Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
29.06.2010 01:49 - Гети и готи. Немската историческа "неука" срещу българите. Автор: demograph
Автор: grigorsimov Категория: Политика   
Прочетен: 3451 Коментари: 4 Гласове:
0Напоследък се съсредоточавам върху представянето на  чуждестранни исторически теории и геополитически доктрини базиращи се върху отнемането или изопачаването на  историята на българския народ и държава.
С този копипейст материал се опитвам да открехна прозореца на германските манипулации на древната ни история, представени подробно от проф. Асен Чилингиров в книгата му "ГОТИ И ГЕТИ", предговорът на която се осмелявам да публикувам в блога си.
...............................................................................
ГОТИ И ГЕТИ

image

Предговор на второто издание за “Готи и гети – Изследвания I”
Първото издание на този сборник беше изчерпано за по-малко от две години – необичайно събитие за съвременната българска научна историческа литература. Тъй като интересът към него не само че не е намалял, а дори се е увеличил, наложи се пускането на второ издание, допълнено с една кратка студия от покойния българо-канадски учен Георги Сотиров, която при издаването на сборника не ми беше достъпна. Междувременно бе подготвено издаването на заключителния том от резултатите на продължилите четири десетилетия разкопки в римския кастел Ятрус, извършени от Археологическия институт при БАН в сътрудничество с Германския Археологически институт (до 1989 година с АН на ГДР). Благодарение любезността на ръководителката на разкопките, д-р Герда Зомер-фон Бюлов, ми беше позволено да се за запозная с тези резултати още преди те да бъдат отпечатани, с което ми се даде възможност да ги използвам при моята работа, свързана с целия комплекс от материали, отнасящи се до т.нар. готски проблем.

При всичката прецизност на изследванията в този кастел, с каквато у нас досега не са били извършвани такива проучвания, присъствието на предполагаеми етнически германци сред населението на кастела не можа да бъде установено.

Установено бе мирното напускане на римския гарнизон от кастела през V век, свързано с прехвърляне защитата на границата върху местното население, състоящо се от федерати на римската империя – и то очевидно поради липса на военна заплаха от еднородното население на отвъдния Дунавски бряг.

Както при останалите археологически обекти отсам и отвъд Дунав, а също и по цялата територия на Северното Причерноморие, не се откриха никакви писмени паметници, свидетелстващи за съществуването на някакво германско население през първата половина на първото хилядолетие от нашата ера – както не бяха открити и други паметници на материалната култура, свързани по някакав начин с етническо германско население.

С това за пореден път се опровергават подхранваните и до сега от определени среди спекулации, не само допускащи широкото разпространение на германски племена в този район до средата на VІ век, но дори определящи тези племена за родоначалници на германската нация с нейната държавност, култура и духовно-религиозен живот.

Засилването активността на тези спекулации през последните години беше и причината за издаването на този сборник – тя е изложена обстойно в предговора към първото издание и считам за излишно да се връщам тук още веднаж на обстоятелствата, довели до издаването му.

И да повтарям още веднаж, че считам всички видове опити за покушение върху идентичността на моя народ, неговата история и неговата култура за най-страшното углавно престъпление – независимо от това дали то се отнася към отделни индивиди, или към общността от тези отделни индивиди, за която ние сме приели названието народ.

А за това престъпление ние сме възприели названието геноцид.

За шестте десетилетия, през които се занимавам с историята и културата на народите от нашата планета, аз не съм срещнал друг народ, срещу чиято идентичност да са вършени и да продължават да се вършат толкова покушения, колкото срещу моя, българския народ.

От много хилядолетия той е бил заставян да се бори срещу всевъзможни нашественици за своята земя, за своето съществувание, за своя език, за плодовете на своя труд и изкуство, за своята вяра.

И колкото пъти е бил гонен от родината си през петте хилядолетия, в които сме осведомени за неговото присъствие в европейския континент, той винаги се е завръщал в тази своя исконна родина – империи са възниквали и са изчезвали върху земята му, но той е останал на земята си със своя език и своите обичаи, предавани от поколение на поколение до ден днешен.

За произхода на българския народ и неговия език са съчинени и продължават да бъдат съчинявани най-различни теории, които го изкарват пришелец от едва ли не всички възможни краища на стария свят: от най-далечния изток до най-далечния север – от пустинята Гоби, зоната на вечния сняг в Памир и полярния кръг на северната евроазийска граница, до блатата на Задкарпатието.

