Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
20.09.2013 22:33 - Инструкция НА ЦК НА КПСС НА СССР /Строго СЕКРЕТНО !!! Автор: aidriell
Автор: grigorsimov Категория: Политика   
Прочетен: 8677 Коментари: 2 Гласове:
2


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
       Инструкция НА ЦК НА КПСС НА СССР
     за управлениетo на окупираните от Съветската армия
     Източноевропейски държави 

КАА/08.113, Москва, 2.VI.1947 г., НК/003 47


(Текстът е публикуван за пръв път в Полша в  интернет пространството и е сглобен от отделни часи на не-унищожени документи,намерени в бивши сателитни държави на СССР част от тях в Полша, част в Грузия и др. като документите са били сериозно повредени или частично запазени,а пълният обем на инструкцията вероятно многократно надвишава и надминава този обем който предоставяме.)
    1. В сградата на посолството да не се приемат местни информатори. Срещите да се организират от наши специални служби на публични места. Посолството приема информации чрез специалните служби.   2. Да не се допуска контакт между нашата войска и цивилни лица от страната. Забраняват се посещения на местни лица от нашия офицерски състав, контакт на войници с местни жени или на войници с войници от страната и нашата войска.   3. Да се ускори ликвидирането на граждани, които участват в или симпатизират на партии и организации отпреди войната и възстановили се след нея без нашето съгласие. Да се използват за тази цел всички конфликти и недоразумения между тях, а също така и въоръжена опозиция.   4. В политическите репресии да се използват войници от армията (възстановена на наша територия) и след това да се ликвидират тези войници.   5. Да се ускори съединяването на всички социалистически партии в една – комунистическа, като всички водачи на тази партия да бъдат предварително утвърдени от органите на нашите специални служби.   6. Да се обединят всички младежки организации в една – комсомолска – с водачи, утвърдени от нашите служби. Преди обединяването да се ликвидират всички водачи на бивши юношески и младежки организации.   7. Делегатите на партийните конгреси да нямат мандат след конгреса. Да се елиминират делегатите, които са активни. За всеки следващ конгрес да се избират делегати, утвърдени от нашите служби.   8. Да се прави системно разследване на хора – добри организатори и специалисти, които са популярни. Тези хора да се привличат към нас, а ако откажат – да не се допускат до ръководни длъжности.   9. Да се организира – всички държавни служители, освен милиционери и миньори, да получават ниски заплати. Това специално да се отнася до здравните служби… съдебно-изпълнителските служби, просветата и културата.   10. Към всички органи на властта и всички значителни заводи да се включат хора, които сътрудничат на КГБ. Това да се осъществява без знанието на държавните местни власти.   11. Да се обърне внимание на печатната преса да не цитира сумарни количества и видове на стоки, които се изпращат в СССР. Да се посочва, че това е обменна търговия.   12. Местните власти да не издават на купувачите на земя, къщи и парцели нотариални актове, а актове за получаване.   13. Да се приложи такава специална икономическа политика към частното селско стопанство, че то да бъде с ниска производителност и неефективно. При втория етап да се започне колективизация на селското стопанство. Ако се появи силна опозиция – да се намали доставката на средствата за производство и се увеличат данъците към държавата. Ако и това няма ефект, то селското стопанство да се доведе до състояние да не може да изхранва държавата и да разчита на внос отвън на храна.   14. Да се формулират всички закони, укази и разпоредби за организация, икономика и право така, че да не се дава точно и прецизно тълкуване (с изключение на военните).   15. За всеки проблем да се създават комисии, съвети, инструкции и т. н., така че никой от тях да няма право на окончателно решение без консултации с останалите.   16. Самоуправляващите органи на заводите да не могат да имат влияние върху дейността и развитието на предприятието. Те могат да се занимават само с изпълнение на полученото задание.   17. Профсъюзите не могат да имат противоречия с разпорежданията на дирекцията. Да се натоварят профсъюзите с други задължения – организиране на почивка, просвета, културни и други развлечения, екскурзии, разпределяне на дефицитни стоки и потвърждаване на мнение и характеристики от политическите власти.   