Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
13.02.2013 19:18 - Разговор со П. (помак) от село Лакавица, долна махала, за народността (записан 19-ти век от Гологанов)
Автор: grigorsimov Категория: Политика   
Прочетен: 4932 Коментари: 8 Гласове:
6

Последна промяна: 14.02.2013 20:33

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

Е амидже, побратиме, сега ша та питам и за други работи, още от старо време, ама ти се моле сичко що знаеш за тези-ка-на работи да ми кажеш, Както ми си казал и песните.
Ха, побратиме! Та на тебе ли неша каза? Питаш ма и лу що знам ша ти каза, язе та имам Като брат.

Казал ми си, че твой дедо, от кого си изучил и песните, умрел на 105 години, и че той ти Казувал много стари работи...

(тук текстът не се "връзва" - вероятно липсва страница?)

...яз неша сам жив до тога-на, ама барем вие ша видите и ша ми помните думата, ега (когато) са Куртолисате от душмането". Така е думал, бе чорбаджи, дедо ми, и ние сме чекали Москофа да дойде да ни куртолиса от патишаха, ама не е дошел. Кой знае и дали ша дойде? Може Господ да ни е забуравил и ни е отфърлил от грижите си!

Не на е побратиме, нито Господ отфърлил, нито

Москофа ни е забуравил, но сичко-то си чека времето, и сичко, що ти е казувал дедо ти ща са збъде. За това не треба хич да си (пропускам 5 - 6 неясни думи!)... нает да сте и да чекате. За сичко онова щото е казувал дедо ти, като от Господа е казувано, и треба да се збъде.

Наистине, бе чорбаджи, наистина. Господ на старите люде едно време хми е казувал що ша боде; ама колко ми се сорцето зарадува от тази-ка-на тое (твоя) дума! Така ми дур мед капе по душета, как ми думаш, че сичко що ми е думал дедо ми, ша боде!

Така е, амидже, така, туку кажи ми, кои са били нашите душмане?

Нее сме имали млого душмане; зер урумете - гърците не ни са душмане? Тие едно време нищо не имали, а бе, трева яли! Та и оралото от нас зевали и занаятите; от нас са научили и да пеет и да пишет. Насетнина чинки и тие си курдисали кралщина, станали ни тога душмане и са се мочили да ни затрует от земета, за да са фалет тие, че от тех е сичко излело, ама Господ на учувал до сега. И Патишах ега (когато) ни зевал земета, тие надумали турцете, че сме лоши, кавгаджии, и че ша дигнеме глава, та тога и турците ни станали душмане, тога са и нашите дедове потурчили, и добре са чинили, защо ако не са потурчили, нашета земе шала да запусти. Сега саде верата що сме изменили, амо бодно време, ега дойде Москофа, пак ша...

Ти думаш, че урумето сичко са от нас зевали, и да пеет и да пишет; я знаеш ли кой от нашите дедове изнамерил писмото?

Как е казувал дедо ми, за сова-ка-на требува млого да ти приказувам, дур и ша ти се дудее.

Не ми са дудева, амидже, сучко лю що знаеш за това, моле ти се да ми кажеш.

Е, ша ти каза: Боедно време нашите дедове, ега си са били йоще на Крайната земе, не знаели нито да пеет, нито да пишет; знаеки да пишет саде на древета (вероятно - на дъсчици или рабош?) - четили - както и до днешни ден нее що не знаеме да пееме, пишеме на древета есапо (сметките) си; и до едно време така утивали; и чинки сова им са виждало млого мъчно, зафанали да се молет на Бога, за да ги олесни на тази-ка-на работа, и Господ хми услушел молбата, ама пак чекал, ега се засели (пренасели) Крайна земе и идат на друга, тога хми каже що да правет. Заселили се оная земе и людете зафанали да се биет и карат. Тога Сида Крале закарал най-младите и дошел на Ситска зем. На тази-ка-на земе нищо немало. Като седели тамо-ка-на млого време, дур дошло времето вейке да са жени Сида Крале, пак го нийде мома не бендисувало, и за това се млого желил; тога го и Господ вейке услуше и що усторил? От небето пратил Жива Юда, що била негова изметчие, доло на земета при Сида Крале За да му тиа боде жена и да го научи да пее и да пише. Тиа ега дошла нашла Крале че спие ама не го разбудила; но само двете Златни Канати що ги донесала от небето, оставила при него и бегала; на тези-ка-на канати било писано писмото, и ако да стоеше Юдата дур да се разбудеше (докато се събуди) Крале, той ега станеше, как шаша види Юдата, че била толко дилбер, завчаса шаша я залиби, а за двето златни канати хич немаше му дойде на ум, да види що е писано на тях. Затова и Юдата бегала, ки пишин (?докато) да се научи Крале да пее и да писува, та тога да я залиби. Крале как станал и видел двете златни канати написани, сакал да се научи що е било, но немало кой да му каже, че до тога не знаели людете да пеет. Той тога заклал Курбан на Бога и му се молил, да го научи да пее, за да види що писува на канатите. От тога останало курбан да колеме на Сурвите дене едно време и тае-ка песничка да се пее:

Ой Боже ле, Сурве Боже!

Ду крале си Боже пратил Жива Юда,

Да му донесе ду две златни канати,

Да си пее да си пиши бела Книга,

Жив да си е на земета за Илинча,

Да си роди седемдесе сина, седемдесе Крале.

Па си Боже прати Жива Юда,

Да ни донесе ду две златни канати,

Пълни да са сас руйнуту винце.

Кой си пие руйну винце,

Жив да боде до ленинце.

Здраве, Боже, давай на дечица,

Що ти пеет тае песница.

 

Дедо ми помнил как през зимата старите клали Курбан, пак децата ходили от къща на къща и пеели тая песна, но сега вейке са е сичко запустило от клетите Ходжи.

Що ви правет Ходжите?

Та още що по-зло да ни сторет! Не ни дават старите хадете да си правиме, та и песни да пееме не ни дават; лу да са научат, че пееме песни, гонет ни от джамиета, казуват че сме били Кауре, та не сме вредни (ценни, достойни) да влеземе в джамиета, и други такивана ни думат. Та що хаир? Едно време ега (когато) сме правили старите Хадете, тога и Господ ни е давал повейке берекет, а сегана немаме що да идиме (ядем)! Та пуста хми останала и джамиета и Ходжите!

Кажи ми дур ду крае за Сида Крале и за Жива Юда.

Крале как заклал Курбан и се молил на Бога да го научи да пее (да чете) за да види що пишува на златните Канати. Господ му услуше молбата и прати Жива Юда да го научи да пее и да писува. Жива Юда дошла при Крале и за три месеца го научила да пее онова, що било писано на Канатите. Дура тога вейке си залибил и Жива Юда, та родила седемдесе сина, и тие станали седемдесе Крале, та заптисали фрет Земета. Ла ким най-малкио що бил Бела Крале заптисал Шерение (или Шереине? В ръкописа пише - Шереиие), той ходил и по фрет земета, та учил людете да пеет и да пишет; от него останали и млогу книги написани; на него нашите дедови едно време Колели Курбан, и верували, че не е умрел, ами като син на слънцето фъркнал си на небето и до днешни ден там си седи.

Коя е била Ситска земе?

От тая земе са дошли нашите дедове по тая земе, тия се зовела и Читинка земе.

Кога нашите дедове дошли тука от Ситска земе, не ли са донели съ тех и некакви книги? Що ти е казувал дедо ти за това?

Дедо ми е казувал, че тие ега излели от Ситска земе зевали си сичко, но ега дошли на Трелийска земе, която била запустена, Крале хми зафанал зло да хми прави, и чинки искал да го имат като Господ, изгорел хми сичко що имали, и сичко шало да хми загине, ако не бил един юнак, който фъркал и свирил с една златна свирка. Той като видел, че толко зло зафанал Крале да хми прави, докривело му се и що усторил? Как засвирил свирката, умаял са Крале, и той тога зевал от тамо, дека клали курбанете неколко книги написани и други работи що имали, и като закарал най-вечета (по-голямата част) от людете, бегали и дошел на нашета земе Доспат, та той заселил тая земе.

Що са станали тие книги?

