Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.09.2010 23:44 - Евангелие на мира от есеите. Автор: buditeli
Автор: grigorsimov Категория: Политика   
Прочетен: 5533 Коментари: 8 Гласове:
2


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Ръкописът на арамейски език се съхранява в секретните архиви на Ватикана, а на старославянски в Кралска­та библиотека на Хабсбургите (понастоящем собственост на австрийското правителство). Тези два ръкописа са достигнали до нас благодарение на несторианските свещеници, които, под угрозата на настъпващи­те орди на Чингиз Хан, били принудени да бягат от Изток на Запад, вземайки със себе си древните писания и икони. Арамейските текстове датират от началото на трети век след рождението на Христа, а старославянският вариант е бук­вален превод на арамейските ръкописи. Засега археолозите не могат точно да проследят пътя, по който ръкописите са стигнали от Палестина до Средна Азия. Този текст не се нуждае от коментар. Той говори сам за себе си. Читателят, който внимателно прочете следващите стра­ници, ще може да почувства вечната жизненост и убедително­то свидетелство за тези най-дълбоки истини, от които днеш­ното човечество се нуждае повече от когато и да било.
"
Истината сама свидетелства за себе си ".   Едмонд Бордо Шекли Лондон, 1937 г. Превод и редакция

ЕВАНГЕЛИЕ на МИРА   Книга I

 И когато слънцето се издигна над хоризонта, те видяха Иисус да идва към тях откъм планината, и около главата му светеше яркият ореол на изгряващото слънце. — Мир Вам! А те не казаха нито дума, само се проснаха на земята пред него и докоснаха края на дрехата му като свидетелство за сво­ето изцеление. — Благодарете не на мен, а на вашата Земна Майка, която ви изпрати своите ангели-целители. Вървете и не грешете повече, за да не видите повече болест. И нека ангелите-целители станат ваши ангели-хранители. А те му отвърнаха: — Къде да вървим, Учителю, та нали с теб е словото на вечния живот? Кажи ни, какви грехове да избягваме, за да не боледуваме никога вече? Иисус им отвърна: — Нека бъде според вярата ви - и той седна сред тях на земята и заговори: — Казано е: „Почитай твоя Небесен Отец и твоята Зем­на Майка и изпълнявай техните заповеди, за да бъдат дълги дните ти на земята". След това е дадена заповед: „Не уби­вай", защото животът се дава всекиму от Бога, а това, което е дадено от Бога, човек не може да отнеме. Исти­на ви казвам, този, който убива, убива себе си, а който яде плътта на убитите животни - яде тялото на смъртта. Не убивайте и не яжте плътта на невинни жертви, за да не станете роби на Сатана. И така, вслушайте се в Божиите слова: „Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по ли­цето на цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна. А на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици, и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам всяка зе­лена трева за храна. Също и млякото на всички същества, които се движат и живеят по земята, да ви бъде за храна. Така, както съм им дал зелените треви, на вас давам тяхно­то мляко. Но плът и кръв да не вкусвате! Обичайте своя Бог с всичкото си сърце и с цялата си душа и с всичката си сила - това е първата и най-важна заповед". А втората е: „Възлюби ближния си като себе си". След тези думи всички останаха в мълчание, освен един, който възкликна: — А какво да направя, Учителю, ако видя див звяр да напада брат ми в гората? Трябва ли да оставя брата си да погине или да убия дивия звяр? Няма ли да престъпя закона в този случай? Иисус отговори: — Казано е: „Всички зверове, живеещи на земята и всички морски риби и всички летящи птици предавам във вашата власт". И затова зверовете са създадени за човека, а не човекът за зверовете. Значи, ако убиеш див звяр, за да спасиш живота на брат си, ти не престъпваш закона. Истина ви казвам, човекът е по-велик от животното. Но ако някой убие звяр без причина, когато звярът не го напада, от желание да убива или заради месото, или кожата, или зъбите му, той върши престъпление, защото сам се превръща в див звяр. И негови­ят край ще бъде същия, като на дивите зверове.  