Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
10.03.2017 08:10 - Задава се воден геноцид, ПФ гласува - Световната банка да приватизира дъжда в България, Автор: jivko1128
Автор: grigorsimov Категория: Политика   
Прочетен: 1596 Коментари: 0 Гласове:
2

Последна промяна: 10.03.2017 08:13

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Гласуваха 3 млн. лева за световни "консултанти", за да направят цената на кубик вода у нас (като начало!) между 8 и 10 лв., стана ясно на извънредното заседание на парла­ментарната комисия за контрол над КЕВР в четвъртък. На заседанието са присъствали трима-четирима чле­нове на комисията, председателствана от Искрен Веселинов от Патриотичния фронт. Двама от присъстващите, вклю­чително Веселинов, били упълномоще­ни от по 4 свои колеги да гласуват „за”. Така проектозаконът за водния геноцид над българите бе приет за петнайсетина минути с 12 гласа „за”. С любезното и предателско – по същество, съдействие на депутати, които се зоват още и патри­оти. Само 1 глас „против” и той е на де­путата от „Атака“ и член на комисията – Магдалена Ташева.

Според г-жа Ташева по този сканда­лен начин съдбата на народа се решава набързо и през пръсти, без повечето от депутатите дори да си направят труда да присъстват.

Както писа в. „Атака“ преди 2 седми­ци – водата „неизбежно“ ще поскъпне в пъти, и то в цялата страна. Материалът ни беше изготвен на базата на изнесени данни за намеренията на Световната банка в доклада „На прицел – общест­веното водоснабдяване”, с автори Ваня Григорова и Георги Медаров, който ог­ласиха преди месец от „Солидарна Бъл­гария“.

И ЕТО – ДНЕС 3 МИЛИОНА ЛЕВА ВЕЧЕ ТРЪГНАХА КЪМ БАНКЕРИТЕ.

Според г-жа Ташева парите ще дой­дат от безвъзмездна помощ по опера­тивна програма „Околна среда“. Но това е малко утешение, защото срещу тези пари Световната банка ще подгот­вя почвата за концесионирането на ВиК по цялата страна. Засега само „Софий­ска вода“ падна жертва на „Веолия“. И цената за правото да имаш вода в крана подскочи 4 пъти, въпреки изричното ус­ловие в приватизационния договор пре­ди 15 години, частниците да запазят 45 ст. за кубик за срока на целия договор. На всичко отгоре „Веолия“ се опитва не­прекъснато да я повиши.

Подаряването на тези 3 милиона на световните банкери за консултации ста­ва със закон и следователно е необходи­ма ратификация.

„Някаква служителка на МРРБ – Ди­митрова, ни обясни, че ще стане със за­кон и ратификация поради предвидени­те арбитражни клаузи, в които можем да бъдем осъдени за неизпълнение“, обяс­ни г-жа Ташева.

Тя посочи, че от МРРБ смятат, че този харч е оправдан, защото министерството не разполага с административен капаци­тет да изчисли и комуникира „неизбеж­ното“ увеличение на водата, така че да не въстане цялата държава и да измете и консултантите, и министрите ведно.

image

Ценоразпис за 3 млн. лева от Споразумението със Световната банка за водата

„Представяте ли си каква наглост“, възмути се депутатката от АТАКА Та­шева. „МРРБ няма капацитет да изра­боти „механизъм за ценообразуване“ на водата и още – не можело да направи подходяща комуникация за „неизбежно­то“ увеличение, така че да предотврати емоционалния шок, който ще предизви­кат новите цени на водата у българите. Какво ще ми ценообразуват, като ясно е казано дори в това нелепо и вредно споразумение, че цените на водата за българите ще се образуват не по иконо­мически показатели, а по „поносимост“. Т.е. колко може да плати българинът в София, колко – в Пловдив, колко в Бур­гас и колко във Видин, и т.н.

