Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
11.11.2010 09:35 - Червенков се притеснявал, у нас да не последват унгарските събития, заради масовото и осезаемо еврейско присъствие и безчинства в БКП. Автор: samvoin
Автор: grigorsimov Категория: Политика   
Прочетен: 2880 Коментари: 0 Гласове:
3Писмо на Централната Консистория на евреите в България. Екз. Йосиф N 61. Тел. 3-14-15.София ДЕК 1956г.
до Политбюро
на Централния комитет на Българската комунистическа партия

Другари,
На състоялите се съвещания с партийните активи в София и Пловдив, на които се е разглеждало писмото на Централния комитет до партийните комитети за резултатите от проведените партийни съвещания и предстоящите зaдачи –
Другарят Георги Чанков в София е заявил, че една от грешките на бившето ръководство на Унгарската партия на трудещите се е, че много ръководни партийни и държавни постове в Унгария са били заети от евреи, което е дало възможност на реакцията да използва антисемитските настроения в страната и да насочи масите против партията и народната власт. Освен това, др. Чанков, подчертавайки изрично, че той няма нищо против евреите, посочи като грешка на ръководството на Унгарската партия и това, че за дванадесет години народна власт не са били издигнати на ръководни места собствени кадри.
Другарят Вълко Червенков в Пловдив, пред активите от партийните организации на І-ва и ІІ-ра пловдивски околии по-определено е казал, че заемането на много ръководни места от евреи в партийния и държавния апарат на Унгария е груба грешка допусната от бившето ръководство на Унгарската партия на трудещите се; той дори приведе и цифри, от които се вижда какво е било съотношението между евреи и унгарци в Политбюро и правителството, което, според него, е накърнявало националните чувства на унгарския народ.
Изказванията на другарите Г. Чанков и В. Червенков бързо се разнесоха в страната между партийните среди, а у евреите, те създадоха недоумение и тревога.

Да се позовеш на известни грешки, извършени от комунисти принадлежащи към дадена националност, за да бъдат обяснени събитията в Унгария, според нас, противоречи на марксизма-ленинизма.
Не само в Унгария, но и в ръководставата на много братски комунистически партии се срещат „много” евреи, но никому и през ум не е минавало, да обясни сполуките или несполуките на партиите, като ги поставя в зависимост от съотношението на ръководните кадри по национален признак.
Такова обяснение за причините на събитията в Унгария липсва и в решението на последния пленум на временния Централен комитет на Унгарската социалистическа рабтническа партия.
Антисемитизъм има в много страни, къде повече, къде по-малко. Това не е национално чувство, а грозен предрасъдък. Великият Ленин говореше: „Позор на онези, които сеят вражда към евреите, които сеят ненавист към другите народи. Не е марксист, дори не е демократ онзи, който не признава и не защищава равноправието на нациите и езиците, не се бори срещу всеки национален гнет и неравноправие”.
Нашата партия винаги е провеждала политика в защита на евреите, а след 9 септември 1944 година, тя създаде условия за действително национално равноправие. Всеизвестен е приносът на Партията през годините на Втората световна война за предпазване на свободолюбивия и демократичен български народ от антисемитската зараза. Историческият факт, че единствено българското еврейство не е било унищожено през годините на хитлеристко господство в Европа, е получавал и получава винаги най-висока оценка от световното обществено мнение, когато ние на международни еврейски срещи го изтъкваме.
Политбюро ще прецени дали изказванията на другарите Георги Чанков и Вълко Червенков не биха могли да придизвикат нездрави настроения сред някои партийни среди. Кое партийно ръководство, на пример, сред тези изказвания ще намери, че е подходящо да възложи на евреи – комунисти едноили друго по-отговорно партийно поръчение?
Изпълнителният комитет на Консисторията моли Политбюро да се занимае с поставния въпрос, и ако намери за необходимо да прецени, какви мерки следва да вземе за разсейване на тягостното впечатление, създадено от въпросните изказвания.
Ние, комунистите-евреи винаги сме се считали не чужди, а собствени на Българската комунистическа партия, кадри, и повече от всеки друг път сме сплотени около нашата родна Партия и нейния Централен комитет и заявяваме, че няма да жалим сили в изпълнение на всички задачи, които стоят за разрешение пред Партията.
С другарски поздрав:
ЦЕНТРАЛНА КОНСИСТОРИЯ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ:
Исак Франсез: [подпис]
Настя Д-р Исакова: [подпис]
Израел Майер: [подпис]
Соломон Бали: [подпис]
Давид Асса: [подпис]
Витали Леви
Пловдив: [подпис]
Моис Берахов
Ст. Димитров: [подпис]
Политбюро на ЦК на БКП Фонд 1б, опис 6, 1944-1967, а. е. 3117, л. 64-66

Електронният документ: npsC3

Благодарим на anamnesis.info за архивния материал.