Всяка теория, че българите били монголоиди, угро-фини, турци, задкарпатски славяни и какви ли не още, намира мигновено поддръжка сред чуждите и нашите историци.

Но не и твърдението, че са първоначалното население на нашите земи, запазило не само своя физически и генетически тип, но също своя език и своите обичаи, въпреки многобройните вражески нашествия, на които е било изложено в течение на хилядолетия,.

Между всички тези теории за произхода на нашия народ, неговия език и неговата култура, една от най-агресивните, но и от най-малко обоснованите е особено засилилата напоследък своята активност теория за „германски влияния“ не само върху етническия произход на българите, но и за създаването на българската държава, култура и дори език.

С манипулации в тълкуванието на историческите извори се налага насилствено и напълно необосновано идеята, че носители на тези етнообразуващи влияния били някакви германски племена, наречени готи.

Че такива германски племена никога през историческата епоха не са населявали не само нашите земи, но и съседните земи по брега на Черноморието, историческите извори са еднозначни – също както несъмнени са резултатите от археологическите, етнографските и езиковите изследвания в целия този район, които досега не са открили никакви следи от германско население в него, чието присъствие тук би трябвало да бъде по някакъв начин отразено върху паметниците на материалната и духовната култура.

Както вече беше отбелязано в предговора към първото издание на този сборник, неговата основна задача е да покаже по какъв начин се манипулират историческите извори, за да бъдат нагодени като доказателства за тезата за германско присъствие в Югоизточна Европа.

И как в тези извори названието гети, събирателно име на исконното население на Причерноморския район, включващо в себе си всички еднородни племена и народи, обитаващи в миналото този район, като траки, илири, даки, скити, сармати и т.н., се заменя с названието готи.

Кога и по какъв начин названието гети се заменя с названието готи, ни съобщава един от най-известните извори за историята на римската империя, чиято автентичност и надежност стоят над всяко съмнение: Historia Augusta (История на императорите) – в този сборник той е цитиран в последната студия.

Сред всички писмени извори за историята на нашите земи и тяхното население няма нито един, който да споменава някакъв нов народ, заселил се в началото на нашата ера в Югоизточна Европа, наричан готи.

И всички тези извори, без изключение, съобщават, че под названието готи трябва да се разбират гети, т.е. местното население, обитавало тези земи от най-дълбока древност, добре известно на всички историци и географи от Херодот до Страбон.

И в този смисъл, след полуофициално регламентираното преименуване на гетите в готи, извършено малко след победата на император Каракала (188-217) над партяните в 216 година, всички автори се чувстват задължени, споменавайки названието готи, да отбележат, че под него трябва да се разбират гетите, които били добре познати на всички съвременни читатели и нямало защо да им обясняват кой и какъв е този народ – значителен брой от изворите са цитирани в настоящия сборник.

Това обаче не знаят или се правят че не знаят мнозина съвременни историци, в това число и български.

А върху недоразумението от размяната на имената се изгражда цялата германска политическа и културна средновековна история, включваща т.нар. „Велико преселение на народите“, но и създаването на „индогерманските“ езици, и расовата теория, според която представители на най-чистата раса били германците-арийци – в действителност дори и самото название „арийци“ е съчинено през ХІХ век и не се предава от никакъв исторически извор.

Че историята на нашия народ се е манипулирала от хилядолетия насам, едва ли ще изненада читателя, пред чиито очи и съвременната история се манипулира по най-нагъл начин.

Също едва ли би могло да го изненада присвояването на нашата история и плодовете на нашата хилядолетна култура от други народи.

Науката на третото хилядолетие обаче разполага с по-надежни средства за проверка на много от лъжите, които са ни представяни и продължават да ни се представят като факти.

А тези лъжи са залегнали дълбоко в нашето съзнание – още от училищната скамейка ние сме обременени с безброй предразсъдъци за нашето минало, нашата култура, нашата писменост и нашата религия.

Айнщайн е казал, че за човека е по-лесно да разбие атома, отколкото своите предразсъдъци. Затова не си правя и най-малки илюзии, че читателят ще приеме лесно написаното в тази книга, ако и то да се представя въз основа на исторически извори, почиващи върху свидетелствата на най-компетентните и безукорни автори от древността и средновековието – от Херодот и Страбон, до св. Йероним и Храбан Мавър.

За мене не беше изненада, че ако и първото издание на тази книга да се посрещна с одобрение от най-различни слоеве на българската общественост – за което свидетелстват много писма на читатели – тя не бе спомената нито в нашия периодичен печат, нито в научните издания.

