Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
20.02.2011 10:05 - Хенри Форд: КАК ЕВРЕИТЕ ИЗПОЛЗВАТ ВЛАСТТА
Автор: grigorsimov Категория: Политика   
Прочетен: 4792 Коментари: 4 Гласове:
1

Последна промяна: 20.02.2011 10:10


На всеки акт на противопоставяне ние трябва да бъдем в състояние да отвърнем, чрез натрапване на война между съседите на която и да е страна, дръзнала да ни се противопостави, а ако тези съседи решат да се съюзят срещу нас, тогава трябва да разпалим световна война. - Седми протокол
............................

Има две организации, и двете известни както с потайния си

характер, така и с упражняваната реална власт. Това са Ню-

йоркският Кехил (Kehillah) и Американският еврейски комитет

(АЕК)(American Jewish Committee). Кехилът е най-могъщият

фактор в политичиския живот на Ню Йорк. Това е организа-

цията, която днес упражнява толкова силно влияние върху

останалия свят и която съзнателно следва своя програма – от

една страна про-еврейска, от друга – анти-нееврейска. Това е

и всъщност централната група, “вътрешното правителство”,

чието управление е закон и чиито действия представляват

официално изразяване на еврейската воля. Тази организация

представлява истински и точен пример за “правителство вътре

в правителството”, при това в центъра на най-големия и най-

силен в политическо отношение град на Америка, а така също

олицетворява машината, която осъществява проеврейската и

анти-гойската пропаганда, имаща за цел да упражнява натиск

върху хората срещу някои определени американски идеи. С

други думи – еврейското правителство на Ню Йорк съставлява

същинската част от еврейското правителство на Съединените щати.

Думата “кехил” има същато значение като “кахал” (Kahal),

което означава “общност” или “управа”. Тази дума олицетворя-

ва еврейската форма на правителство в условията на разпръс-

натост (дисперсия) на народа. През време на пленничеството

им във Вавилон, както и в Източна Европа в наши дни, кахалът

е силата и защитникът, към когото верният евреин се обръща,

когато има нужда от правосъдие. Нюйоркският Кехил (кахал) е

най-големият и най-мощен еврейски съюз в целия свят, създаден

там, след като центърът на еврейството е бил пренесен в този

град. Това дава обяснение за силната еврейска миграция към Ню

Йорк през последните десетилетия. За тях градът е нещо като

Рим за католиците и Мека за мюсюлманите. В действителност

Кехилът е точният противовес на разпространеното измамно

заблуждение, че евреите били толкова разединени вътре в себе

си, та било невъзможно да извършат нещо задружно. Това

твърдение е едно от нарочно съчинените за консумация от

страна на гоите. Всичкият опит показва и е очевидно дори за

най-безразличния наблюдател на еврейството, че капиталистът

и болшевикът, равинът и профсъюзният лидер, са обединени

под флага на Юдея. Закачите ли консервативния капиталист,

който е евреин, то червеният комунист, който също е евреин, ще

скочи веднага в негова защита. Може да изглежда, че понякога

те се обичат един друг твърде малко, но като цяло и двамата

мразят гоите повече, а тъкмо това е нещото, което ги сплотява.

Кехилът е съюз, създаден повече за нападения, отколкото за

защита от гоите.

Странен и впечатляващ спектакъл представя Кехилът: за

хора от един и същ расов произход, с вечно жива вяра в себе

си и своето бъдеще, пренебрегващи вътрешните си различия и

разногласия, за да обособят в отделна мощна организация за

расов, материален и религиозен напредък на своята собствена

раса, изключвайки всички други.

Американският еврейски комитет (АЕК) започва своето

съществувание от 1906 г. По него време вече беше подето

правителственото разследване във връзка с т. нар. “трафик на

бели роби”, резултатът от което бе, че общественото мнение

остро се настрои в направления, не твърде ласкателни за ев-

реите, а в отклик на това те създадоха свое защитно движение.

