: “Свобода, равенство и братство” наелектризираха чрез нашите слепи агенти, тълпите, които с възторг понесоха нашите знамена. В същност тези думи бяха червеи, които подкопаваха благосъстоянието на гоите, унищожаваха навред мира, спокойствието, единството и разрушаваха всички основи на държавите им. Вие ще видите, че това послужи за нашето тържество. То ни даде възможност да отнемем от ръцете на гоите най-важния им коз – да премахнем привилегиите, които са същността на аристокрацията им, която беше единствената защитница на народите и държавите, от нас. 

Юдейската аристокрация е начело на всички инициативи!
Върху развалините на естествената, родова гоевска аристокрация ние поставихме начело на всички инициативи, аристокрацията на нашата богата интелигенция. Цензът на тази нова аристокрация ние поставихме в богатството и в науката. Богатството е в нашите каси, а науката се движи от нашите мъдреци. 

Юдеите използват всички човешки слабости!
Нашето тържество се улеснява и от това, че в отношенията си с нужните ни хора ние винаги действаме на най-чувствителните човешки струни: на интереса, на алчността, на ненаситността, на материалните нужди на човека. А всяка една от тези изброени човешки слабости е в състояние да убие инициативата, предавайки човешката воля в ръцете на купувача. Абстракцията на свободата даде възможност на тълпите да мислят, че те са народа, че те са собственици на страната, а правителството не е нищо друго освен управник, когото те могат да сменят, като износени ръкавици. Сменяемостта постави народните представители на наше разположение и, почти, по наше назначение.


ПРОТОКОЛ №2


За успеха на крайната ни цел е необходимо войните да не носят териториални изменения; това ще пренесе конфликтите на икономическа почва, в която народите ще почувстват и ще се убедят в силата на нашето надмощие; това положение на нещата ще отдаде и двете “воюващи” страни в ръцете на нашата интернационална агентура, която притежава милиони очи и уши, непреграждани от никакви пречки. Тогава нашата международна сила, след като раздруса народите и промени нравите им, ще ни даде възможност да ги управляваме така, както гражданското право в държавите урежда отношенията на поданиците помежду им. Администраторите-гои, които ние ще назначаваме, в зависимост от тяхната работоспособност и робски наклонности, не ще бъдат подготвени за управление и лесно ще станат пионки в нашата игра, в ръцете на нашите учени и гениални съветници-специалисти, възпитани още от детинство да ръководят работите на целия свят. Както ви е известно, нашите специалисти черпят нужните за управлението познания от нашите политически планове, от опита на историята и наблюденията над всеки протичащ момент. Гоите не се ръководят от опита на безпристрастните исторически наблюдения, а от теоретическата рутина и то, без всякакво критическо изследване и усет към резултатите. Ние няма защо да държим сметка за гоите – нека временно те да се веселят и да живеят с надежда за нови увеселения или със спомените за преживяното. 

Юдеите фалшифицират науката и заблуждават всички народи!
Нека за гоите играе най-главна роля онова, което ние сме им внушили да считат за закони на науката, на “теорията”. За тази цел, чрез нашата преса ние постоянно възбуждаме сляпо доверие към тези научни “закони”. Интелигентните гои ще се кичат със знания и без да проверяват логичността им, ще привеждат в действие всички получени от науката сведения, които нашите агенти така комбинират, че да възпитат умовете им в нужната за нас насока. 

Юдеите подготвят успеха на разрушителните учения!
Не мислете, че нашите твърдения са голословни: обърнете внимание как ние подготвихме успеха на дарвинизма и марксизма. Разлагащото влияние върху гоевските умове на тези теории, поне за нас, юдеите, трябва да е очевидно. На нас ни е необходимо да държим сметка за съвременните мисли, характери и тенденции на народите, за да не правим грешки в политиката, управлението и администрирането. Тържеството на нашата система, частите на механизма на която ще се разполагат различно в разните страни, в зависимост от темперамента на народите, които срещаме на пътя си, не може да има успех, ако практическото й приложение не се основава на изводите от миналото, във връзка с настоящето. 

Юдеите владеят най-важния фактор на обществената мисъл - печата (а днес – медиите, като цяло)!
Съвременните държави разполагат с една велика сила, която движи мисълта на народите – това е печатът. Ролята на пресата трябва да бъде: да долавя нуждите, да предава оплакванията и да разкрива недоволствата на народа. Печатът е въплътено тържество на свободното слово. Но държавите не съумяха да използват тази сила и тя попадна в нашите ръце. Чрез нея ние спечелихме влияние, оставайки сами в сянка; благодарение на нея ние прибрахме златото, без оглед потоците човешка кърв и сълзи... Но ние откупихме този успех, като жертвахме и мнозина от нашия народ. 
Всяка една жертва, дадена от наша страна, струва пред Бога хиляди гои.

ПРОТОКОЛ №3


Днес мога да ви съобщя, че нашата цел е вече на няколко крачки от нас.
Останало е още едно малко пространство, и целият изминат от нас път е вече готов да сключи кръга на символичната змия, с която ние изобразяваме нашия народ. Когато този кръг се затвори, всички европейски държави ще бъдат сграбчени от нас като в силни клещи.