18. Да се авансират само такива сътрудници и началници, които образцово изпълняват получените служебни задания, но без склонност към анализ на проблемите извън заданията.   19. На всички отговорни ръководители на партийни, държавни и стопански дейности да се създадат условия, които да ги компрометират в очите на подчинените им, като се изключва възможността да се върнат в средата, от която са излезли.   20. Офицерският кадър от местната армия може да получи отговорни длъжности само при условие че там има наши сътрудници от КГБ.   21. Да се организира специален надзор за количеството муниции за всички видове оръжие на всеки арсенал. Учение с бойни патрони да се прави само при строг контрол.   22. Да се обхванат под специален надзор всички лаборатории към НИИ.   23. Да се обръща специално внимание на всички изобретатели и рационализатори, като всички по-важни изобретения и предложения да се регистрират в нашите централи. До реализация да се допускат само изобретения, засягащи експлоатацията на минното дело. Важните изобретения да се продават в чужбина. Да не се допуска до публикация стойността на изобретението.   24. Системно да се нарушава графикът на транспорта в страната (с изключение на нашия специален транспорт).   25. Да се провеждат симпозиуми и конференции и да се записват предложенията и докладите, като се регистрират докладчиците, но за реализацията да се спазва само нашата инструкция.   26. Да се популяризират интервюта с работници за актуални производствени проблеми, като се критикува безпорядъкът, но не трябва да се ликвидират причините за тези проблеми.   27. Всички обръщения към народа от официални служители и водачи да обхващат исторически и народни акценти, но да не се проповядва дух на обединение на целия народ.   28. Да се обърне внимание на всички новостроящи се градове и квартали да не се изгражда друг освен главен водопровод. Всички стари кладенци и локални водопроводи да се ликвидират систематично.   29. При модернизиране и разширение на заводите да се осигури изтичането на замърсени води да става в реки, които могат да бъдат резерв за питейна вода.   30. В новостроящите се апартаменти и къщи, а така също и при възстановяване да не се строят помещения за запасяване с хранителни стоки и за отглеждане на животни.   31. Частните работници и предприятия да се снабдяват с лошокачествени суровини и оборудване, което да осигурява производството на лошокачествена продукция на цени, по-високи от държавните.   32. Да се създадат условия за максимално развитие на администрацията по всички нива – районни, общински, градски. Може да се допуска критика на администрацията, но това да не влияе на нейното намаляване или по-прецизна работа.   33. Да се контролира само изпълнение на плана на предприятия, произвеждащи суровини и други производства, включени в нашата инструкция. Забранено е изпълнението на плана за продукти и стоки за вътрешния пазар.   34. Специално да се наблюдава църквата, като се създават условия и програми за обучение на младежта за наслагване на омраза към нея. Специален контрол да се упражнява над църковните печатници, библиотеки, архиви, проповеди и т. н.   35. От всички основни, професионални и средни училища да се уволнят учителите, които имат голям авторитет и се ползват с уважение от учениците и населението. На тяхно място да се назначат нови. Учебните програми да се направят така, че да се прекъсва връзката между изучаваните предмети. Да се ограничи производството на учебни помагала. Да се премахне изучаването в средните училища на латински, гръцки, обща философия, логика, генетика. По история да не се обяснява какво са правили царете за доброто на страната, а да се изтъкват тиранията и борбата на потискания народ. В професионалното обучение да се набляга на тясната специализация.   36. Да се организират държавни митинги при годишнини на борбата против завоевателите (с изключение на руснаците), като се подчертава борбата срещу германците, а преди всичко борбата за социализъм.   37. Забранява се да се поместват в средствата за информация и издаваните книги данни за местни хора, живели в Русия преди революцията и по време на Втората световна война.   