Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
10.08.2013 22:58 - Ето как банките с помощта на политиците затриха България! Веска Волева - адвокат, Автор: nikikm
Автор: grigorsimov Категория: Политика   
Прочетен: 7437 Коментари: 9 Гласове:
6


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
Законодателят напълно съзнателно остави без защита потребителите на банкови услуги. Това се отнася както за физическите лица, така и за малкия и среден бизнес.
В същото време се толерира привилигерованото/монополно поведение на банките!

В последните години почти всички банки в България станаха частни. От тях български са само две или три. Всички останали са чуждестранни. Седалищата на банките- майки са в съответната държава. (Г.С: и "българските" и чуждестранните банки са собственост на Световното Еврейство, независимо в коя страна са регистрирани!!)

Текстовете по отменения ГПК, отнасящи се до бързото производство по издаване на изпълнителен лист, ползваха държавните банки с всички произтичащи от държавната собственост права и задължения.

Частната собственост на банките /при това чуждестранна/ промени коренно ситуацията. Тъй като тя е обусловена от стремежа към непрекъснати високи печалби, единствено законовата регулация е тази, която би защитила българите /потребители и малък и среден бизнес/ от монополните привилегии на банковия мениджмънт.

Такава регулация обаче липсва. Ръцете на топ-банкерите бяха напълно развързани от закона. Това им даде възможност буквално да издевателстват над българския народ и бизнес.

Причината се корени в новоприетия през 2007 година Гражданско-процесуален кодекс и по-специално в чл. 417 от него, относно издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ. В този текст банките по права са приравнени на държавата и общините, без тези права да са обвързани с каквито и да е задължения. Именно този текст отприщи
монополна вълна, която е на път да съсипе не само бизнеса,
тя може да остави България без население.

Когато държавата или общините се възползват от този текст, те следва да се съобразяват и да изпълняват множество законови изисквания, включително и държавен одит, и ограничения относно представляващите ги лица – относно наличие на конфликт на интереси, свързани лица и други. За банките и банкерите такива изисквания липсват. Поради това дъщерните фирми на банките, които по предмет на дейност обхващат всички сфери на обществото, са уродливо явление, което изкривява пазарните отношения и цялостната икономическа картина и води до тежки негативни последици за обществото и бизнеса.

Тези фирми в голямата си част се управляват от същите лица, които са в ръководството на банките. Техният предмет е: застрахователна дейност; колекторска дейност – събиране на дългове!?; консултантска дейност; покупка, стопанисване и продажба на имоти /купени на безценица от съдия-изпълнителите по дела на съответната банка/; фирми, на които банките цесират вземанията си и т.н. Много често тези фирми са чуждестранни- регистрирани в държавата, където е седалището и собствеността на съответната банка-майка.

Механизмът за натиск и ограбване
на клиентите е следният:

По извлечение от сметка, което по никакъв начин не се контролира /тъй като производството е едностранно/ съответната банка заявява какви пари и дължи потребителят или фирмата заемополучател.

Съдът проверява това извлечение само от външна- формална страна, т.е. дали документът е озаглавен „извлечение от сметка", дали е подписан и подпечатан, но не и по същество – дължат ли се парите.

Тъй като липсват контрола и защитата на заинтересованата страна, банките надуват задължението, като го натоварват с всякакви несъществуващи задължения – лихви, измислени разноски и допълнителни плащания, разчитайки на сложно уредения ред в ГПК, който възпрепятства защитата на заемополучателите.

Потребителите на кредити голямата си част са далеч от тази материя; умишленото и усложняване снижава до минимум шансовете да се защитят.

Единствената хипотетична възможност за ощетените кредитополучатели е възражението по член 414 от ГПК. Той обаче не следва по ред и номерация процедурата по чл. 417 от ГПК, а е уреден в предходен по номерация текст. Тази уж случайна грешка в комбинация в член 420 от ГПК, съгласно който възражението не спира принудителното изпълнение, доведе до

продажба на безценица на имотите на хиляди българи,
които останаха без дом и без препитание. Тъй като ипотечната криза срина цените на ипотекираните имоти и поради голямото им количество, същите бяха продадени на символично ниски цени.