..........................

 

Надгробно слово на равина Райхорн

 

– произнесено 1859 г. в Прага, над гроба на великия за евреите, равин- Талмудист, Симеон-бен-Иехуда. Речта е била публикувана от Ритклиф, който заплаща с живота си за разгласяването ъ. А Сенол, който завел Ритклиф да чуе надгробната реч, малко по-късно, също бил убит в дуел. Основните идеи, изразени в речта, се срещат напълно развити в “тайните протоколи”.                                 (източник - интернет. автор: antimason)

 

1. На всеки сто години ние, мъдреците на Израил, обикновено се срещаме в синедриона, за да разгледаме нашия напредък по отношение господството ни над света, което Йехова ни е обещал, и нашето завоевание над неприятеля – християните и християнството.

2. Тази година, събрани около гроба на нашия велик Симеон-бен-Йехуда, ние можем да обявим с голяма гордост, че изминалото столетие ни доведе много близо до нашата цел, и че тази цел много скоро ще бъде постигната.

3. Златото винаги е било и ще бъде непреодолима сила, и манипулирано от наши експерти, то винаги ще бъде най-полезния лост за тези, които го притежават, и обект на завист за онези, които го нямат. Със злато ние можем да купим и най-упоритото съзнание. С него можем да определим всеки стандарт, точната стойност и настоящите цени на продуктите. Със злато можем да субсидираме всички държавни заеми, за да държим държавите под наша власт.

4. Вече главните банки, борсите на целия свят и кредитите на всички управления са в наши ръце.

5. Другата велика сила е пресата. Повтаряйки непрекъснато някакви идеи, пресата успява в края на краищата да ги наложи като действителни. Театърът ни служи по същия начин. Навсякъде пресата и театърът се подчиняват на нашите нареждания.

6. Чрез непрекъснато поддържане на демокрациите ние ще разделим християните в политически партии, ще разрушим тяхното единство и навсякъде ще посеем разногласие и разединение. Така притиснати, те ще бъдат принудени да се подчинят на закона на нашата банка, която винаги стои обединена и предана на нашата кауза.

7.  Ние ще принудим християните да влязат във войни, като използваме тяхната гордост, високомерие и глупост. Те ще се избиват един друг и ще прочистят за нас земята, която ще принадлежи на нашия народ.

8. Притежаването на земя винаги е носело влияние и власт, С призив за социална правда и равенство ние ще раздробим големите чифлици. Ще дадем на селяните малки парчета земя, и те много скоро ще станат наши длъжници, тъй като разходите по култивирането на малкото земя ще ги принудят да вземат заеми от нас. Нашият капитал ще ни направи техни господари. По този начин ние ще станем собственици, притежатели на земята им, която ще подсигури властта ни.

9. Нека опитаме да заменим движението на златото с книжни пари. Така нашите каси ще погълнат златото, а ние ще регулираме стойността на книжните пари, което ще ни направи господари при всички положения.

10.  Между нас има много оратори, способни да възбуждат ентусиазъм и да убеждават народите. Ние ще ги разпръснем между хората да проповядват промените, които ще подсигурят “щастието на човечеството”. Със злато и лас­кателства ние ще спечелим пролетариата, който сам ще се справи с унищожаването на капиталистите-християни. Ние ще обещаем на работниците такива заплати, каквито те никога дори не са сънували, но в същото време ще повишим цените на продуктите от първа необходимост, така че нашата печалба също да бъде голяма.              

11. По този начин ние ще подготвим революции, които християните сами ще направят и от които ние ще оберем плодовете.

12. Чрез подигравки и нападки срещу тях ще направим техните свещеници за посмешище, а тяхната религия - смешна и отвратителна, както и тяхното духовенство, Тогава ние ще станем господари и на техните души. Нашата привързаност към религията ни, нашето служене на Бога ще докаже превъзходството на нашата религия, превъзходството на нашите души.

