Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.10.2011 16:00 - Как и защо Траките уж се губят и се появяват Славяни и Българи? Автор: nestinar
Автор: grigorsimov Категория: Политика   
Прочетен: 5728 Коментари: 1 Гласове:
7

Последна промяна: 27.10.2011 16:06

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
През първото хилядолетие преди Христа древните тракийци са един от най-многобройните народи в Европа. Разделени на много племена, те обитават източната част на Балканския полуостров от Карпатите до Егейското крайбрежие, както и някои територии в Северозападна Мала Азия. Сред най-могъщите племенни групи са одрисите - в Югоизточна Тракия, бесите - в Родопската област, гетите - в североизточните райони, трибалите - в днешна Северозападна България и витините - в Мала Азия.
За известен исторически период от време Траките са известни и като морски народ. Гръцкият историк Диодор казва че тракийската таласократия над Егейско море е продължила 79 години.”

„През 46 н.е. след дълга съпротива Тракия става провинция на Римската империя. Интересното е, че след това завоевание тракийските аристократи, които не са възпрепятствали централнтата власт, са запазвали своите богатства, власт и авторитет. Благодарение на техните бойни умения и безстрашието Траките били високо ценени както гладиатори. Известният гладиатор и лидер на робско въстание Спартак бил трак от племето Меди.

В края на римската епоха изчезват следи от траките като политически субект. След великото преселение на народите и последвалото нахлуване на славянските племена през 5. век тракийският етнос окончателно изчезва от историческата сцена.”

След завладяването на балканите от Римската Империя през I в. от н. е. Тракийските племена възприемат много от римската култура. Някои от римските императори са родени в Тракия и Панония и се считат, от тях самите и от историците, за траки по произход. След нахлуването и заселването на славяните на полуострова през VI в., започва постепенно асимилиране на траките, някои анклави от които се запазват в планински райони до XIV в.”

Из : http://bg.wikipedia.org/wiki/

В този ред на мисли, защо и къде се губи нишката и хипотезите за Траките… Къде отишли , избягали, изчезнали или претопили, или или... Как и защо!?

1.Няма сведения за масово унищожение на този така многоброен народ... Преселения? Напълно възможни , но чак до пълно изчезване и изпаряване/ асимилиране пардон/на Балканите!

2 И така, как точно се стопили Траките или услужливо изчезнали преди появата на Българи и Славяни!?

3.Чувах някаква хипотеза за чума унищожила Траките.Но кой и как е установил това и как са изчезнали точно и само Траките, а Славяните се размножили в същия период!!!…..За такива епидемии се изследват кости или се търсят повечко исторически първоизточници за потвърждение..!

Най-големите в света чумни епидемии досега не са били причина за пълно и рязко обезличаване на цял народ…камо ли най-многобройния народ след индусите според Херодот... странно!

„Професор Чилингиров пише (с.52): “… наличието на често употребявани славянски думи и лични имена в тракийския език, и то още от най-ранната засвидетелствувана от писмените извори историческа епоха, също не ни дава никакви основания да приемем, че така наречените “славяни” и “траки” са два различни етноса, говорещи на разни езици, а не един етнос, проявяващ се в два твърде близки по своя физически тип варианта, чиито езици явно са наречия на един общ език.” Вероятно тоя на пеласгите.”

Готи и Гети - Изследвания, проф. д-р Асен Чилингиров, Берлин, 2005 г.

Това предполага да се изследват много като брой първоизточници за да се изгради възможно най-обективната теза.Една по-ранна такава теза е на:

http://www.artsloi.com/culture/574-2010-04-14-13-15-44.html

Професор д-р Ганчо Ценов владеейки староеврейски, старогръцки, латински, няколко западни и славянски езици, прави мащабни собствени изследвания във Ватиканската библиотека. Изследванята и заключенията му, за времето си, се отхвърлят от официалната българска (еврейска) историография, но впечатлили и получили признанието на германските му колеги.
 
В основополагащя труд „Готи или българи“ Ганчо Ценов доказва:

• "Българи и хуни са били първоначално две отделни племена, а не един едиствен народ, както се мислеше досега";

• "Хуните, венетите, славяните и антите са скитски племена, които живееха предимно на север от Дунава, а българите са живеещите на юг от Дунава мизи или тракоилирийци";

• "Българската държава е основана от скитското племе хуни или хуногундури, които се съединиха в случая с живеещото на юг от Дунава мизийско или тракоилирийско племе - българи";

• "Хуните, българите, венетите, славяните и антите, които населяваха Дакия, Тракия и Илирия от Карпатите до Егейско и Йоническо море, са били отделни племена на скитската или дакотракийската раса, която се казва днес славянска раса";”

• "Тия скитски племена са стари християни, които са имали още 4 век свое писмо, тъй че българите не са били покръстени едва във втората половина на 9 век, както се мислеше досега. Готското или гетското покръстване е българско покръстване";

• "Херодотова Скития не е в Азия, а в Европа около Дунава. Готите не са германци, а стари келто-скити. Европейските хуни са сродни с готите стар скитски народ. Аварите са сродни с хуните келтски или скитски народ. Българите не са нищо друго освен стари дунавски келто-скити, у които продължава историята на готи, хуни, авари, изобщо историята на старите скити и траки".