Кехилът организира протести срещу заявлението на генерал

 

Бингъм, полицейски комисар на Ню Йорк по същото време,

че 50 процента от престъпността в огромния град се върши от

евреи. Много скоро след това генералът изчезна от обществения

живот, а едно национално списание, добило влияние и сила, ко-

ето вече бе подготвило серия от статии, изваждащи на бял свят

разкритията на правителството във връзка с разследването на

“белите роби”, бе принудено да прекрати излизането си, след

отпечатване на първия материал.

Кехилът си е разчертал Ню Йорк, също както АЕК е картог-

рафирал Съединените щати и практически всеки евреин принад-

лежи към една или повече ложи, тайни общества, ордени, съюзи,

комитети и федерации. Списъкът им е чудовищен. Целите им

се сливат до една точка, а методиката им опира до това всяка

отделна фаза от американския живот да бъде не само поставена

под зорко око, но и да може да се осъществява чевръсто и мощно

въздействие над всички обществени дела.

На събиранията, организирани от Кехила, са били изказвани

определени чувства, които заслужават осмисляне днес. Джуда

Л. Магнис, тогава равин в храма Емануел, председателстващ

събранието, изложил плана така:

“Една централна организация, като тази на еврейската общ-

ност в град Ню Йорк, би следвало да формира общественото

мнение”.

Равинът Ашер бил аплодиран гръмко, когато казал:

“Интересите на американците са едно нещо, а тези на евреите

съвсем друго”.

Делегатите на първото открито събрание през 1906 г. пред-

ставлявали 222 еврейски общности – религиозни, политически,

индустриални и комунални. Точно около година по-късно броят

на еврейските организации “под юрисдикция” на Кехила набъб-

ват до 688, а през 1921 г. вече са над 1000. Когато агресивната

 

програма на организацията – да се превърне Ню Йорк в изцяло

еврейски град, а чрез него Съединените щати в чисто еврейска

държава – била обявена, някои от по-консервативните евреи се

изказали плахо. Те не очаквали, че това ще бъде прието лесно

от американския народ. Мислели, че американците веднага ще

усетят какво им се гласи и ще се противопоставят незабавно.

Имало и други, разбира се, които пък се усъмнили дали ще

може Кехилът да запази същия авторитет над евреите и също-

то влияние, каквото е имал в гетата на старите държави. Един

официален служител в организацията е записал:

“Имаше и такива, които се съмняваха в крайния успех на

това ново начинание в еврейската организация. Те основаваха

своята липса на доверие върху факта, че нито един формален

авторитет не може да има пълен успех, т.е. Кехилът от Ню Йорк

не би могъл и да се надява да добие същата власт, основаваща

се върху управленска принуда, каквато са имали кехилите (ка-

халите) в Стария свят”.

Голяма част от тази пропаганда показва мястото на Кехила

в еврейския живот. Прибавете и факта, че всички евреи, които

пристигат в Америка, са живели под властта на организацията

в Стария свят – а там тя е била основана върху принудата – за

да ви се изясни ситуацията. Уравниловката, отнемането на ин-

дивидуалната свобода, които в наше време заплашват света, са

основни принципи на еврейското държавно управление.

Какво друго може да се случи, когато “световното прови-

телство”, оглавено от евреи в служба на техните банкери, бъде

създадено?

Така или иначе, лошите предчувствия и опасения на някои ев-

реи не били потвърдени. Американците не протестирали. Кехилът

продължил своята кампания и Америка отстъпила. Американски-

ят живот, американската мисъл и политика бяха доминирани от

еврейството през последните десетилетия. Но след всичко това

евреите показаха някакво усещане за недоверие и несигурност

 