13. Ние вече сме поставили наши собствени хора на всички важни места и длъжности. Освен това правим всичко възможно да снабдим гоите с наши адвокати и лекари. В резултат получаваме: адвокатите ни са в течение на всички наши интереси, а лекарите ни, влезли веднъж в някое семейство, стават негови изповедници и регулатори на съзнанието на членовете му.

14.   Преди всичко трябва да монополизираме възпитанието и просветата. Чрез тях ще разпространим идеи, полезни за нас, и ще обработим детските мозъци да ни слушат и да ни служат.

15. Ако някой от нашите хора случайно попадне в ръцете на правосъдието (християнското), ние трябва да се разтичаме да му помогнем. Да му намерим толкова свидетели, колкото са му необходими, за да го спасят от съдиите, докато самите ние станем съдии.

16. Монарсите на християнския свят, погълнати от амбиции и суетност, са обградени с лукс и правят излишни разходи за поддържането на многобройна армия. Ние трябва да им доставим всички необходими пари, които те така глупаво искат и харчат. По този начин ще ги държим вързани.

17. Нека не възпрепятстваме женитбата между наши мъже и християнски-момичета. Това ще позволи крака ни да стъпи и в най-затворените християнски кръгове. Ако наши дъщери се омъжат за гои, те ще ни бъдат не по-малко полезни, защото децата на една майка еврейка са наши.Нека поощряваме свободната любов, чрез която християнските жени ще разрушат един от принципите на тяхната религия.

18. През многото изминали столетия синовете на Израил, презирани и преследвани, са работили и мислили как да намерят пътя към силата. Те извоюваха славата. Те контролират икономическия живот на омразните християни. Тяхното влияние доминира над политиката и над морала.

19.  По наше решение трябва да пуснем в действие предварително замислената революция, която, разрушавайки всички класи на християнството, ще превърне християните окончателно в наши роби. Така ще се изпълни обещанието на Бога, дадено на нашия народ.

 Послепис:

Сами ще се убедите в близостта между Протокола, намерен в джоба на евреина-болшевик; Манифеста на Кремьо и писмото-ферман на Царя на евреите (от Истамбул) от 1489 г., публикувано в списанието на Ротшилд. Интересно е как евреите са допуснали да бъде публикувано това писмо?... Брой 195 от 21 октомври 1920 г. в-к „Ла вией Франс" публикува много важна констатация: Съществува поразителна аналогия между Прото­колите на циониските мъдреци и речта на равина Райхорн, произнесена през 1869 г. в Прага над гроба на великия равин Симеон-бен-Иехуда. Тази реч е била публикувана от Ритклиф, който заплаща с живота си за разгласяването й. Сенол, който завел Ритклиф да чуе надгробната реч, също бил убит малко по-късно в дуел. Основните идеи, изразени в речта, се срещат напълно развити в “Протоколите на ционските старейшини"!

В брой 214 от; 10 март 1921 г. в-к „Ла вией франс" публикува текста на надгробното слово, което е било отпечатано също и в сп. „Руското еврейство". Съвсем ясно е, че надгробното слово и Протоколите на ционските мъдреци имат един и същ източник. И едното и другото са пророчески и силата, която прави пророчествата им реалност, е успяла да превърне предреченото в обективна действителност. Тази реч е много важна и поради това се спираме на всеки пасаж от нея, който е изпълнен досега. Няма никакво съмнение на кого принадлежи силата, която безпокои и тревожи народите, създавайки световни конфликти, като в същото време прибира всички печалби. Безспорно е, че съществува Световен ционистки заговор, който вече е напълно разкрит.


ПРОГНОЗАТА НА АЛЪН ФОСТЪР ДЪЛЕС  от 1945 г.

 (брат на Джон Фостър Дълес)

 

           Ще свърши войната. Всичко някак ще улегне, ще се утаи и уреди. И ние ще хвърлим

всичките сили, всичкото зло на САЩ, цялата материална сила на САЩ за измамване и

оглупяване на хората. Човешкият мозък, съзнанието, е приспособено към промяна. Посявайки

там хаос, ние незабелязано ще заменим човешките ценности с фалшиви, в които да вярват.

Как? Ние ще намерим наши единомишленици, наши съюзници и помощници в самата Русия.

Епизод по епизод ще се разиграва грандиозна по своя мащаб трагедия към гибелта на най

непокорния народ на земята, окончателното и необратимо угасване на неговото самосъзнание.