ВОДНО УЯЗВИМИ И ВОДНО НЕУЯЗВИМИ БЪЛГАРИ

Друга поанта в споразумението със Световната банка е изработването на механизъм за компенсация, тъй след въ­веждане на убийствено високите цени на водата, населението ще се раздели на 2 групи – „водно уязвими“ и „водно не­уязвими“. Първа група, за които вода от 8-10 лева на кубик е „поносима“, всъщ­ност ще плащат водата и на всички ос­танали българи, за които новите цени са под прага на „поносимост“. Робин Худ – пасти да яде. Световната банка напра­во го удари в земята с този план – ще надвзимаме от „богатите“ и ще ги раз­даваме като помощ на бедните българи.

- Аз гласувах против. Казах им, че, подарявайки ВиК мрежата на монопо­ли като „Веолия“, ще докарат събития в България, подобни на водните бунтове в боливийския глад Кочабамба. Преди 15 години оттам изгониха Световната банка, защото се опита да им забрани да събират вода от дъжда, обясни г-жа Ташева и посочи, че тогава хеликоптер на американските ВВС е евакуирал кон­султантите на СБ от покрива на сгра­дата, защото хората щели да ги линчуват.

УБИЙСТВОТО С ВОДЕН ПИСТОЛЕТ

Историята на водните бунтове в Бо­ливия и станалият световно известен град Кочабамба е христоматиен случай на ограбване и геноцид от страна на световните финансови бандити. Боли­вийците бяха готови на линч, след като наглеците от Световната банка ги бяха ограбвали с години и накрая им забра­нили да събират вода от дъжд, защото и тази вода влизала в споразумението с тях.

Освен, че приватизира дъжда, светов­ната финансова мафия разграби подзем­ните богатства и докара до фактически фалит, беднотия и масова престъпност през 80-те години на миналия век целия континент Латинска Америка. Богата­та на мед Боливия днес тъне в разруха, като е загубила дори морския си достъп до океана. Докато е имала мед, е имала такъв достъп, след това територията е откъсната от съседите й.

И когато след 1990 г. започнаха по­следователно да ги изритват от Латин­ска Америка, световните финансови бандити се впиха като кърлежи в Из­точна Европа и я оплячкосаха до кос­ти. Под команди от Световната банка и прословутите им писма за намерения българските правителства гонеха от ра­бота по 17% от българите всеки месец. Закриха предприятия, други привати­зираха по най-бандитски начин и за по долар. Някои от конкурентните заводи на американската промишленост – като софийския Завод 9 за кристали, беше на­сила ликвидиран в средата на 90-те, при положение, че към онзи момент имаше над 90% външни пазари, предимно в Япония. Убиха предприятието, защото останалите заводи за кристали бяха аме­рикански и това пречеше да си правят цените на кристалите „поносими“ за клиентите си и да реализират несметни печалби, напълно незаконно.

Световните финансови бандити с бе­лите якички, които сега се опитват да ни убият с воден пистолет, не могат да бъ­дат спрени от марионетното правител­ство, марионетното президентство, ма­рионетния парламент на България. Дори и цялото БСП да се присъедини към де­путатите от ПП АТАКА, дори и „неза­висимите“ да гласуват „против“, така е скроена работата, че България ще пода­ри тези 3 милиона за напълно излишни консултации. Вместо тази безвъзмездна помощ от 3 милиона да отиде в българ­ска консултантска компания. Не може строителното министерство на страната ни да няма капацитет да ценообразува, да изработва механизми за компенсация на „водно уязвимите“. Що за дивотия – да направиш българите, които живеят в държава с 4 сезона и редовни дъждове, богата и пребогата на прясна и минерал­на вода, с морска граница и пълноводни почти през цялата година реки – „водно уязвими“. На всичко отгоре ние, бълга­рите, сме си изградили ВиК мрежата, а „Веолия“ иска по 10 лева за кубик вода, за да „инвестирала“ в подобряване на качеството във водоснабдяването.