Публикувам със съкращения основните тези на проф. Ганчо Ценов за по-голяма яснота. Ако желаете прочетете по-подробно на страниците на
http://bg.wikipedia.org/wiki

image

Ето и единствената друга теза за "скандинавския" произход на готите:

„Според родения в Тракия главен готски историк Йордан(ес) (Йорнанд, † 552), именно гетите, които за него са безспорните прародители на готите, произлизат от Скандинавския полуостров, о-в "en:Скандза", около 1490 пр.н.е. се преселват около устието на Висла, а около 1000 пр.н.е. - в Скития северно от Дунава, (наречена от римляните Дакия 11 века по-късно) и части от Мизия и Мала Азия. В своя основен труд "За произхода и деянията на гетите" Йордан разказва един мит за гетите, които поели преди Троянската война с 3 кораба (около 150-200 души) на югоизток 22 , за да ... достигнат около 230 г. южноруските степи като голям народ - готи.

Нито един по-стар историк освен Йордан обаче, започвайки от Херодот (*484 пр.н.е. - † 425 пр.н.е.), не е съобщил за такова придвижване на гети (камо ли на готи) от Скандинавия 2 хилядолетия преди ра ждането на Йордан. В същото време, както всички древни, така и всички съвременни и сторици са единодушни, че гетите са древен тракийски, респ. европейски скитски народ (Херодот), т.е. те не са нито скандинавци, нито германци, нито тюрки.”

„Още преди около 1 в ек българският историк проф. д-р Ганчо Ценов, професор по стара история в Берлинския университет 29, а преди това историк на българското Военно министерство, обърна внимание, че теорията за германския произход на готите почива само на гореспоменатите митове и предания и не е потвърдена нито от древните историци, нито от фактите. Позовавайки се на значителен обем древни източници, за първи път или повторно преведени и критично проверени от него, което впечатлило и получило признанието на германските му колеги, в своя основополагащ труд „Готи или българи“ Ганчо Ценов доказ ва, че готите са наследници на гетите и че заедно с тях "българите се споменават не само преди славяните, но и преди хуните в Илирия и Тракия, че българите са живели още през 350 г. покрай долния Дунав и южно от него във Византийската империя и че те са били един могъщ народ, не само в Мизия, но и в Тракия и Илирия", и че българската държава не е основана "в 679 г. от една шепа монголски българи". Гети е единният етноним на древните тракийски и илирийски народи, с който те, както и със скити, са обозначавани от всички древни историци. И за Св. Паисий Хилендарски готи и българи са един и същи народ”.

Из : http://bg.wikipedia.org/wiki/

За Каракала, който убил по-младия си брат и съимператор Гета (Публий Септимий, 1 89 - † 211)... Дион Касий (* 155 - † 235) пише, че след убийството на Гета "ако някой се осмеляваше да напише името на Гета или само да го прошепне, веднага го осъждаха на смърт".

Доста сериозна причина Гордите Гети  да изчезнат от историческите писания и да бъдат заменени с името Готи......

Кои са гетите: "Херод от ги споменава в историята си със следната забележка: "Гетите са най-мъжествени и най-справедливи сред траките Според стари източници, гети и даки са племена от един и същи род, с един език, но са обитавали различна територия. Обитателите на земите около Дунав са били наричани гети, а тези, живеещи в планините, чак до р. Тиса – даки." из: http://bg.wikipedia.org/wiki/

„Около 290 г., по времето на родения в Далмация Диоклетиан (* ок.240 - † 316), от 284 г. Император, от 286 г. въвежда Тетрархията и става Император на източните римски провинции:. Счита се, че в този период започва разделянето на готите.

Източните готи, известни в историята още като визиготи (везеготи, бесиготи), са населявали предимно територии около и северно от Дунава, респ. Дакия, Мизия, Добруджа (Малка Скития), Причерноморието и по-късно Тракия и Македония.

image

Западните готи, известни в историята още като остроготи, са населявали предимно територии в днешна Украйна и по-късно Мизия, Тракия и Илирия, а остатъци от тях - около устието на р. Днепър и Крим.