От литературата и изкуството постепенно ще изтръгнем социална им същност, ще отучим и ще отнемем желанието на художниците да се занимават с изобразяване и с изследване на процесите, извършващи се в глъбините на народните маси.

           Литературата, театрите, киното ще изобретяват и прославят най-ниските човешки чувства и страсти. По всякакъв начин ще поддържаме и издигаме тези творци, които ще насаждат и втълпяват в човешкото съзнание култ към секса, насилието, садизма и предателството, – с една дума – всякаква безнравственост.

           В управлението на държавата ще създадем хаос и бъркотия. Незабелязано, но активно и постоянно ще съдействаме за безпринципността на чиновниците, рушветчийството и всичко, което води, да правят каквото им скимне. Бюрократизмът и недобросъвестната работа ще бъдат издигнати в добродетел. Честността и почтеността ще се осмиват и ще станат никому ненужни, ще се превърнат в отживелица на миналото.

           Простащината и наглостта, лъжата и измамата, пиянството и наркоманията, животинският страх на един от друг, предателството, безсрамието, национализмът и враждебността между народите, най-вече враждебността и омразата към руския народ – всичко това най-ловко и незабелязано ще култивираме и то ще разцъфне с кичести цветове.

           Само малцина, ще се досещат и ще разберат какво става. Но такива хора ние ще поставим в безпомощно положение, ще ги превърнем в посмешища, ще намерим начин да ги оклеветими да ги обявим за измет на обществото...  Ние ще се занимаваме с хората още от детските и юношеските им години. Главният залог ще бъде върху младежта. Ще започнем да я разлагаме, развращаваме, да я лишаваме от чест. От младежите ще направим вулгарни циници, простаци, космополити.  Ето това ще направим ние!                                                     “EXODUS” І   24.ІІ.1945г.

 

Знаменитата реч на равина Рабинович

на извънредното съвещание на европейските равини в Будапеща, 12.01.1952 г.

(превод от руски, от сайт: http://meast.ru/?p=245 #comments-14565)

 

           Приветствам ви, мои деца.

           Събрали сме ви за да ви обявим накратко основните линии на нашата нова програма. Както знаете, ние мислехме, че ще имаме също 20 години между Втората и Третата световни войни (както между Първата и Втората), за да можем да консолидираме огромните придобивки получени от Втората световна война. Но реско нарасналото наше присъствие във всичките жизнено важни области, предизвика опозиция срещу нас, и затова сме длъжни да положим максимум усилия, за да предизвикаме трета световна война след пет години. Целта която ние постоянно преследваме, в продължение на три и половина хиляди години, вече е досегаема. И понеже близостта на целта ни е очевидна, сме длъжни десетки пъти да усилим нашите старания и предпазливост.  Мога с увереност да ви кажа, че няма да минат и десет години, когато нашата раса ще заеме подобаващото и място в съвременния свят, където всеки евреин ще стане крал, а всеки неевреин, - роб. (Продължителни аплодисменти)  

           Вие помните успеха на нашата пропаганда, през тридесетте години, когато ние възбудихме антиамерикански настроения в Германия, и в същото време, възбудихме антигермански настроения в Америка. Тази наша кампания завърши успешно с Втората световна война. И сега ние водим подобна интензивна кампания по целия свят. В Русия възбуждаме военна треска с постоянна антиамериканска пропаганда, и същевременно в Америка разпространяваме страх от „червената заплаха“. Тази световна кампания принуждава малките нации да избират между едната или другата страна, и да се включват в това противопоставяне.

           В сегашния момент най-насъщен проблем е, да възбудим воинствения дух във вяло настроените американци.  Неудачата по отношение Универсалния акт за военна подготовка (в САЩ), отхвърли назад всичките наши планове, но ни увериха, че веднага след президентските избори 1952 г., в Конгреса ще бъдат приети всичките необходими мерки.  Руснаците, както и всички азиатски народи, се намират под нашия пълен контрол и не възразяват против войната, но ние трябва да изчакаме да осигурим участието на американците. Надяваме се да извършим това с помощта на антисемитизма, който направи доста много за да сплоти американците против Германия. Ние силно разчитаме на съобщенията за антисемитска кампания в Русия, за да предизвикат масови негодувания в САЩ, и да сформират световен фронт против СССР. Същевременно, за да продемонстрираме на американците реалната заплаха от антисемитизма, ние анонимно ще преведем огромни суми пари на антисемитските елементи в Америка, та съществено да усилим тяхната дейност, и ние действително ще организираме изблици на антисемитизъм в неколко големи града в Америка. С това ще постигнем две неща: От една страна ще ни помогне да разкрием съчувстващите на антисемитизма сили в Америка, които след това ще успокоим, а от друга, да сплотим Америка в една устойчива антируска единица. За пет години тази програма ще постигне своята цел, – Трета световна война, която ще надмине по разрушения всички войни преди нея.

