Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.02.2011 20:43 - Хенри Форд: ПРОИЗХОДЪТ НА ПРОТОКОЛИТЕ; ГЛУПОСТТА НА ГОИТЕ; РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ
Автор: grigorsimov Категория: Политика   
Прочетен: 3603 Коментари: 1 Гласове:
1

Последна промяна: 19.02.2011 09:19


Евреи са автори на ексцентричните приумици, които водят тълпите към икономически хаос.  Евреи са и главните преподаватели по политическа икономия в нашите университети. Техни са учебниците, които карат студентите да смятат, че икономическите теории са икономически закони.

Когато еврейските влияния бъдат оставени да действат на воля, резултатът не е “американизация”, “англиканизация” (или европеизация), нито някой друг национализъм, а е - истински силна и необратима “юдеизация”.

............................


ВЪПРОСЪТ ЗА ПРОИЗХОДА

Еврейските апологети задаваха въпроса: “Мислимо ли е, ако съществуваше такава Световна програма на евреите, те да я напишат и публикуват?” Хубаво, обаче няма свидетелства тези Протоколи да са били предавани някой друг път в миналото, освен устно от онези, които са ги създали. Протоколите, такива каквито ги знаем днес, очевидно представляват записки от лекции, водени от някой слушател. Едни са кратки, други по-пространствени. Едно твърдение, съществуващо във връзка с тях, откакто са ни познати, е, че те са наистина записки от лекции, изнасяни пред еврейски студенти, някъде във Франция

Нещо повече, ако разгледаме Протоколите в чист вид, става ясно, че програмата, залегнала в лекциите, не е нова по времето, когато лекциите са изнасяни. Няма свидетелства и за някакво нейно скорошно пренагласяне. От текста струи тон на сигурност, на увереност в някаква традиция или религия, сякаш тя е била предавана от поколения на поколения чрез специални, доверени и подбрани хора. Не присъства и намек за ново откритие или свеж ентусиазъм в нея, а само точността на едно спокойно излагане на факти, познати отдавна, и на политика, потвърдена с времето в практиката.

Възрастта на програмата се споменава поне на два пъти в самите Протоколи. Още в първия се появява следния абзац:

“Още в древни времена ние бяхме първите, които извикаха думите “свобода, равенство, братство” на останалите хора. Тези думи са били повтаряни множество пъти оттогава насам от безсъзнателни папагали, роящи се и налитащи от всички страни на тази стръв, с което те рушаха просперитета на света и истинската лична свобода... Евентуално появявалите се интелигентни и просветени гои не разбираха символизма на изречените думи, не можеха да съзрат противоречието в техния смисъл, а и не съобразяваха, че в природата не съществува равенство... ”

Друга връзка с окончателно оформения им програмен характер откриваме в XIII протокол:

“Въпросите на политиката, така или иначе, не са достояние на никой друг, освен на онези, които са създали тази политика и са я направлявали от много векове”.

Би ли могло това да е наставление към един таен еврейски Синедрион, самообезсмъртил се в някаква еврейска каста от поколение в поколение? Отново трябва да бъде казано, че авторите и онези, към които се обръщат те в Протоколите, не могат в настоящето да бъдат някаква управляваща каста, понеже всичко, което програмата визира, е насочено пряко срещу интересите на подобна каста. Не би могло да се отнася също така и до кое да е национално аристократично общество – да речем, като юнкерите в Германия – понеже методите, които се предлагат, са такива, че биха докарали подобна групировка до пълно безсилие. Не може да се отнася до никой друг, освен до един народ, който няма официално правителство, но всичко негово стои непокътнато в пределите на един разпадащ се свят. А само един-единствен народ отговаря на такова описание!