За това допринесе и друга промяна в Гражданско-процесуалния кодекс, съгласно която оценката на имота, предмет на публичната продан, извършена от съдия-изпълнитл, не подлежи на съдебен контрол. За сведение, в стария ГПК цената на изнесените на публична продан имоти подлежеше на съдебен контрол и от съда бяха установявани драстични разлики в цените – 5 до 6 пъти. Българският законодател остави без защита потребителя и бизнеса и в тази му част. Това доведе до безконтролност при публичната продажба на имотите и възможност за уговорки между банките в качеството им на взискатели по изпълнителните дела, техните дъщерни фирми и съдия-изпълнителите.

При тези продажби като кандидати за продавните имоти в голямата част се заявиха дъщерни фирми на банките – взискатели или свързани по някакъв начин с тях лица. Поради ниската цена на имотите покупката им се явява изключително изгодна за тези фирми, зад които явно стоят банки. Данните за това лесно се установяват в Търговския регистър и в службите по вписвания. Ниската цена на имотите и гореизложеният начин за злепоставяне на интересите на потребителите доведоха до това, че продажната цена покрива само една малка част от и бездруго спорните дългове на уж задължените лица; нещо повече, посяга се и на другите им имоти, ако има такива, както на заплатите, колите и всички останали активи.

Поради съзнателната политика на заблуда на потребителите при договарянето, неравноправните клаузи, предварително изготвените бланкови договори, неподлежащи на промяна и т.н., към тези договори бяха включени и близки роднини на заемополучателите - родители, деца, братя и сестри. Това вкара в изпълнителните дела и техните имоти, които също са ипотекирани и съответно разпродадени.

Тази армия от съсипани хора напусна държавата в търсене на препитание, бягайки от икономическия терор в България, в основата на който стоят законови промени, умело мотивирани и прикрити по всякакъв начин. Самоубийствата на цели семейства е следствие от тази политика; на това е само началото, краят ще бъде катастрофален за държавата.

Истината е:

законодателят напълно съзнателно остави без защита потребителите на банкови услуги. Това се отнася както за физическите лица, така и за малкия и среден бизнес.

В същото време се толерира привилигерованото/монополно поведение на банките, които, противно както на юридическата, така и на елементарната житейска справедливост, поставиха българина и българския бизнес на колене пред чуждестранните корпорации; от своя страна и без притеснения те предприеха незапомнено ограбване и изнасяне на национален капитал извън страната.

Приравнявайки банките с държавата и общините, законодателят удобно е пропуснал да въведе и съответните задължения за тях. Така допълнително беше насърчено голямото ограбване на България. Обществото ни де факто е поставено на колене. Безогледната лихва, непозната никъде по света, бе съчетана с едностранно задкулисно заповедно производство, което не само лишава заемополучателите от каквато е да е защита, но и не спира действията на съдия-изпълнителите до окончателно решаване на споровете. Дори и да спечели такова дело, на „длъжника" вече му е продаден имота; всичко става безсмислено, банката му е присвоила всички налични активи; за него остава един лист хартия – съдебното решение, че не дължи тези пари.

Банките, като един обикновен субект в гражданския и търговски оборот, следва да защитават интересите си, но в едно класическо исково производство.

Там състезателното начало дава възможност на всички правни субекти да бъдат равнопоставени, да изложат тезите си и да представят доказателства. И едва когато в това исково производство се установи истината, следва да се пристъпи към изпълнителни действия и разпродажба на имотите и активите на доказания длъжник. Именно в това производство страните се призовават, предоставят им се доказателства, дава им се възможност и те да представят такива.

В заповедното производство всичко е задкулисно,
едностранно, без уведомяване, с изненада и с предизвестена служебна победа за едната страна. Горното, както вече казах, е съчетано с неоспоримо ниски, дори смешни цени на имотите. Всичко това е за сметка на българския народ и българския бизнес.