           Израел, разбира се, ще спазва неутралитет.

           И когато двете страни бъдат взаимно разрушени и изтощени, ние ще поемем ролята

на арбитри и ще изпратим Контролни комисии във всички разрушени страни. Тази война ще сложи край, веднъж и завинаги, на нашата вековна борба против гоите. След което ние ще се разкрием и пред расите на Азия и Африка. Мога определено да ви уверя, че сега се ражда последното поколение бели деца. Нашите контролни комисии, „в интерес на мира“ и изчезването на междурасовото напрежение, ще забранят сношенията на бели мъже с бели жени.  Белите жени ще бъдат допускани само при черни мъже, а белите мъже, – само при черни жени. По този начин, белата раса изчезва, защото смесването на черни и бели ще означава край на белия човек, – нашия най-опасен враг, който ще остане само спомен.  И за нас ще настъпи десетхилядолетна ера на мир и доволство, – Pax Judaica (Юдейски мир), и нашата раса безусловно ще управлява целия свят. Нашата превъзхождаща интелегентност над тъмните раси, ще облекчи поддържането на нашето господство над света

           Въпрос от залата: – Равин Рабинович, какво ще кажете за другите религии след Третата световна война?

           Рабинович:  – Други религии няма да има. Понеже съществуването на класа на свещеници, не само ще е постоянна заплаха за нас, но и самото съзнание за живот след смъртта, ще дава сили на несъгласните елементи, в мого страни, да ни се съпротивляват. Но ние ще запазим религията и обичаите на Юдаизма, като отличителна черта на нашата управляваща каста, и ние ще укрепим расовите закони по такъв начин, че на нито един евреин да не бъде позволено да се жени или омъжва извън нашата раса. Така също и на чуждородния елемент няма да е позволено да прониква в нашата раса. Ние сме дължни да повторим мрачните дни на Втората световна война, когато бяхме принудени да пожертваме на хитлеристите някои наши хора, за да имаме свидетели и документи, та легално да ликвидираме управлението на Германия, като военнопрестъпници, а след това да диктуваме условията на мира. Уверен съм, че на вас не ви е нужна допълнителна подготовка, понеже самопожертвованието винаги е било отличителна черта на нашия народ, и смъртта на неколко хиляди от по низшите евреи, – съгласете се, – не е висока цена за господството над целия свят. За да ви убедя в окончателността на нашата победа, просто ще ви напомня как ние обърнахме всички изобретения на Белия човек, в оръжие против него самия.

           Неговите печатни преси и радиото станаха рупори на организираното юдейство; неговата тежка индустрия произвежда оръжие, което ние ще изпратим в Азия и Африка, за използване против самите тях. Нашите интереси във Вашингтон усилено разширяват „Програмата по четирите пункта“ (Colombo plan) за развиващата се промишленост в изостаналите страни, та когато заводите и градовете в Европа и Америка бъдат разрушени от атомната война, тогава бялата раса няма да може да се съпротивлява на масите от тъмната раса, която внезапно ще получи промишлено преимущество. Така, виждайки пред нас победата на нашата световна революция, завръщайте се в своите страни и усилвайте своята полезна дейност, за да приблизите този велик ден, когато Израел ще открие своето величие пред целия останал свят.                                 Равин Рабинович

                                                                                                                             

Пояснение:  Стотици подобни речи се произнасят всяка година, но тази е от малкото, придобили известност!  В тази реч накратко са формулирани целите на организираното световно юдейство, от средата на двадесети век.  И макар зловещите им планове да не се изпълняват и сбъдват точно по желания от тях начин и темп, – все пак светът, оплетен в мрежите им, умело и хладнокръвно се тласка към глобална тирания, нямаща аналог в историята, при която народите които не бъдат унищожени физически, ще бъдат обречени на вечно физическо и духовно робство!   

                                                                                        

 
Гласувай:
3Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: grigorsimov
Категория: Политика
Прочетен: 25864536
Постинги: 4068
Коментари: 7184
Гласове: 8094
Архив
Календар
«  Май, 2023  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031