38. Ако се възстановят или създадат организации, които поддържат дружбата със СССР, но се опитват да контролират дейността на държавните органи – да се обвинят в шовинизъм и национализъм (нашите действия са независими от органите на държавата). Начин на действие: унищожаване на нашите гробища и паметници, публикуване и размножаване на позиви, в които се осмива руският народ, руската култура и договорите между СССР и страната. Към тази пропаганда да се ангажират граждани от страната и да се използва съществуващата ненавист към СССР.   39. Да се прояви грижа за строителството на пътища и мостове, за да са готови при налагаща се интервенция, така че нашите войски най-бързо и от всички посоки да се придвижат до центровете на опозиционните сили.   40. Да се арестуват всички политически противници. Специално да се преследват противниците, които имат авторитет сред населението. Да се ликвидират всички политически противници и след това да се обвинят в тежки криминални престъпления.   41. Да не се допуска реабилитация на хора, съдени на политически процеси. Ако се налага, такава да се допусне, но при условие че това е съдебна грешка, без започване на разследване и обвиняване на виновните за съдебното решение.   42. Не може да се изправят пред съд хора с длъжности, дадени от партията – независимо че тези хора са виновни за икономически загуби и са мразени от подчинените си. В драматични ситуации трябва да се преместват на друга равностойна или по-висока длъжност в друга област или град. В крайни ситуации тези хора да се назначават на неначалническа служба като се използват за кадрови резерв за друго време.   43. За хора, които не са съгласувани от нашите специални служби, може да се публикуват съдебни процеси (специално се отнася за кадри от армията, генерални директори, министри), в които се обвиняват в дейности против народа, социализма, индустриализацията. Това ще увеличи подозрителността и ще мобилизира работническата класа.   44. Да се проявява системен контрол хората на отговорни длъжности да произхождат от работническата класа и да имат най-ниска квалификация.   45. Да се проявява постоянна грижа за систематически подбор за висшите институти на хора, които произхождат от най-ниската категория от населението или незаинтересовани професионално хора, стремящи се само към диплома.     46- На управленски постове да се назначават некадърни лица, които да са принудени да разчитат на нашата подкрепа във всяко отношение. Да се толерира назначаването от тях за техни заместници и подчинени на също така некадърни. Енергичните в назначаване на некадърни подчинени да бъдат издигани. Назначените от тях да бъдат вербувани.   47- Да се търси ангажиране на всички нива в управлението на личности с криминално или друго престъпно минало. Информацията за престъпленията им да бъде иззета и контролирана от нас. Особено да се поощрява издигането на ръководни длъжности на такива лица в органи, служещи за репресия на опозицията – лагери, затвори, милиция, съдилища и др.   48- Сигнали отдолу срещу ръководни личности да се връщат за разглеждане на въпросните личности. Те ще имат грижата да репресират склонните към ненаредена отгоре активност, без да се налага наша намеса. Копия от сигналите да се предават на нашите служби, без нарушителите да знаят за това.   49- Строителство на пречиствателни станции към заводи да се обещава, но да не се допуска. При натиск за изпълнение то да се започва, но довършването му да се отлага, докато е възможно. Работата на построените вече станции да се саботира по всякакви начини. Изключение са заводите на реки, които се оттичат към наша територия.   50- За магазините и учрежденията за обслужване на населението да се установи работно време, което съвпада с работното време на хората. Капацитетът им да е недостатъчен за удобно обслужване, за да се създават опашки и да се натрупва напрежение между хората. Да се посъветват местните служби да се грижат за насочването на това напрежение към омраза между хората, а не към омраза към управлението.   51- Да се строят големи жилищни сгради, в които колкото се може повече живеещи влизат и излизат през един общ вход, за лесен контрол върху движението на хората. Сградите да се проектират с лоша шумоизолация, за улесняване на подслушването. Да се създават всякакви условия за взаимно пречене на съседите и лоши отношения между тях.   52- Стоки за масово потребление да се произвеждат некачествени, неиздръжливи и неудобни за употреба. Качествени да се произвеждат единствено за военни цели. Опитите на населението да се снабди с качествени стоки да са възможни само в нарушение на закона. Да се наблюдават и регистрират, и информацията да се събира от нашите служби.   