След като дъщерните фирми изкупят имотите на потребителите и фирмите на символични цени, те предлагат на бившите собственици да им ги продадат отново, но вече на други - пазарни цени или да им ги отдадат под наем.

Що се отнася до фирмите - бизнесът им е съсипан, работниците в тях са уволнени; те, заедно с работодателя, остават без доходи и без препитание. От своя страна те престават да обслужват задълженията си и кръгът се затваря.

Такъв е механизмът за източване на България, както по отношение на национален капитал, така и по отношение на човешки капитал.

Най-неприемливото е, че пострадалите са хора и фирми, които желаят да си заплащат задълженията. Болшинството от тях са преценили какво могат да погасяват и са коректни. Липсва коректност от страна на банките обаче.

Поради изцяло облагодетелстващия ги правен режим банките:

> променят едностранно лихвата и месечните вноски,начисляват наказателни лихви без ограничения и без да има законова възможност за противопоставяне,

> капитализират лихви и несъществуващи задължения и определят лихва върху новополучената главница

> изкупуват чрез свои или подставени фирми имотите на длъжниците-физически лица и фирми (имаме готовност да ги посочим конкретно)

> изключително безпардонно се възползват от „икономическата криза" без клиентите им да могат да се позоват на същото, като, възползвайки се от едностранно дадените им права, изискват по-високи месечни вноски

> не желаят да понасят търговския риск от дейността си, а поради облагодетелстващия ги правен режим натоварват с този риск потребителите и бизнеса – субекти, които по дефиниция не са вещи в тази материя

> именно това безогледно вдигане на вноските довежда кредитополучателите до положението да изпаднат в невъзможност да заплащат вноските и ги прави длъжници на банките и съответно клиенти на съдия-изпълнителите.

Почти всички банки са изградили
паралелни структури от фирми,
чрез които изкупуват имуществото на клиентите и длъжниците на безценица; колекторски фирми чрез които заплашват и изнудват клиентите; консултантски фирми, които заблуждават клиентите относно техните интереси, застрахователни дружества и т.н.

Ето и конкретни примери:

„Уникредит булбанк"АД – „Уникредит факторинг"ЕАД; „Уникредит лизинг"АД; „Булбанк лизинг"ЕАД"; „Уникредит кънсюмър файненсинг"АД; „Балкан енерджи АСА"ООД; , "Свободна безмитна зона – Бургас"АД; „Хипоферайнс имобилиен"ЕООД и много други]

Пощенска Банка /"Юробанк и еф джи България"АД/ – „Бългериън ритейл сървисиз"АД /за яснота показвам един от цесионните договори  на стойност 99,5 милиона евро, по който и двете страни се представляват от едно и също лице – Петя Димитрова, нещо, което за държавата и общините е нeмислимо от гледна точка на конфликт на интереси/

„И еф джи пропърти сървисиз София" АД; „Имо 03"ЕАД; „Имо централен офис"ЕАД; „Имо пропърти инвестмънт София"ЕАД; „Имо Рила"ЕАД;

„БАНКА ДСК"ЕАД - „ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ"ЕООД; „ОТП ФАКТОРИНГ – Чуждестранно частно акционерно дружество" със седалище в Унгария – Будапеща;

„РАЙФАЙЗЕН БАНК"АД – „Райфайзен имоти"ЕООД; „Райфайзен лизинг"ЕАД; „Райфайзен пропърти мениджмънт България"ЕООД; „Райфайзен сървисиз"ЕАД; „Райфайзен факторинг"ЕООД; „Райфайзен застрахователен брокер"ЕООД; „Райфайзен лизинг Бъргария"ООД; „Райфайзен асет мениджмънт /България/"ЕАД; „Райфайзен Инвестмънт /България/ЕООД;

При една сериозна проверка на дейността и имотите на горните примерно посочени фирми, както и на всички останали фирми, свързани с банките и управляващите в тях лица, ще стане ясен начина на изземване на имотите на българския бизнес и гражданите. Ще стане ясна самоубийствената политика на България да даде възможност в тези ръце да се съсредоточи цялата власт, активи и изобщо живота на българите.