Толкова повече ме изненада рецензията за нея, поместена в официалния бюлетин на германските библиотеки, коментиращ най-значимите чуждестранни публикации. И в нея рецензентът, д-р Рьоринг, отбелязва, че тъй важните въпроси относно готите се нуждаят от ново преразглеждане.

В този смисъл се надявам, че тази книга ще помогне на младото поколение български историци да разберат по-добре българската история и да дадат приноса си за нейното прочистване от лъжи и заблуждения.
Асен Чилингиров, Берлин, 4 октомври 2008 г.

Из предговора на второто издание за “Готи и гети – Изследвания II”

Също както при първата част от този сборник, новото издание и на втората част се наложи не само поради нейното бързо изчерпване, но и от нуждата да се добавят още някои материали, с които обемът на книгата беше значително увеличен. Тези добавки засягат преди всичко писмените извори, в които са включени всички сведения за присъствието на “етнически германци” по нашите земи и изобщо по Северното Причерноморие през късната античност и средновековието. Но също и още писмени извори за най-старата история на нашия народ.

Всеки народ се идентифицира със своята история, с приноса си към културата на човечеството, и няма по-ефикасно оръжие срещу един народ от унищожаването на неговата история и идентичност.

В цялата световна история не познавам друг народ, освен нашия, срещу когото това оръжие да е прилагано по-целенасочено и по-последователно, и то в течение на хилядолетия.

До ден днешен.

Гонили са го от неговата земя, при това многократно; опитвали са да го подчинят и да го претопят, но той е устоял на всички изпитания от природни бедствия и многобройни вражески нашествия, без да загине и изчезне, като е запазил своите характерни особености – добри и лоши.

А неговите врагове и покорители са се претопили и изгубили сред него. Без никакъв остатък. И в най-далечното, и в не тъй далечното минало. Унищожавали са плодовете на неговия труд и на неговия дух, горили са на клади неговите синове и дъщери, изгаряли са неговите книги, събаряли са камък по камък църквите и палатите му, а с техните безценни съкровища сами са се кичели.

И се кичат до ден днешен.

Тези съкровища, плодове на неговото изкуство и на неговия творчески дух, изпълват музеите на всички континенти – по света няма и нито едно голямо книгохранилище, в което да не се съдържат остатъци от неговата книжнина, запазили се по чудо невредими до днес, за да служат на цялото човечество.

А както показаха извършените неотдавна генетични изследвания и неговите гени не само че не са били унищожени с многократното и систематично изтребване и прогонване на синовете и дъщерите му, но са се пръснали по цялата наша планета до нейните най-далечни краища, като са пренесли там и неговата физическа субстанция.

Задачата на това изследване е да възстанови поне малка част от историята на нашия народ със средствата на съвременната наука – а тези средства съвсем не са тъй ограничени, както постоянно се втълпява в съзнанието му с твърдението, че за неговата история не са запазени никакви документи и му се подхвърлят фалшификати, представящи в невярна светлина не само миналото му, но и поставящи под въпрос цялото му съществувание в продължение на много хилядолетия. За сметка на народите, които са си присвоили и си присвояват до днес неговата история, неговата древна култура и заслугите му пред човечеството.

Това изследване има за цел да покаже, че съществуват многобройни писмени свидетелства за историята на нашия народ с несъмнена автентичност и че тези свидетелства се потвърждават от всички помощни науки на историографията – от археологията и палеолингвистиката до палеогенетиката.

А и че техните изследвания са достъпни за всекиго в днешния век на информатиката, когато вече не може да се злоупотребява с данните им в полза на една или друга политическа доктрина.
....................................

Добавка от Григор Симов

Цитат от тайните юдейски протоколи:
Ще заличим от паметта на народите всички спомени за миналите векове, които не са в наш интерес, и ще оставим само онези, които показват грешките на гоевските правителстава"!Тагове:   немската неука,


Гласувай:
1


Вълнообразно


1. germantiger - ...
08.07.2011 00:11
Вулфила или Урфила и ГОТСКИЯ-ГЕРМАНСКИЯ ЕЗИК... сравнение, защото "не" бил германски, ЯСНО СЕ "ВИЖДА" ЧЕ Е ГЕРМАНСКИ ДОРИ В СРАВНЕНИЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕ С ДНЕШНИЯ:

Einer ihrer Bischöfe, Wulfila (d. i. Wölflein), übersetzte um das Jahr 380 n. Chr. Die Bibel in das Gotische und von Teilen dieser Bibel sind noch heute mehrere Handschriften erhalten. Das Vaterunser in gotischer Sprache mag ein Beispiel geben, wie die gotische Sprache damals klang:

"Atta unsar, thu in himinam. veihnai namô thein,
(Vater unser, du in Himmeln, geweihet werde Name dein,)

qvimai thiudinassus theins; vairthai vilja theins, sve in
(es komme Herrschaft dein; es werde Wille dein, wie im)

himina, ja hana airthai; hlaif unsarana, thana sinteinan,
(Himmel, auch auf Erden; Brot unseres, das f ortwährende,)

Gif uns himma daga; jah aflêt uns, thatei skulans
(gib uns an diesem Tage; und erlasse uns, dass Schuldige)

sijaima, svasvê jah veis aflêtam thaim skulam unsaraim;
(wir seien, sowie auch wir erlassen den Schuldigern unseren%3B%29

jah ni briggais uns in fraistnbujai, ak lausei uns
(und nicht bringe uns in Versuchung, sondern löse uns)

af thamma ubilin; untê theina ist thiudangardi jah mahts
(von dem Übel; denn dein ist Herrscherhaus und Macht)

jah vulthus in aivins. Amen.
(und Glanz in Ewigkeit. Amen.)"

КОНКРЕТИКА БЕЗ ЛАЛАДЖИЙСТВО ;)
цитирай
2. germantiger - ...
08.07.2011 00:40
ЗАЩО ГОТИТЕ, ФРАНКИТЕ И БАВАРИТЕ СА ГЕРМАНЦИ, НЕ ТРАКИ (ерго българи)

АНТРОПОЛОГИЯ ОТ МЕН "КАРТИННО И ОНАГЛЕДЕНО"

http://germantiger.blog.bg/history/2011/06/30/anti-sparotok-2-za-izvorite-i.774801


ОЩЕ ОТ МЕН ТАМ КЪДЕТО КЬОРАВО ТРАКИЙСКО НЕ СЪЗИРАМ (вероятно защото съм сляп като Бах-баща не Омир)?!

ТУК ЧЕТЯЩИТЕ АКО СЕ ЗАРОВЯТ ЩЕ ЗАНЕМЕЯТ В РАЗЛИКАТА ГЕРМАНСКО И ТРАКИЙСКО ИЛИ БЪЛГАРСКО!

Германските имена (сайта е за "всякакви"), в случая германските и готски или франкски имена далеч от българските:
http://www.behindthename.com/nmc/ger.php

Тук етнология, после приказки и сказания събирани по цяла Германия и далеч от българските въобще!

http://www.sagen.at/index.html
http://www.sagen.at/texte/sagen/sagen.htm < тук за всяка държава

ето и билдгалерията
http://www.sagen.at/fotos/index.php

http://literaturnetz.org/maerchen
http://www.1000-maerchen.de/1518d97d8d0a88911989259659470c58/classics,1.htm

Средновековие
http://www.genealogie-mittelalter.de/
Примерно името Аделайд/Аделхайд има родителите, съпрузите, децата им, обаче нема българско име примерно
http://www.genealogie-mittelalter.de/adelheid_fuerstinnen/adelheid_fuerstinnen.html

Пак за Средновековие и автори
http://www.stefanjacob.de/Geschichte/Unterseiten/Literatur.php?Auswahl=Fr&#65533;hmittelalter

ТУК САМО ИЗВОРИ ДА ИСКАШ ИМАМ ГИ ОТ KORDON ТУК В БЛОГБГ
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/index.phtml?id=2070

... и баварския, който няма потресаваща разлика въобще с германските диалекти, но е явно различен от български:
http://www.bayrisches-woerterbuch.de/z.html
цитирай
3. germantiger - ...
08.07.2011 01:11
Още германски и това личи, без лаладжийство

Eine Probe aus dem Niederdeutschen ist die folgende Stelle aus dem „Heliand“, einem Gedicht, das das Leben des Heilands nach den vier Evangelien zum Inhalt hat und wahrscheinlich von einem s&#228;chsischen Bauern um das Jahr 840 verfasst worden ist:

"Tho umbi thana neriendon Krist n&#226;hor g&#234;ngun
(Da um den heilbringenden Christ n&#228;her gingen)

Sulike gisid&#244;s, so he im selbo grikos,
(solche Gef&#228;hrten, die er sich selbst erkor,)

waldand undar them werode. Stodun w&#238;sa man,
(der Waltende unter dem Volke. Es standen die weisen M&#228;nner,)

gumon umbi thana godes sunu gerno swido,
(die Mannen um den Gottes Sohn begierig sehr,)

wer&#244;s an willeon, was im ther&#244; word&#244; niud;
(die M&#228;nner williglich, es war ihnen nach den Worten Verlangen;)

thahtun endi thag&#244;dun, hwat im thiod&#244; drohtin;
(sie sannen und schwiegen, was ihnen der V&#246;lker Herrscher)

weldi, waldand self, wordun kudian, thesun
(wollte, der Waltende selber, mit Worten k&#252;nden, diesen)

liudiun te liobe.
(Leuten zu Liebe.")