към тази узурпация на властта. Естествено, тя не принадлежи на

онези, които я заграбиха, нито според правото им на мнозинство,

нито пък според притежавани от тях по-големи способности, а

най-малко от факта, че щели по-добре да я използват. Те взеха

властта в Америка чрез дързост и безочие, та да може занапред

всяко “потушаване” на нечие негодувание да изглежда като анти-

расистко движение – ето защо я задържаха толкова дълго. Това е

и единственият начин да се обясни проявената от американците

мекушавост по този въпрос, а също и усещането за несигурност,

което изпитват дори евреи на високи постове. Американецът е

най-бавният човек на света, когато трябва да се реагира в направ-

ление с оттенък на расов или религиозен предразсъдък. Ето защо

той демонстрира толкова очебийна въздържаност по отношение

на еврейския въпрос. Това е и причината неосведомени общест-

веници да се подписват в протести срещу “антисемитизма”, които

в действителност представляват протести срещу публикуването

на фактологичен материал за евреите. Основаването, организи-

рането и бързият успех на Кехила в Ню Йорк е добър урок пред

лицето на света за това, какво евреинът може да направи и ще

направи, когато се издигне до управленското кресло.

Що се отнася обаче до Кехила в качеството му на официално

представителство, може да се добави, че той съдържа в себе си

представители на:

• Централния съвет на американските равини (Central

Conference of American Rabbis);

• Източния съвет на равините реформисти (Eastern

Council of Reform Rabbis);

• Независимияорден Бнай Брит (Independent Order of

B‘nai B‘rith);

• Независимия орден Брит Шолом (Independent Order of

B‘rith Sholom);

• Независимия орден на Свободните синове на Израел

(Independent Order of Free Sons of Israel);

• Независимия орден Брит Авраам (Independent Order of

B‘rith Abraham);

 

• Федерацията на американските ционисти (Federation

of American Zionists), в която влизат: правоверни евреи, евреи

“вероотстъпници”, богати евреи, бедни евреи, спазващи закона

евреи и “червени” евреи-революционери.

На Конгреса през 1918 г. присъствали:

• Якоб Х. Шиф, банкер;

• Луис Маршал, юрист, председател на АЕК;

• Адолф С. Окс, притежател на в-к “Ню Йорк Таймс”;

• Ото А. Розалски, съдия от Върховния граждански

съд;

• Ото Х. Кан, представител на банкерската къща “Кун,

Леб и Ко.”;

• Бенджамин Шлезингер, завърнал се наскоро от Москва,

където е бил на съвещание при Ленин;

• Джозеф Шлосберг, генерален секретар на профсъюза

“Смесени шивашки работници в Америка”;

• Макс Пайн, друг доскорошен консултант на болшевиш-

ките управници в Русия;

• Дейвид Пински;

• Джозеф Барондес, профсъюзен лидер.

Там били и висшите кръгове, и низините. Тъкмо приключвала

Първата световна война, а в Русия революцията била победила.

Съдията Мак, който оглавявал Бюрото за застраховки по воен-

ните рискове (War Risk Insurance Bureau) към Правителството

на САЩ, седял рамо до рамо с водача на “най-червената” гру-

пичка от Ийст Енд – те присъствали в Кехила като евреи. Адолф

Окс от великия “Ню Йорк Таймс” – заедно с най-трескавия

драскач от един седмичник, излизащ на идиш, който призовава

към насилие и кръвопролития. Всички, присъстващи там, са от

различни класи, но обвързани от една солидарност, която не е

била достигана от никой друг народ в такова съвършенство,

както при евреите. Сдружени в едно за целите на “защитата на

еврейските права”!
Гласувай:
11. grigorsimov - За Кехила - Кахала или Кагала на евреите, и за абсолютнната подчиненост на всички евреи!
20.02.2011 10:34
Кагалът, реално, представлява върховна юдомасонска - мафиотска ложа, в която непременно участват и главните равини, ако не са и самите босове.
Ето само една от заповедите, от еврейския Талмуд:
"Който не се подчини на равина, заслужава смърт"!