Това ще ни отвори очите за страшната истина, че България изобщо не е бедна страна, както ни се внушава постаянно. България просто е едно ограбена страна. Нейните богатства са съсредоточени в тези хора и фирми и са изнесени извън границите.

Най-неприемливото и противоречащо на коректното търговско поведение е цесирането на кредитите от страна на банките на свои фирми, които не са лицензирани и съответно не могат да извършват банкова дейност. Тези цесии се извършват веднага, след като кредитите са отпуснати и съответно по-нататъшните отношения банка – кредитеполучател продължават между фирмата цесионер и кредитополучателя. Тези фирми обаче са без лиценз, не могат да извършват банкова дейност и дейността им не подлежи на контрол от БНБ. Тази практика изкривява информацията, цесираните кредити не се отчитат и съответно по отношение на тях не се изпълняват ангажиментите по Закона за кредитните институции и останалите касаещи ги нормативни актове. Горното способства за прикриване на истинската печалба и състояние на банките. Всички данни относно дейността, активите и пасивите им не са коректни. Възражния срещу тези цесии е трудно да бъдат направени поради липсата на състезателно производство и възможност за пълноценна защита на потребителите.

Европа отдавна е видяла този проблем и се е погрижила за защитата на потребителите. Налице е Директива № 93/13/ЕИО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ОТНОСНО НЕРАВНОПРАВНИТЕ КЛАУЗИ В ПАТРЕБИТЕЛСКИТЕ ДОГОВОРИ , която дава много сериозна рамка в поведението на банките спрямо потребителите. Само че нашите политици впоследствие приеха новия Гражданско-процесуален кодекс и вкараха вътре горните норми.

За отбелязване е, че българските съдилища изключитнелно страхливо, дори сервилно прилагат това законодателство. По делата представяме както горната директива, така и решения на съда в Страсбург. Само че личи една задкулисна сила, която направлява и тези действия. Изключвам тази част от съдийството, която освен българската законова уредба, се съобразява и с Европейското законодателство и съдебна практикта.

Интерисно е, че и медиите са в железните клещи на банките. Голяма част от опитите ми да публикувам материали по темата се отклоняват с несъстоятелни обяснения, дори и когато съм поканена от тях. А много често, когато журналистите са ми добри познати, ми казват истината – те разчитат на парите на банките от реклама и ако излъчат такова предаване, рекламата и съответно парите спират. Това е и причината за информационното затъмнение по този толкова наболял проблем. Това обаче ще се окаже бимба със закъснител. Защото и тези пари за рекламата са крадени по гореописания начин. И кръгът се затваря.

Смятам, че единственият начин да се ограничи монопола на банките и да се даде глътка въздух на обществото и бизнеса , е да се приемат изменения в Гражданско-процесуалния кодекс в следния смисъл:

В чл. 417, т. 2 да се премахнат думите „и банките" и те да заемат подобаващото им се място на част от бизнеса

В чл. 435, ал. 2 да се добави възможност за длъжника да обжалва цената на продаваемия имот. /Фактор.бг

 