Що са станали! Фрет ги са изгорили нашите душмане, и нашите Кралеве са ги горели, ега станали Кауре, за да не устане нищо нишан от онези-ка-на наши златни години, и така по-лесно да ги чинат Кауре, така хми думали урумете да правет.

Не знаеш ли нейде низ вашите села да се нахождат такива книги?

Нийде нема. Та уставили са урумете да има! Дедо ми казуваше, че негов дедо едно време как си орал на нивата, нашел една врата железна заключена, и ега е уторил, нищо друго не нашел, само книги накладени, като дъски. Той утишел та казал на селените, и тие излели да ги видет, ама никой нищо не познал, думали че са още от едно време и не може никой да ги пее. От лаф на лаф научил са и владиката, та и той дошел да ги види, ама и той нищо не познал. Затова се разедил та навалил огин и ги изгорел. От там сетне книга не са видела по нашите села.

Земе Шереиие коя е била?

Тиа е била Харапската земе, близе ду двата бели Дунава (?Тигър и Ефрат!)...
...........................................

Бележка от записвача на песните Веда Словена и на този разговор - учителя по гръцки - Гологанов:

Този разговор съдръжающи неоценими податки относавающи се на светска цивилизация към най-далечна древност, и който може да се сматрае, като от същий свети дух надунуван (вдъхновяван), прибавен е на 11 Ноембрий от Пом.(ак) на възраст 65 години. 

–––––––––––––––––

 

Дунавски Лебед, число (брой) 24 от лето 857.

(Явно, разговорът е бил публикуван в Дунавски Лебед!? Който може и има време, нека побърза да провери!)

 

За съжаление, името на помака "П" не се дава, вероятно, от съображения за сигурност, по искане на самия помак или по преценка на записвача на разговора - Гологанов.

 

източник:

Научен Архив на БАН
– Архив на Стефан Веркович

 
Гласувай:
61. veninski - пишин - най-напред, първо Поз...
13.02.2013 20:09
пишин - най-напред, първо
Поздрави от Pодопите!
цитирай
2. nikikm - Пеят-пишат
13.02.2013 20:31
Цитат:" да пее (да чете) "..
"от нас са научили и да пеет и да пишет."
-видно е,че пея и пиша са две различни български думи и си са с днешното значение за пея и пиша,поне така мисля.Иначе,когато попът пее в църквата,казват понякога,че чете.
Цитат: "ки пишин (?докато)"..
по нашия край все още се използва,макар и много рядко,"правиш пишик",т.е. бягаш от нещо,в смисъл да направиш нещо,избягваш.Но повече не смея да коментирам.
Както и да е,да си жив и здрав,че публикуваш тези неща,че на мен са ми,като мехлем на душата!
цитирай
3. anonimen65 - mehlem sa naistina
14.02.2013 02:13
ama zashto chak sega neofitsialno nauchavame za tiah.zashto ne sa v uchebnitsite ni po istoria namerili miasto.i az kato tozi pomak ama ot po kusni vremena ot baba si koiato e rodena po vreme na osvoboditemnata rusko turska voina znaia che bulgarite sme po tezi zemi predi lunata ama malka biah a i tia kato che li ne znaeshe zashtoto koga mi kaza che bashia kalendar e na poveche ot 7000 godini/kaza mi go jenata,no az biah 5 godishna a i takiva neshta ne se prikazvaha na vun a v uchilishte nishto takova ne kazaha.i neshto.chuvala sum ia da kazva nehsto i che lunata bila kato olovno kotle.znachi 700 godini robstvo ne sa promenili bulgarina i ot usta na usta ot pokolenie na pokolenie sa predavali istoriata a jenite i s pletki vezbi i tukanitsi puk simvolite na viarata sa prenasiali.a za 45 godini nie poslednite bulgari vsichko iztrihme ot pametta bulgarska.na kakvon uchat samo.ami az ne znaia bilkite a vseki chovek gi znaeshe.i za ptitsite sa mi razkazvali i za zvezdite i kak se poznava vreme po luna zvezdi nebe sluntse ama az nishto ne moga da naucha moite vnutsi vsichko sum zabravila.Jalma e maika Bulgaria.Jalna e pesen zapiala.dali shte ni subudi s taia tujna pesen dali shte se spravim ako ni subudi s tia hieni svetovni.
цитирай
4. anonimen65 - pak az itie.
14.02.2013 02:22
ot razmisul propusnah ,ne znaeshe tova nachalo na broeneto ot kakvo subitie e zapochnalo
a puk shto se otnasia da peeneto i cheteneto moe vijdane ot tova koeto sum rabrala do sega e che istinski sluchai se predavali ne s govorene a s pripevane tova sa starite narodni pesni.te ne sa melodichni te sa edno napevno govorene.spomniam si gi pevtsite s laternitecheteha ot knijki s napeven provvlachen ton razni istorii za pobesneli ot uhapvane kakvo da se pravi s tiah kakvi sa belezite na pobesnelia v ranen stadii i kak zavurshvat dnite mu.tova sigurno sa imali predvid tuk.za tova i popskoto peene se kazva chetene.toi v sushtnost chete napevno istoricheki pisania ot bibliata.
цитирай
5. grigorsimov - "a za 45 godini nie poslednite bulgari vsichko iztrihme ot pametta bulgarska"
14.02.2013 10:36
Често повтарям по-важните цитати от тайните протоколи на ционските старейшини, и един от тях се отнася и за паметта, и за историята. Четете и не забравяйте най-важното: защо и от кого сме докарани до това положение! И защо, реално, няма никакви изгледи за нещо по-добро, а точно обратното: от година на година ставаме все по-зле, почти във всяко отношение.
– цитат:
"Ще изтрием от паметта на народите всички спомени за миналите векове, и ще оставим само онези, които са в наш интерес".
И още един достатъчно показателен цитат:
"Ние винаги трябва да се стремим да унижаваме гоите, даже и без конкретен повод, та накрая така да ги унизим, както само нашето гениално племе умее"!