Конституционните управления ще паднат!
Съвременните конституционни везни скоро ще се катурнат, защото ние сме ги поставили така, че те не ще престанат да се колебаят, докато се протрие опората им. Гоите предполагаха, че достатъчно добре са ги закрепили и все очакват везните да дойдат в равновесие, но владетелите са обезсилени от министрите, които вършат глупости, понеже управляват безконтролно и безотговорно. Като нямат достъп до средите на своя народ, владетелите вече не могат да се приобщят с него и да се запазят от властолюбците. Просветената царска сила и сляпата сила на народа, които ние разединихме, са изгубили вече всякакво значение, защото отделно те са безпомощни, като слепец без тояга.  За да подтикнем властолюбците да злоупотребяват с властта, ние противопоставихме една на друга всички сили, като развихме либералните им стремежи за независимост. За тази цел ние възбудихме апетитите на всички честолюбци; въоръжихме всички партии; поставихме властта като прицелна точка за всички амбиции. Още малко и навред ще се появят безредици и разорения... 

Парламентите и всички събрания са арени на бърборство!
Неуморими дърдорковци обърнаха заседанията на парламентите и на административните събрания в ораторски състезания. Дръзки вестникари и безсрамни памфлетисти ежедневно нападат административния персонал. Злоупотребите с властта окончателно ще подготвят всички учреждения към падане и скоро всичко ще се сгромоляса надолу с главата под ударите на тълпите.

Обеднелите народи са в безнадеждно робство. Те имат само фиктивни права!
Бедността принуди народите към тежък труд и ги притиска по-силно, отколкото ги притискаше робството и крепостничеството. От робското си положение те можаха да се освободят, но от нищетата на живота никога не ще могат да се отскубнат. Ние сме вмъкнали в конституциите на държавите права на народните маси, които в същност са фиктивни, а не действителни. Всичките така наречени “права” на народа, съществуват само като отвлечени идеи, които никога на практика не ще се осъществят. Каква полза има пролетаризираният работник, който се е превил под тежестта на труда и е потънал в грижи за своята участ, от правата на бърборковците да дрънкат глупости, на вестникарите – да дращят, наред с разумното и безброй глупости, щом пролетариата няма от конституцията никаква друга полза, освен трохите, които ние му хвърляме от нашата трапеза, в замяна на неговия глас в полза на нашите предложения, на нашите кандидати и агенти? Либералните права са за бедняка горчива ирония, защото неотменният ежедневен труд не му дава възможност истински да се ползва от тях. Освен това тези същите права му отнемат гаранцията да има постоянна и сигурна печалба, понеже го поставят в зависимост от стачките на другарите и локаутите на господарите.  

Юдеите унищожиха националните аристокрации!
Народите, насъскани и ръководени от нас, унищожиха аристокрацията си, която им беше естествена защитница и кърмачка, макар че тази аристокрация работеше за собствените си интереси, те бяха свързани неразривно с народното благосъстояние. Сега, с унищожаването на аристокрацията, народите попаднаха под гнета на новобогаташите, случайно забогатели безсъвестници, които нахлузиха върху работниците жесток ярем.  

Чрез масонството и интернационалните партии и организации, юдеите мамят и държат в ръка народите!
И ето, ние се явяваме като спасители на работниците от този гнет, като им предлагаме да влязат в нашата войска – в редовете на социалистите, комунистите и анархистите, на които ние винаги оказваме подкрепа в името на братското правило за “общочовешка солидарност”, прокарвана от нашето интернационално масонство. 

Юдейщината се крепи върху глада и развращаването на народите!
Аристокрацията, която по право се ползуваше от труда на работниците, беше заинтересувана от това, работниците да бъдат сити, здрави и силни. Ние, обаче, сме заинтересувани в обратното – в израждане на гоите. Нашата сила и власт се крият в хроническото недояждане и в слабостта на работниците, защото това ги закрепостява под нашата воля, а правителствата им няма да намерят нито сила, нито енергия да ни противодействат. Гладът създава за капитала права над работниците, по-сигурно, отколкото законната царска власт даваше тези права на аристократите. С нуждата и с раждащата се от нея робска зависимост ние ще движим тълпите, и с техните ръце ще унищожаваме ония, които се изпречват на нашия път, и когато дойде времето да се короняса нашият всемирен владетел, същите тези робски ръце ще пометат всички препятствия, които ни пречат. 