Тази заповед издава кой е Шефът и от кого зависи живота и смъртта на евреина!
А върховната власт при евреите е на Синедриона. И вероятно, върховният им Кахал е и самият Синедрион.
Ето цитат от "Надгробно слово на равина Райхорн"
– произнесено 1859 г. в Прага. Речта е била публикувана от Ритклиф, който заплаща с живота си за разгласяването и. А Сенол, който завел Ритклиф да чуе надгробната реч, малко по-късно, също бил убит. Основните идеи, изразени в речта, се срещат напълно развити в “тайните протоколи”:

1. На всеки сто години ние, мъдреците на Израил, обикновено се срещаме в Синедриона, за да разгледаме нашия напредък по отношение господството ни над света, което Йехова ни е обещал, и нашето завоевание над неприятеля – християните и християнството.
2. Тази година, събрани около гроба на нашия велик бен-Йехуда, можем да обявим с голяма гордост, че изминалото столетие ни доведе много близо до нашата цел, и че тази цел много скоро ще бъде постигната.
3. Златото винаги е било и ще бъде непреодолима сила, и манипулирано от наши експерти, то винаги ще бъде най-полезния лост за тези, които го притежават. Със злато ние можем да купим и най-упоритото съзнание. С него можем да определим всеки стандарт, точната стойност и настоящите цени на продуктите. Със злато можем да субсидираме всички държавни заеми, за да държим държавите под наша власт.
4. Вече главните банки, борсите на целия свят и кредитите на всички управления са в наши ръце.
5. Другата велика сила е пресата. Повтаряйки непрекъснато някакви идеи, пресата успява в края на краищата да ги наложи като действителни. Театърът ни служи по същия начин. Навсякъде пресата и театърът се подчиняват на нашите нареждания.
(продължава)
цитирай
2. grigorsimov - Продължение на надгробното слово на равина Райхорн, произнесено в Прага - 1859г.
20.02.2011 10:40
6. Чрез непрекъснато поддържане на демокрациите ние ще разделим християните в политически партии, ще разрушим тяхното единство и навсякъде ще посеем разногласие и разединение. Така притиснати, те ще бъдат принудени да се подчинят на закона на нашата банка, която винаги стои обединена и предана на нашата кауза.
7. Ние ще принудим християните да влязат във войни, като използваме тяхната гордост, високомерие и глупост. Те ще се избиват един друг и ще прочистят за нас земята, която ще принадлежи на нашия народ.
8. Притежаването на земя винаги е носело влияние и власт, С призив за социална правда и равенство ние ще раздробим големите чифлици. Ще дадем на селяните малки парчета земя, и те много скоро ще станат наши длъжници, тъй като разходите по култивирането на малкото земя ще ги принудят да вземат заеми от нас. Нашият капитал ще ни направи техни господари. По този начин ние ще станем собственици, притежатели на земята им, която ще подсигури властта ни.
9. Нека опитаме да заменим движението на златото с книжни пари. Така нашите каси ще погълнат златото, а ние ще регулираме стойността на книжните пари, което ще ни направи господари при всички положения.
10. Между нас има много оратори, способни да възбуждат ентусиазъм и да убеждават народите. Ние ще ги разпръснем между хората да проповядват промените, които ще подсигурят “щастието на човечеството”. Със злато и ласкателства ние ще спечелим пролетариата, който сам ще се справи с унищожаването на капиталистите-християни. Ние ще обещаем на работниците такива заплати, каквито те никога дори не са сънували, но в същото време ще повишим цените на про-дуктите от първа необходимост, така че нашата печалба също да бъде голяма.
11. По този начин ние ще подготвим революции, които християните сами ще направят и от които ние ще оберем плодовете.
12. Чрез подигравки и нападки срещу тях ще направим техните свещеници за посмешище, а тяхната религия - смешна и отвратителна, както и тяхното духовенство (продължава)
цитирай
3. grigorsimov - Продължение на надгробното слово на равина Райхорн, произнесено в Прага - 1859г.
20.02.2011 10:43
Тогава ние ще станем господари и на техните души. Нашата привързаност към религията ни, нашето служене на Бога ще докаже превъзходството на нашата религия, превъзходството на нашите души.