А който все още не знае, какво значи "гои", – така евреите наричат всички неевреи - "гойим", т.е. добичета, животни. И така си го пише в техните "свещени" книги.

Потърсете, непременно, и прочетете, за обща култура, публикацията ми: На кой господ всъщност се кланят евреите - кратко, ясно и неопровержимо"!

Всъщност, още сега ще я публикувам, макар, че ще е, може би, за десети път.
Но от такива публикации има най-остра нужда, защото който не знае тези тайни, върху които се гради световната политика, той на практика нищо не знае и без да съзнава, е играчка в сатанинските ръце на Световното сатанинско, юдомасонско еврейство.
цитирай
6. anonimen65 - a pochti
16.02.2013 02:42
vsichkite ni politicheski figuri sa masoni te evrei li sa?misliat si che kato masoni sa ravnopravni.kude e publikatsiata?ne mislia,che samo te sa vinovni i nie sme si vinovni.eto sega sv valentin heloin.makar ,che za poslednia se govori che e krivorazbran star trakiiski praznik za pochinaliteцитирай
7. anonimen65 - a znae li se
17.02.2013 06:49
koga sa predali viarata?i kude sa ia predali?
цитирай
8. grigorsimov - на anonimen65:
17.02.2013 22:11
"a znae li se"?
– За сега не съм, срещнал нищо по-конкретно, за времето на "потурчването" и за други подробности.
А за "св. Валентин" и за Хелоуин, би трябвало да ви е ясно, че и тези новонатрапени ни "празници", и всичко, онова, което извращава нашите обичаи и нашата култура, вкл. и тракийските, и всичко онова, което развращава младежите и децата, и всичко, което ограбва плодовете на труда ни, – е от един източник. И този източникът са онези анонимни и полу-анонимни злодеи, чиито са банките и чийто е монополът върху печатането и притежанието на парите - в целия свят и във всички държави - без изключения! А конкретният начин за прокарване и популяризиране на всичките тези извращения и развращения, е чрез образованието, медиите и "културата", които, както и всичко в света, са техен, световен монопол.
А мнозинството от хората вярват на медиите, главно, поради измамното внушение, че медиите имат различни собственици, с различни интереси и с различна политическа ориентация. Но всичко това е само привидно, т.е. - измамно!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: grigorsimov
Категория: Политика
Прочетен: 15665095
Постинги: 3954
Коментари: 6980
Гласове: 7983
Архив
Календар
«  Юли, 2022  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031