Бъдещата юдейска (комунистическа) власт ще реорганизира обществото и ще превъзпита масите, за пълната им робска експлоатация!
Гоите отвикнаха да мислят без нашите напътствия и затова не виждат колко е необходимо за нас, когато настъпи нашето царство, да наложим без колебание следните мероприятия: да създадем народни школи, в които ще се преподава единствената истинска обществена наука, първата между всички – науката за устройството на човешкия живот, за общественото съществуване, което иска разпределение на труда, а следователно и разпределение на хората на класи и съсловия; да внушим на всички да знаят, че равенство не може да има, когато има различни по назначение дейности; че пред законите не могат еднакво да отговарят, и този, който със своята постъпка компрометира цялото съсловие, и онзи, който с постъпката си не засяга никого другиго, освен своята чест. Правилната наука за обществения строй, в тайните на която ние не просвещаваме гоите, показва на всички, че специализацията и трудът трябва да се развиват в строга системност, за да не бъдат извор на страдания, поради несъответствие между възпитанието и работата. Като изучат тази наука, народите ще почнат доброволно да се подчиняват на нашите власти и на създадения от нас строй в държавата. При сегашното състояние на науката и при създадената от нас в нея насоченост, народът, който сляпо вярва на печатното слово, поради невежество и внушени заблуждения, чувства вражда към всички по-високо стоящи от него съсловия, защото не разбира значението на всяко от тях... Тази вражда още повече ще се усили при икономическите кризи, които спират борсовите сделки и промишлеността. С всички възможни средства и с помощта на златото, което е изцяло в нашите ръце, ние ще създадем всеобща икономическа криза и ще изхвърлим на улицата цели тълпи работници, едновременно във всички страни на Европа. Тези тълпи ще се нахвърлят с наслаждение да проливат кръвта на ония, на които те с простотата на своето невежество завиждат и чиито имущества ще им бъде тогава възможно да ограбят. Те няма да засегнат нас - юдеите, защото нам ще бъде известен денят на нападението и ще вземем мерки.               
В юдейското царство либерализмът ще бъде унищожен с деспотизъм! Ние сме убедени, че прогресът ще доведе всички гои в царството на разума. Ние ще упражним деспотизъм, който с разумни строгости ще умири всички вълнения и ще изгони либерализма из всички учереждения. Когато народът схване, че в името на свободата му се правят отстъпки и снизхождения, той си въобразява, че е властен и се нахвърля срещу властта. Като всеки слепец той се натъква на много препятствия, безпомощен търси покровител, какъвто не намира и като не се сеща да се върне към първото си положение – слага покорно своите пълномощия пред нашите нозе. Спомнете си френската революция, на която ние дадохме името “велика”, тайните на чиято подготовка нам бяха добре известни, защото тя цялата беше наше дело. От тогава ние водим народите от едно разочарование към друго, за да ги насочим в определения ден, в полза на оня цар-деспот с Ционска кръв, когото ние готвим за владетел на света. 

Силата на юдеите е в разединението и развращаването на другите народи!
В сегашно време, ние като международна сила, сме неуязвими, защото, когато едни държави ни нападнат, други ни поддържат. За нашето могъщество съдейства неизтощимата подлост на гоевските народи, които пълзят пред силата и са безжалостни към слабостта, безпощадни са към грешките и снизходителни към престъпленията, роптаят срещу противоречията на свободния строй, а са търпеливи до мъченичество пред насилието на смелия деспотизъм. От съвременните парламентарни премиери – диктатори, те търпят такива злоупотреби, за най-малкото от които, ако имат възможност и разум, биха обезглавили двадесет краля. С какво да се обясни това явление, такава непоследователност у народните маси към престъпленията на властниците, които са навсякъде от едно естество? Това явление се обяснява с това, че диктаторите, чрез нашите агенти заблуждават народите си, че на края ще се постигне благополучие, международна солидарност и равноправие. Но те не им казват, че това благополучие може да се постигне само в бъдещата юдейска държава, и само под нашата власт. Да, народите осъждат правите и оправдават виновните, като се заблуждават все повече и повече, че могат да вършат всичко, каквото пожелаят. Благодарение на това, се разрушава всяка устойчивост и се създават безредици на всяка крачка. 

Думата “свобода” тласка човешките общества в борба срещу всяка власт, дори божествена и природна.
Ето защо, при нашето възцаряване, ние ще трябва да изхвърлим тази дума от човешкия речник, понеже тя е принцип на животинската сила, която превръща тълпите в глутница от кръвожадни зверове. Ако не им се даде кръв, те са нервни, не спят и търсят да се борят. Тези зверове заспиват всеки път, когато се напият с кръв и в това време е лесно човек да ги окове във вериги.

 Тагове:   Базел,


Гласувай:
11. eien - Тези писания
20.04.2010 05:20
превод от руски ез. ли са?
цитирай
2. grigorsimov - Най вероятно - да, от руски.
20.04.2010 17:04
Както пише и в предговора, първоначално са написани на староеврейски, а на упоменатия световен ционистки конгрес, са били прочетени на френски. И именно от този конгрес, протоколите са попаднали в руското разузнаване, и не след дълго са били публикувани.
Протоколите са 24 на брой, и всеки който има някаква политическа или обществена активност или интереси, преди да е чел протоколите, все едно е бил сляп!
Четете! Именно протоколите и речта на равина Райхорн, преди тях, са съществена част от "истината, която ще ни освободи"! А за онези, които не искат да знаят, едва ли ще има оправдание!? Но, Бог е милостив.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: grigorsimov
Категория: Политика
Прочетен: 15649500
Постинги: 3954
Коментари: 6980
Гласове: 7983
Архив
Календар
«  Юни, 2022  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930