 

или Швейцария. Опитът да бъдат изкарани, че имат руски произход, е в абсолютно несъответствие с гледната точка в тях, с времето, за което се отнасят, както и с определени граматически особености. Тонът в Протоколите съвпада с предположението, че представляват лекции, изнесени на студенти, тъй като целите им са НЕ ДА БЪДЕ ОБЯСНЕНА ТЕПЪРВА НЯКАКВА ПРОГРАМА, а да се даде информация относно една програма, която ВЕЧЕ Е В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
Не става дума за призив да се присъединят хората към някакви сили, нито пък се предлагат за обсъждане мнения. Всъщност, по един твърде категоричен начин се обяснява, че обсъждания и различни мнения са нежелателни. (“Докато проповядваме либерализъм на гоите, ние ще държим нашите хора и собствените ни агенти в подчинение, и без да задават въпроси... Схемата за правление трябва да излиза от един единствен ум... Затова ние можем да знаем плана за действие, но не трябва да го обсъждаме, за да не развалим уникалния му характер... Вдъхновителската работа на нашия водач, следователно, не бива да бъде излагана пред някоя тълпа, нито дори пред ограничена група от хора.”)съзнателни папагали, роящи се и налитащи от всички страни на тази стръв, с което те рушаха просперитета на света и истинската лична свобода... Евентуално появявалите се интелигентни и просветени гои не разбираха символизма на изречените думи, не можеха да съзрат противоречието в техния смисъл, а и не съобразяваха, че в природата не съществува равенство... ”

ГЛУПОСТТА НА ГОИТЕ

Критиката, която се отправя в Протоколите срещу гоите за проявената от тях глупост, е съвсем основателна. Невъзможно е да не се съгласим с всяка една точка,описваща мисловните способности и продажността на неевреите. Дори най-прони

Но дори и при наличието на такива насочващи ниш-ки, от време на време, тук и там, основната част от програмата остава незабелязана и никога не може да се постигне достатъчно постоянство и сътрудничество между онези, които са будни, та да проследят тези нишки до техните източници. Главното обяснение за хватката, която Протоколите са упражнявали върху много от видните държавници по света за последните няколко десетилетия, е, че те поне осветляват откъде иде всичкото злонамерено влияние и каква е неговата цел. Сега обаче е време хората да узнаят истината. Независимо дали Протоколите се приемат като доказващи или не нещо, свързано с еврейството,  тези документи представляват един вид просвещение относно пътя, по който масите биват водени, подобно на овче стадо, чрез форми на влияние, които те не разбират. Със сигурност, щом веднъж принципите, залегнали в Протоколите, станат разбираеми и бъдат  разпространени сред хората, тогава критиката, която се отправя в тях по адрес на нееврейския ум, няма да издържи дълго.

В резултат на анализ можем да кажем, че Протоколите съдържат четири главни раздела, които обаче не са отразени в структурата на документите, а в идейната им част. Съществува също и пето направление, ако разглеждаме обекта на упражняваното влияние, но този обект трябва само да се предполага, тъй като на много малко места той бива упоменат категорично.

А четирите главни направления – или раздели – представляват стебла, от които излизат множество клони.

На първо място стои онова, което се твърди, че е “еврейска концепция за човешката природа”, като се има предвид, разбира се, “нееврейската” природа. На второ място – равносметката за това какво вече е осъществено при изпълнението на програмата, т.е. извършените вече неща. На трето – подробна инструкция по отношение на методите, които следва да се използват, за да бъде доведена програмата до по-нататъшното и изпълнение. И четвърто – Протоколите съдържат в детайли някои от целите, които предстои да бъдат постигнати. Някои от тези желани неща вече дори са междувременно постигнати, тъй като близо до ума е, че между 1905 година и наши дни са вкарани в действие много мощни влияния, за да се доведат до един край определени начинания. Главната предстояща цел е да бъде разбита солидарността на гоите, сломени силите им, посредством голямата  война в Европа. Прилаганият в случая метод се основава върху  създаването на дезинтеграция: нека бъдат разделени хората в партии и секти. Почни да сееш нашироко най-обещаващи и утопични идеи и ще постигнеш две неща: първо, винаги ще намериш група, която да се “вкопчи” в одхвърлената идея; второ, ще установиш колко бързо партизанщината се превръща в отчуждаващ и разединяващ фактор за отделни групи хора. Авторите на Протоколите показват в детайли как да бъде извършено това.

цателните мислители на гоите са били заблудени да тълкуват като напредък онова, което само се подхвърля като уловка за обикновения човешки ум, от най-хитрата и коварна система за пропаганда. Вярно е, че тук и там някой мислител се е опълчвал да заяви, че т. нар. “наука” съвсем не е такава. Вярно е също, че от време на време някой мислещ човек е дръзвал да каже, че т. нар. “икономически закони” и на консерваторите, и на радикалите, съвсем не са закони, а чисто изкуствени измислици. Вярно е и това, че настоящото развращение в резултат на лукса и екстравагантността, не се дължи на някакви естествени импулси у хората, ами е систематично стимулирано и натрапено им по план. Вярно е, че малцина са забелязали как повече от половината от онова, което минава за “обществено мнение”, са чисто и просто платени аплаузи или дюдюкания и никога не е достигало наистина до съзнанието на обществото.
  
РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ

Можем ли да кажем, че програмата, залегнала в Протоколите, се осъществява успешно? Определено – да. Тя вече има успех. В много от най-съществените си фази тази програма вече е реалност. Но това не бива да предизвиква тревога, тъй като главното средство, което може да се използва срещу една такава програма – както в нейните вече завършени фаза, така и в незавършените – е явната публичност. Нека хората научат. Подстрекаването им, алармирането им и спекулирането с техните страсти съставляват методиката на плана в Протоколите. ПРОТИВООТРОВАТА Е ПРОСТО ХОРАТА ДА БЪДАТ ПРОСВЕТЕНИ.

Не само с една идея, а с маса идеи, които биват подхвърляни и между които няма обединяваща спойка. Целта е не да накараш хората да мислят едно и също, а да мислят толкова различно за много неща, че да бъде невъзможен съюз между тях. Резултатът от такъв подход ще бъде огромно разединение и небивал смут, а тъкмо такъв резултат се цели. Щом веднъж солидарността на нееврейското общество бъде разбита – тук определението “общество на гоите” е съвсем точно, понеже човешкото общество е преобладаващо нееврейско – тогава твърдото острие на друга идея, незасегната от царящото объркване, може да си проправи необезпокоявано път към контролния център. Добре известно е, че екип от двайсет добре обучени полицаи или войници може да извърши повече работа, отколкото неорганизирана тълпа от хиляда души. Ето защо малцинството, захванало се с осъществяването на своя план, може да се справи по-лесно с една нация или дори с целия свят, раздробен на хиляди антагонистични партии, отколкото би могла коя и да е от тези отделни партии.

“Разделяй и владей” е мотото на Протоколите!

Нека вземем за пример следните редове, които са от Първи протокол:

“Политическата свобода е просто познаването или признаването на една идея, а не е и факт. Необходимо е да се знае как точно да бъде приложена тази идея, когато съществува нужда от хитра уловка, за да се спечели подкрепата на хората за нечия партия, ако тази партия си е поставила за цел да победи друга партия, която вече е на власт. Задачата се улеснява, ако опонентът сам е заразен с принципите на свободата или т.нар. “либерализъм” и заради идеята би отстъпил част от своята власт.”

Нека сега осмислим и казаното в V протокол:

 

“За да се добие контрол над общественото мнение, най-напред е необходимо то да бъде объркано чрез изразяване на множество противоречащи си мнения от различни страни – това е първата тайна! Втората тайна се състои в такова увеличение и засилване на липсите или недостига, по отношение на навиците на хората, техните страсти и начин на живот, че никой да не е в състояние да се вземе в ръце сред хаоса. Така всички постепенно ще изгубят каквото и да е общо разбирателство. Тази мярка ще ни послужи също в разпалването на разногласия във всички партии, в дезинтегрирането на всички колективни сили, които все още не са склонни да ни се подчинят и в обезкуражаването на всяка лична инициатива, която би могла по някакъв начин да се опълчи срещу нашето господство”.

 

Следващото е от XIII протокол:

 

“... а така също вие може да забележите, че търсим одобрение, но не на нашите действия, а на изречените от нас думи, касаещи един или друг въпрос. Ние винаги обявяваме публично, че в нашите начинания се водим от надеждата и убеждението, че служим на общото благо” 

ПРОТОКОЛИТЕ ДЕКЛАРИРАТ ЧАСТИЧНО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ теорията – като инструментиза дезинтеграция на обществото – са известни както на университетския евреин, така и на неговия събрат-болшевик! Когато всичко това бъде разкрито и изложено в детайли, общественото мнение относно важността на академичната икономическа наука с радикален характер би могло да претърпи сериозна промяна.