В този смисъл, условното разделение на готите на Остготи (източни готи) и Вестготи (западни готи), използвано от Касиодор и възприето по-късно от германските историци, е анахронизъм от гледна точка на по-ранните периоди в историята им. Самото название на Визиготите произхожда от погърчения етноним на древните тракийци бесите . беси->веси->вези->везе.”

Тук мога да прибавя онзи откъс от информацията за Перперикон. Бесите и бунта им срещу Римската империя в един около 200 години по-ранен перод:

„В периода на завоеванията и експанзията на Римската империя в Тракия, римляните взимат светилището на Дионис и го дават на одрисите, за да създадат разногласие между одрисите и бесите, които са представлявали сериозна заплаха за Рим със своето свободолюбие и храброст. Това става повод за много големи недоволства и предизвиква въстанието на бесите срещу Рим през 15 г. пр.н.е. начело с главния жрец на светилището Вологес. През второто въстание през 11 г. пр.н.е. обаче те били разбити и ликвидирани напълно, като някои от тях се преселили в Добруджа.

През 105-106 г. император Траян изселва бесите на север от Дунав.” Това дава и една интересна нишка и основа за името: веси->вези->везе.”

Откъсите в кавички са из: http://bg.wikipedia.org/wiki/

От тук идва и още една интересна нишка:

Библия Бесика/Библията на Траките_ Беси/... най-ранната установена Библия по-нашите Земи:

"Вулфила (Улфила или Урфила, гр. Ουλφίλας, Ουρφίλας, лат. Ulfila, Gulfila):(ок. 311-383) от Никополис ад Иструм (днешното българско селище Никюп близо до град Велико Търново) е готски епископ, мисионер и преводач. Известен е с това, че превежда библията от гръцки на готски, с което поставя началото на германската литература. За целта Вулфила създава готската азбука."
image
Ако разгледате тази азбука в снимки публикувани в нета ще забележите веднага една основа на Кирилицата...един символ Ф, Л, П, Ч, Г и едно У което не се чете като латинското игрек /гръцкото_ и/ а като У в Кирилицата!
Азбуката на готите, съставена на основата на гръцки и латински букви и руни, която обаче съдържа и знаци, които са част от Кирилицата!

Създадени и разпространявани от Вулфила живял до Велико Търново, четири Века преди официално приетото създаване на Кирилицата от свети Крил и Методий.
На 28 ноември 2007 години Шведския посланник представи в София Сребърната Библия /съхранявана в библиотеката на университета в Uppsala, Швеция,/ считана за национално съкровище на Швеция, която се смята за препис на Библията на Вулфила.

„Посланикът на кралство Швеция, Негово Превъзходителство Бертил Рут, донесе в България музейно копие на този изк лючително рядък паметник като дар за нашата страна.”......из: http://btourism.com/read_news.php?news_id=106 ; 28 Nov 07

Освен всичко писано дотук гледаме постоянно по Дискавъри например изследване на кости и генотип на древни останки и паралел със съвреммени хора обитаващи дадена територия!
Съвременния човек не е 100 процента генетичен наследник на хората градили Култура преди толкова много години.

Но паралели и тези се правят и обсъждат. Искам да попитам тези за Траките къде са и какво показват? Вие знаете ли!?!

Никога не забравяйте , че информацията и запазените исторически източници са предимно Гръцки и Римски... тоест информация от древно гръцки и римски писатели и историци , като цяло Култури , Цивилизации, Държави ,които са воювали с Траките техните обединения племена и Държави....Тоест има една сериозна обективна причина някои от тези древни историци да са обладани от искрена антипатия и страх пред Траките... Така както са се появявали някакви твърдения из съвремени италиански вестници , че дивите Траки били способни и Красота да създадат даже;). Което не знам дали е невежество, липса на информация, липса на достатъчно реклама....или.....смес от всички тези неща./! Не само, че Траките са способни на тази дивна невероятна Красота , а най-вероятно тази Красота е съвсем естествено плод на Една от най-древните Цивилизации и Култури ...

Публикувам две карти от доста различни периоди фиксиращи Траките на Балканите.
И варианта на Готската Азбука ... Сребърната Библия...Бронзов печат с името Урфила († ΟΥΡΦΙΛΑ) и монограм...
image


 Гласувай:
71. nikikm - Нищо,
27.10.2011 21:59
освен,че перперикон е ПЕРПЕРЕК! СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: grigorsimov
Категория: Политика
Прочетен: 24219412
Постинги: 4022
Коментари: 7100
Гласове: 8060
Архив
Календар
«  Февруари, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728