...

Die Sprache, in der das Fr&#228;nkische die vorherrschende Mundart war, nennt man das Althochdeutsche. Ihre Zeit reicht etwa bis zum Jahre 1100. Eine Probe des Althochdeutschen ist folgende Stelle aus dem Gedicht Muspilli (Weltuntergang), das Ludwig der Deutsche (843-876) eigenh&#228;ndig niedergeschirieben haben soll:

"Der Antichristo stet p&#238; demo Altfiante
Der Antichrist steht bei dem Altfeind

Stet p&#238; demo Satanase, der iman farsenkan scal:
Steht bei dem Satan, der ihn versenken soll:

Pidin scal er in deru un&#238;csteti uunt pivallan
Deshalb soll er auf der Kampfst&#228;tte wund hinfallen

Enti in demo sinde sigal&#244;s unerdan.
Und f&#252;r dies Mal sieglos werden.

Sar so daz Hliases pluot in Erda kitriufit…
Wenn dann des Elias Blut auf die Erde tr&#228;uft…"
цитирай
4. germantiger - ...
08.07.2011 01:29
Vom 12. Jahrhundert an beginnt, mit der Bl&#252;tezeit der hohenstaufischen Kaiser, die schw&#228;bische Mundart die Vorherrschende zu werden. Das hierdurch entstehende Hochdeutsch, das von 1100 bis 1500...

Preis des deutschen Landes (Von Walter von der Vogelweide)

Ich han lande vil gesehen,
unde nam der besten gerne war:
&#252;bel m&#252;eze mir geschehen,
k&#252;nde ich ie m&#238;n herze bringen dar,
daz im wol gevallen
wolde fremeder site.
nu waz hulfe mich ob ich unrehte strite?
tiuschiu zuht g&#226;t vor in allen.

Von der Elbe unz an den Rh&#238;n
und her wider unz an Ungerlant
s&#244; mugen wol die besten sin,
die ich in der werlte h&#226;n erkant.
kann ich rehte schouwen
guot gelaz unt l&#238;p,
fem mir got, s&#244; fw&#252;ere ich wol daz hie diup w&#238;p
bezer sint danne ander frouwen.

Tiusche man sint wol gezogen
rehte als engel sint diu w&#238;p get&#226;n.
swer si schildet, derst betrogen:
ich enkan sin anders niht verstan.
tugent und reine minne,
swer die suochen will,
der sol komen in unser lant: da sit w&#252;nne vil.
lange m&#252;eze ich leben dar inne!

ПРЕВОДА ДНЕС

Ich hab’ Lande viele gesehen,
und der besten nahm ich gerne wahr:
&#252;bel m&#252;sse mir’s ergehen,
k&#246;nnte ich mein Herz je bringen dar,
dass ihm wohl gefallen
wollte fremde Sitte.
Nun was h&#252;lfe mir’s, wenn ich [auch] unrecht stritte?
Deutsche Zucht geht vor in allem.

Von der Elbe bis zum Rhein
Und her wieder bis ans Ungerland,
da m&#246;gen wohl die besten sein,
die ich in der Welt je hab’ erkannt.
Kann ich recht erschauen
Gute Gestalt und Leib:
Nun, bei Gott! So schw&#246;r ich wohl, dass hier das Weib
besser ist denn sonst die Frauen.

Deutscher Mann ist wohl gezogen,
deutsches Weib wie Engel angetan;
wer sie schilt, der ist betrogen,
anders kann ich niemals ihn verstahn.
Tugend und reine Minne,
wer die suchen will,
der soll kommen in unser Land, da ist der Wonne viel.
Lange m&#252;sse ich leben drinne!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: grigorsimov
Категория: Политика
Прочетен: 24221913
Постинги: 4022
Коментари: 7100
Гласове: 8061
Архив
Календар
«  Февруари, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728