13. Ние вече сме поставили наши собствени хора на всички важни места и длъжности. Освен то-ва правим всичко възможно да снабдим гоите с наши адвокати и лекари. В резултат получаваме: адвокатите ни са в течение на всички наши интереси, а лекарите ни, влезли веднъж в някое се-мейство, стават негови изповедници и регулатори на съзнанието на членовете му.
14. Преди всичко трябва да монополизираме възпитанието и просветата. Чрез тях ще разпрост-раним идеи, полезни за нас, и ще обработим детските мозъци да ни слушат и да ни служат.
15. Ако някой от нашите хора случайно попадне в ръцете на правосъдието (християнското), ние трябва да се разтичаме да му помогнем. Да му намерим толкова свидетели, колкото са му необходими, за да го спасят от съдиите, докато самите ние станем съдии.
16. Монарсите на християнския свят, погълнати от амбиции и суетност, са обградени с лукс и правят излишни разходи за поддържането на многобройна армия. Ние трябва да им доставим всички необходими пари, които те така глупаво искат и харчат. По този начин ще ги държим вързани.
17. Нека не възпрепятстваме женитбата между наши мъже и християнски-момичета. Това ще позволи крака ни да стъпи и в най-затворените християнски кръгове. Ако наши дъщери се омъжат за гои, те ще ни бъдат не по-малко полезни, защото децата на една майка еврейка са наши. Нека поощряваме свободната любов, чрез която християнските жени ще разрушат един от принципите на тяхната религия.
18. През многото изминали столетия синовете на Израил, презирани и преследвани, са работили и мислили как да намерят пътя към силата. Те извоюваха славата. Те контролират икономическия живот на омразните християни. Тяхното влияние доминира над политиката и над морала.
19. По наше решение трябва да пуснем в действие предварително замислената революция, коя
цитирай
4. grigorsimov - Продължение на надгробното слово на равина Райхорн, произнесено в Прага - 1859г.
20.02.2011 10:47
19. По наше решение трябва да пуснем в действие предварително замислената революция, която, разрушавайки всички класи на християнството, ще превърне християните окончателно в наши роби. Така ще се изпълни обещанието на Бога, дадено на нашия народ.
Послепис:
Сами ще се убедите в близостта между Протокола, намерен в джоба на евреина-болшевик; Манифеста на Кремьо и писмото-ферман на Царя на евреите (от Истамбул) от 1489 г., публикувано в списанието на Ротшилд. Интересно е как евреите са допуснали да бъде публикувано това писмо?...
В брой 195 от 21 октомври 1920 г. в-к „Ла вией Франс" публикува много важна констатация: „Съществува поразителна аналогия между Протоколите на циониските мъдреци и речта на равина Райхорн, произнесена през 1869 г. в Прага над гроба на великия равин Симеон-бен-Иехуда. Тази реч е била публикувана от Ритклиф, който заплаща с живота си за разгласяването й. Сенол, който завел Ритклиф да чуе надгробната реч, също бил убит малко по-късно в дуел. Основните идеи, изразени в речта, се срещат напълно развити в “Протоколите на ционските старейшини"!
В брой 214 от; 10 март 1921 г. в-к „Ла вией франс" публикува текста на надгробното слово, което е било отпечатано също и в сп. „Руското еврейство". Съвсем ясно е, че надгробното слово и Протоколите на ционските мъдреци имат един и същ източник. И едното и другото са пророчески и силата, която прави пророчествата им реалност, е успяла да превърне предреченото в обективна действителност. Тази реч е много важна и поради това се спираме на всеки пасаж от нея, който е изпълнен досега. Няма никакво съмнение на кого принадлежи силата, която безпокои и тревожи народите, създавайки световни конфликти, като в същото време прибира всички печалби. Безспорно е, че съществува Световен ционистки заговор, който вече е напълно разкрит.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: grigorsimov
Категория: Политика
Прочетен: 28643875
Постинги: 4330
Коментари: 7622
Гласове: 8267
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031