Да не говорим, че е установен кон­фликт на интереси от авторите на до­клада „На прицел – общественото во­доснабдяване” Ваня Григорова и Георги Медаров. Тяхното изследване се базира на ВЕЧЕ ИЗГОТВЕН доклад от Светов­ната банка по поръка на „Веолия“ и съ­ответно – платен от монопола. И понеже са взели пари, няма как банкерите да не докажат, че водата в България трябва не­избежно да поскъпне между 5 и 8 пъти. Както и, че практиките на „Веолия“ в Софийско са „успешни“ и „би трябвало да се приложат и в останалата страна“.

Всъщност, успешното присъствие на „Веолия“ се изразява в едва някол­ко процента намаление на загубите по мрежата. Но затова пък оттам натискат цена­та за софиянци да се увеличи драстично и най-много, защото им трябвали още „инвес­тиции“, за да намалят течовете.

И независимо, че тези консултации водят до фактическото пре­връщане в безправен роб на Световната бан­ка и „Веолия“ няколко поколения българи, днешните управляващи ще подпишат и рати­фицират задаващия се воден геноцид. Какво им пука, всъщност – ще вземат комисиони­те, ще си ги разделят и накупят апартаменти и вили в чужбина, ще си заведат още по 2-3 нови любовници на Лазурния бряг и толкоз. Българите ще плащат, както могат и ако могат. Държавата е с вързани ръце заради заплахата от многомилиардните арбитражи в неин ущ­ърб. Всъщност няма кой да ги подгони и убие с камъни за това предателство. Как­то нямаше решетки за кредитните мили­онери, за червената работническо-мени­джърска приватизация, за „Костовата“ голяма приватизация, за договорите с мариците, за отдаването на касичките на енергийната система – ЕРП, на чужденци и убийството на енергетиката.

И причината е една: защото по за­кон са недосегаеми. Всеки министър, депутат, управленец носи колективна, а не лична отговорност. Ерго, не може да бъде съден дори и утре да отстъпи тери­тории на Турция и да засели България с ония брадати „майки с деца“, които ис­кат да се уредят наготово и абсолютно незаслужено в богата Европа.

 

imageМагдалена Ташева: Договорките ще продължат до 2023 г.

ВОДАТА Е ПРАВО, А НЕ СТОКА

Най-дразнещото в намерения­та на Световната банка за цените на водата в България е начинът, по който се предлага те да бъдат изчислени. Планираното петорно увеличение на месечните сметки за вода в София и региона е из­числено на база колко още могат да одрусат дожобовете на хората, а не според реалната себестойност на стоката „вода“. Не знам какви учебници по счетоводство са чели банкерите от Световната банка, но в нашите учебници пише що е то себестойност и как се формира. Грубо казано, в себестойността влизат преки разходи по производ­ството на дадена стока – суровини, материали, ток, вода, транспорт, заплати, осигуровки, амортизации и непреки разходи – за управление, режийни и застраховки. В конкрет­ния случай за водата – в себестой­ността влизат и инвестициите за преносната мрежа, поддръжка – те­кущи ремонти.

Според депутатката от АТАКА Магдалена Ташева договорките със Световната банка ще продължат до 2023 година! Т.е. следващите пет- шест поколения българи, освен досегашните, ще бъдат заробени и загробени от тези споразумения.

«Разбирате ли, не става въпрос за ток, а за вода. За правото да пиеш вода, да се къпеш и да се переш – това е истински геноцид!», отсече Ташева. Да не говорим, че нито «Веолия», нито Световната банка са строили българските ВиК мре­жи, а сега искат да си ги присвоят.
източник:
http://dnes-bg.org/zadava+se+voden+genocid%2B+pf+glasuva+%E2%80%9Eza%E2%80%9C%21+svetovna/1/MNeXctKzcVOPYpWrcFePYFeXcxK7YZOfMVKDMRePchevIJaLYZKfYVKDI9KHM5OfIdavcRe-IFeXIxe3IN
Гласувай:
2Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: grigorsimov
Категория: Политика
Прочетен: 28582711
Постинги: 4322
Коментари: 7618
Гласове: 8262
Архив
Календар
«  Юни, 2024  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930