http://www.epochtimes-bg.com,
Гласувай:
61. tamperto - ,
11.08.2013 00:05
Тъпото е, че една камара тъпотии седят на Първа, а неща като това ги няма.
ФАКТ: една позната тегли кредит, при условие, че си беше направила сметка да връща по 350 лева на месец. Сега в момента дава на кожодерите по 600!
Тия дето защитават банки, събирачи на дългове, лизингови компании не са хора!
Тука има един техен представител, дето през ден си показва педерастията, даже се кефи и гризе гръкляни.
Тъпо е да си направиш сметката какво и кога ще връщаш, да си честен, всеки месец да плащаш заема.. и в един момент да се окаже, че нито държава, нито омбутсман /тоо пък смешко каква роля играе не го знам / могат да ти защитят правата.
цитирай
2. dimat - според мен,
11.08.2013 00:26
спасението е в учредяване на една банка на българския народ,която,да емитира неконвентируеми пари,неподвластни нито на БНБ,нито на ограниченията наложени ни от "валутния борд" и която да оперира на базата на безлихвени,или,нисколихвени пари,на основата на обмена на стоки и услуги вътре в страната - нещо,подобно,на неконвертируемия лев при социализма,благодарение на който не само се извършваше оборота в страната,но и се ползваше като инвестиционно средство,на основата на националните ресурси -природни и човешки.Ако не направим това,в скоро време,страната ни ще загине и народът ще отмре.
цитирай
3. bulgarinut57 - .
11.08.2013 20:56
http://www.youtube.com/watch?v=vo_MJF69v-0
цитирай
4. raders - Най тъпото е, че все още има хора, ...
11.08.2013 22:08
Най тъпото е, че все още има хора, които теглят кредити. Тези хора определено нямат акъл. Истината е само една - никакви взаимоотношения с банкери.
цитирай
5. dimat - Според мен,
18.08.2013 22:02
заглавието трябва да бъде "ето как политиците, с помощта на банките затриха България.НО НАЙ-ГОЛЯМАТА ВИНА Е НА САМИЯТ НАРОД!Народ от овце,заслужава това.Ако поне повечето "българи",знаят това и си мълчат,значи си го заслужават.За съжаление,ние се проявяваме,като една сбирщина от овце,които винаги търсят вината другаде,а не в себе си и са много доволни,че тя не е в тях.Блеят,псуват и си кротуват,вместо даже,само заради тази мерзост да излязат на улиците,да насметат цялата политическа пасмина И ДА ОБЯВЯТ ВСИЧКИ ЗАКОНИ ЗА НЕВАЛИДНИ!!!
цитирай
6. medyto - И те излязоха
29.08.2013 12:42
Dimat, народа излезе на улиците и то два пъти за кратко време. Първия път миналата година с протести срещу цената на тока - и какво ??? Тези протести бяха яхнати от някои и темата им от "сметките за тока" се превърна в "долу Борисов". Сега вече проблема с цената на тока не се коментира и цялата енергия на тези протести БЕШЕ УПОТРЕБЕНА ЗА СВАЛЯНЕ НА БОРИСОВ, а не за постигане на първоначалната цел.
Вторите протести - тези, които вървят в момента. От тяхното начало до сега целта им не е сменена - оставка на правителството - НО КАКВО ОТ ТОВА. Правителството няма намерение да подава оставка, крепят се на инат и ще се крепят (тази власт с кръв сме я взели и с кръв ше я дадем). Ефекта от тези (последните) протести беше потъпкването на обективната журналистика, ограничаване на информацията и съсредоточаването й върху футбола и ефекта на краставиците върху самочувствието на мравките - т.е. до незначителни за живота на българина теми.
ЗНАЧИ - вината на народа не е в това, че знае и си мълчи, а в това, ЧЕ Е МАНИПУЛИРУЕМ, и иска с добро да постигне нещо.
НЕ СТАВА. и няма да става . Народа знае добре, без да го разбира и анализира като специалист, това, което е описано в поста, НО ВЕЧЕ СА МУ ОТРЯЗАНИ КАКТО КРИЛАТА, ТАКА И КРАКАТА.
Опасявам се, че нещата могат да се оправят само "с кръв" - по насилствен начин, без подобни на сегашните мирни протести, а с "твърди" средства. Нещо, което нито "Европа", нито банките (където,както е ясно са парите и властта) ще позволят.
Како казват "кауза пердута" или "комедия финита" - НАЧАЛО НА ТРАГЕДИЯТА.
цитирай
7. zaw12929 - ИМА ПРОМЕНИ- ПОДГОТВЕНИ СА ЗАКОНИ- ГЛЕДАН В КОМИСИИТЕ
02.09.2013 19:10
Закон за защита от банки готвят депутати. Червената народна представителка Дора Янкова ще стартира обществен дебат другата седмица за нови правила по регулацията на отношенията потребители - банки.