53- Наши агенти да се вербуват сред репресирани представители на опозицията и сред бивши или настоящи престъпници. Да се поощрява същата практика у местните тайни служби. Вербувани от тях агенти да бъдат пре-вербувани от нас и използвани за контрол върху работата им.   54- Производствата на стоки от непосредствена необходимост (хляб и пр.) да се централизира максимално, без значение на неудобствата и хабенето на стоки и материали. Складирането на стоки с по-голяма трайност също да бъде максимално централизирано. Да се предпочитат центрове, удобни за овладяване от наши войски.   55- Да се вземат мерки за създаване на междуетнически напрежения, взаимно недоверие и неприязън между различните етнически групи. Където няма етнически различия, да се използват други подходящи – регионални, културни, религиозни и т.н. При нужда от смазване на съпротива срещу нас на хора от една група да се използват хора от друга група. Под предлог защита на малцинствата и техните особености да не се допуска намаляване на различията и напреженията между групите, или загуба на влиянието и позициите на някои в полза на други.   56- Водещите местни имена в политическата, научната и културната местна история да бъдат дискретидирани и изчиствани от историята. На тяхно място да бъдат въвеждани обвързани с нас и наши исторически имена. Приоритетът и върховенството на нашите исторически имена над местните да се подчертава и налага. Опити за опазване на позициите на местните имена в историята да бъдат обявявани за национализъм. Застъпниците им да бъдат репресирани и при възможност премахвани.   57- Пред местното население да се поддържа тезата, че ние не извършваме разузнавателна дейност срещу него, тъй като не се налага, понеже техните ръководни партии и служби ни докладват всичко необходимо. Наетите местни агенти да бъдат инструктирани, че работят за своите национални служби.   58- Местните комунистическа и комсомолска партии да се следят внимателно за предотвратяване на нежелани тенденции от общопартиен характер. Нашите агенти в тях да бъдат инструктирани при поява на такива тенденции да ги подтискат и да репресират носителите им. Ако тенденциите успеят да вземат връх, да искат от името на страната си наша военна намеса за възстановяване на статуквото.   59- При необходимост от наша военна намеса да бъдат привличани за участие въоръжени сили от други страни, за представане на намесата като многонационална. Ръководството и ключовите операции да се извършват от нашите сили. Участието на нашите сили да превъзхожда в достатъчна степен, за да може да се справи с преминаване на силите от други страни на страната на опозицията. Следенето на силите от други страни да е особено старателно. Участниците в тях да не получават впоследствие ръководни длъжности. Свидетелите сред тях на наши действия по смазване на опозицията при възможност да бъдат премахвани.         Строго секретно!  КАА/08.113,
Москва, 02.06.1947 г., 
Инструкция НК/003 – 47;Гласувай:
21. danailvdimitrov - № 13 е много интересен
20.09.2013 23:47
13. Да се приложи такава специална икономическа политика към частното селско стопанство, че то да бъде с ниска производителност и неефективно. При втория етап да се започне "колективизация" на селското стопанство. ..., то селското стопанство да се доведе до състояние да не може да изхранва държавата и да разчита на внос отвън на храна."

Ако заменим "колективизация" с "изкупуване на земята" от подставени лица и ....хоп, се пренасяме в 2013г.

Какви чудни метаморфози на времето:))
цитирай
2. socialismus - Абе хора, нещо заповед ли дойде да се извадят пасквилите?
21.09.2013 00:03
Наведнъж три поста с тази измишльотина... това е само по поръчка. Да не би да има повик за антисъветска кампания? ... `щото СССР се разпадна отдавна. Да не започнете влакове да взривявате? ;)
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: grigorsimov
Категория: Политика
Прочетен: 28644756
Постинги: 4330
Коментари: 7622
Гласове: 8267
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031