 

 

Освен нещата, които предстои да бъдат извършени, в Протоколите се обявяват и такива, които се вършат или вече са извършени. Вглеждайки се в света днес, възможно е да видим както установените обстоятелства, така и силните тенденции, за които се намеква – ужасяващата завършеност на Световния план, който Протоколите разкриват. Няколко общи цитата ще ни послужат да илюстрираме степента на постигнатото досега в твърденията, изложени в тези документи, за да може на читателя да му стане ясен този момент. Някои ключови думи са подчертани.

 

Вземаме IX протокол:

 

“В действителност пред нас не седят никакви пречки. Нашето суперправителство има такъв надзаконов статус, че би могло да се нарече “енергичен и силен световен господар”. Можем съзнателно да заявим, че в наше време ние сме законотворците. Ние създаваме съдилищата и юриспруденцията. Ние управляваме със силна воля, защото държим в ръцете си остатъците от една някога силна класа, сега подчинена изцяло на нас”.

 

А това е от VIII протокол:

 

“Ние ще оградим нашето правителство с цяла плеяда от икономисти. Тъкмо по тази причина икономическата наука е основен предмет, преподаван от евреите. Ще бъдем обградени с цяла галактика от банкери, индустриалци, капиталисти и особено от милионери, защото, на практика, всичко ще се решава на базата на цифрите”.

Това са смели твърдения, но не чак толкова тревожни, колкото фактите, които могат да бъдат приведени, за да ги обрисуват.

Те са, така или иначе, само въведение към други твърдения, изказани и успоредно с това подкрепени с факти. Навсякъде в Протоколите, както бе посочено вече по този въпрос в осми протокол, се утвърждава превъзходството на евреите в преподаването на политическа икономия; това го потвърждават и фактите. Главно евреи са автори на онези ексцентрични приумици, които водят тълпите към икономически хаос, а такива са също и главните преподаватели по политическа икономия в нашите универси тети. Техни са основните учебници по предмета, който кара консервативно мислещите студенти да смятат, че икономическите теории били всъщност икономически закони. Идеята и

Както се твърди в цитата, който взехме от IХ протокол, световната власт на еврейството днес е достигнала до стадий на суперправителство. Така е посочено в самия документ и нещата наяве съвпадат съвсем точно. Никоя нация не може да получи всичко каквото поиска, обаче Световната еврейска сила може, дори желанията и да излизат извън рамките на равнопоставеността с гоите. “Ние сме законотворците”, се казва в Протоколите и действително еврейски агенти участват в “творенето” на нашите закони до много по-голяма степен, отколкото някой неспециалист в тази област би могъл да си представи. През последните десетилетия еврейското управление доминира в целия свят.

Когато еврейските влияния бъдат оставени да действат на воля, резултатът не е “американизация” или “англиканизация”, нито пък някоя друга форма на национализъм, а една истински силна и необратима “юдеизация”.
Гласувай:
21. grigorsimov - Не случайно евреите акцентират върху глупостта на гоите
19.02.2011 09:12
Ислямизацията и интернационализацията на Европа са дело на талмудистите - сатанисти. Това е записано в програмите им за завладяване на света и за елиминиране на превъзхождащата ги раса на белите хора - европейците. Това е казано дословно и в речта на равина Рабинович (Знаменитата реч на равина Рабинович, от 1952 г.).
Тези методи са използвани още от предисторическото време на Вавилон, от където произхождат, или до където се проследяват, корените на сатанизма.
“Още в древни времена ние бяхме първите, които извикаха думите “свобода, равенство, братство” –Тези думи са били повтаряни множество пъти оттогава насам от безсъзнателни папагали, роящи се и налитащи от всички страни на тази стръв, с което те рушаха просперитета на света и истинската лична свобода...

"Настоящото развращение с лукса и екстравагантността (и с чалгата), не се дължи на някакви естествени импулси у хората, а е систематично стимулирано и натрапено, по план."

По-аргументиран текст от този не е и нужен, защото който не разбира от една дума, няма да разбере и от сто.

Или, казано още по-ясно, или авторът на книгата - Хенри Форд, и аз, понеже напълно подкрепям автора, сме идиоти, или пък този, за когото изложените в книгата факти, доказателства и логочески заключения, не му говорят нищо!

Но както и да е: Пази Боже България от такива националисти!


цитирай
Търсене

За този блог
Автор: grigorsimov
Категория: Политика
Прочетен: 15662173
Постинги: 3954
Коментари: 6980
Гласове: 7983
Архив
Календар
«  Юни, 2022  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930