Целта е да се намери общо решение при казуси като ипотека на единствено жилище, когато потребителят изведнъж се е оказал безработен. Янкова, която е член на парламентарната комисия по бюджет и финанси, даде пример със законодателството в Испания.

Там при единствено жилище с ипотека на майка с дете до 2 г. може да се прибегне до ново разсрочване на задължението по погасяването на дълга. Подобна антикризисна мярка се предлага и ако ползвателят на ипотека изведнъж се окаже безработен, уточни още Янкова. А колегите й допълниха, че ще дискутират срокове за разсрочване на рамките на 3, 6 или 9 месеца.

"Ще предложа темата първо на вниманието на колегите от парламентарната комисия по бюджет и финанси, но заедно с това ще инициирам публична дискусия с участието на Асоциацията на банките, Комисията за защита на потребителите, представителите на НСОРБ и граждански формации", каза за "Стандарт" соцдепутатката. По думите й се налага нова регулация в сектора потребители - публични финанси - банки. "Хората не са виновни за кризата, но в почти същото положение изпадат и общините", коментира още Янкова.

Тезата за нови правила между потребителите и банките бе повдигната и от шефа на бюджетната комисия Йордан Цонев преди дни. А колегата му от ДПС Хамид Хамид допусна и създаването на изцяло нов закон, който да създаде регулацията подобно на закона за гарантираните вземания на работниците при несъстоятелност на работодателя. "Абсурдно е промените в законодателството да стават за сметка на стабилността на банките, защото там имаме и вложители, и кредитополучатели, но целта е да стигнем до работещи норми", каза Янкова.

Соцдепутатката уточни, че темата е била една от водещите и на вчерашната дискусия "Отговорен парламент" с граждански организации в Народното събрание.
цитирай
8. zaw12929 - аКО ЧОВЕК ИМА ОСНОВАНИЕ ДА НЕ ХАР...
02.09.2013 19:12
аКО ЧОВЕК ИМА ОСНОВАНИЕ ДА НЕ ХАРЕСВА НЯКОГО- ЗА НЕОВО ДОБРО Е ДА СЕ ПАЗИ ОТ ОМРАЗАТА...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗА ПОДРОБНАТА И ПОЛ;ЕЗНА ИМФОРМАЦИЯ!
цитирай
9. zaw12929 - . medyto - И те излязоха
02.09.2013 19:16
Правителството няма намерение да подава оставка, крепят се на инат
а си премери температурата и си вземи хапче: какъв инат- те са законно избрани да управляват и имат мандат от 4 години

Това, което се провежда у нас не е нито събрание, нито митинг и манифестация, а протест, неподчинение, което вдига шум, блокира улици, прави барикади, има маскирани участници, които се отнасят подигравателно, аругантно, неуважително към депутати, политици, законно избрани....

но трябва да спазват Конституцията- основния закон и политическите становища да издазяват само чрез икономически искания

Конституция на РБ:

Чл. 12. (1) Сдруженията на гражданите служат за задоволяване и защита на техните интереси.
(2) Сдруженията на гражданите, включително синдикалните, не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност, присъщи само на политическите партии.
Но има светлина в тунела:
"Полицията няма да има заповед да упражнява насилие, но ако трябва да защити български граждани, в рамките на закона, ще употребява сила", заяви вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев пред TV7.

Той каза, че винаги ще има недоволни от правителството, но и попита: "Ако създадем прецедент, че няколко хиляди души заплашат и провокират насилие и в резултат правителството си тръгне, то тогава накъде отиваме".

"Това не е демокрация", заяви категорично Йовчев.

Вицепремиерът коментира обсадата на парламента на 23 юли като каза, че полицията разполага със снимки на 39 души: "Ще ги установим всичките и оттам нататък ще действаме по закона, както и досега. На някои ще бъдат повдигнати обвинения – в зависимост кой какво е правил."
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: grigorsimov
Категория: Политика
Прочетен: 15649330
Постинги: 3954
Коментари: 6980
Гласове: 7983
Архив
Календар
«  Юни, 2022  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930