Колкото са по-близо запо­ведите до Бога, толкова по-малко са те. И колкото са по-далече от Бога, толкова повече трябва да бъдат. Затова законите на книжниците и фарисеите са неизброими, законите на Човешкия Син са седем, на ангелите - три, а на Бога - един. — Затова аз ви уча само на тези закони, които вие можете да разберете, за да можете да станете човеци и да следвате седемте закона на Човешкия Син. Тогава ангелите на Небесния Отец също ще ви разкрият своите закони, за да може светият Божи дух да слезе върху вас и да ви доведе до Неговия Закон. Всички бяха изумени от неговата мъдрост и го запитаха: — Продължавай, Учителю, научи ни на всички тези закони, които можем да разберем. И Иисус продължи: — Бог заповядал на нашите предци: „Не убивай". Но сърца­та им се ожесточили, и те започнали да убиват. Тогава Мой­сей решил, че те поне не трябва да убиват хора, и им позволил да убиват животни. Но тогава сърцата на вашите предци се ожесточили още повече и те започнали да убиват и хора, на­равно с животните. Но аз ви казвам: Не убивайте нито хора, нито животни, нито за храна. Защото ако вие приемате жи­ва храна, тя ви изпълва с живот, но ако убивате своята хра­на, мъртвата храна ще убие и вас. Животът произлиза са­мо от живот, а смъртта винаги произхожда от смърт. Всяко нещо, което убива храната ви, убива също и телата ви. А всяко нещо, което убива телата ви, убива също и вашите души. И вашите тела стават такива, каквато е храната ви, а духът ви става такъв, каквито са вашите мисли. Затова не приемайте за храна нищо, което е било разру­шено от огън, студ или вода. Защото изгорената, загнилата или замразената храна също така ще изгори, разложи или зам­рази вашето тяло. Истина ви каз­вам, живейте само с огъня на живота и не гответе храната си с огъня на смъртта, който убива вашата храна, вашите тела, а също и вашите души. — Учителю, къде е този огън на живота? - попитали някои. — Във вас, във вашата кръв и във вашите тела. — А огънят на смъртта? - запитали други. — Този огън, който гори извън вашето тяло, е по-горещ от кръвта ви. С помощта на този огън на смъртта вие готвите храната си у дома и на полето. Истина ви говоря, огънят, който разрушава вашата храна и вашите тела, това е огън на злоба­та, която разяжда вашите мисли, разяжда вашия дух. Защото тялото ви е това, което ядете, а духът ви е това, което мис­лите. Затова не приемайте за храна нищо, което е било унищожено от огън, по-силен от огъня на живота. Яжте всички пло­дове от дърветата, всички треви от полята, млякото на жи­вотните, което става за пиене. Защото всичко това е отхра­нено и отгледано с огъня на живота и е дар от ангелите на на­шата Земна Майка. Но не яжте нищо, което е придобило своя вкус от огъня на смъртта, защото такава храна е от Сатана. — Как да приготвяме хляб без огън, Учителю? - попитаха изумени някои. — Нека Божиите ангели да приготвят вашия хляб. Навлажнете пшеницата, за да влезе в нея ангелът на водата. След това я оставете на въздух, за да я обгърне и ангелът на възду­ха. И я оставете от сутринта до вечерта на слънце, за да може и ангелът на слънчевата светлина да слезе върху нея. След благословията на трите ангела, скоро във вашата пшеница ще покарат кълновете на живота. След това разчупете зър­ната и направете тънки питки, каквито са приготвяли праде­дите ви при бягството от Египет, робската обител. Тогава отново ги подложете на слънчевите лъчи, още с изгрева, и ко­гато слънцето се издигне до зенита ги обърнете на другата страна, за да ги обгърне и оттам ангелът на слънчевата свет­лина, и ги оставете така докато залезе слънцето. Ангелите на водата, въздуха и слънчевата светлина са отхранили и от­гледали пшеницата на полята, те трябва да приготвят и ва­шия хляб. И същото слънце, което посредством огъня на жи­вота е позволило на пшеницата да израсне и да узрее, трябва да изпече вашия хляб в същия този огън. Защото огънят на слънцето дава живот на пшеницата, хляба и тялото. А огъ­нят на смъртта погубва и пшеницата, и хляба, и тялото. А живите ангели на живия Бог служат само на живите хора. За­щото Господ е Бог на живите, а не Бог на мъртвите. И така, винаги приемайте храна от софрата на Бога: пло­дове от дърветата, злакове и треви от полята, мляко от жи­вотните и мед от пчелите. Защото всичко, което е в повече от това, е от Сатана и води по пътя на греха и болестите до смърт. Храната, която приемате от изобилната трапеза на Бога, дава сила и младост на вашето тяло и вие никога няма да видите болест. Божията трапеза е давала храна на Мелхиседек в древността и, истина ви казвам, ако вие живеете така, както той е живял, тогава волята на Бога на живите ще даде и на вас дълъг живот на земята, както е дал и на него. Истина ви казвам, живият Бог е по-богат от всички бога­таши на земята и неговата изобилна трапеза е по-богата от най-изобилната софра на пиршествата на всички богаташи на земята. Затова яжте през целия си живот от масата на наша­та Земна Майка и никога няма да се видите в нужда. И когато приемате храна от нейната трапеза, яжте всичко така, както го намирате на масата на Земната Майка. Не варете хра­ната на огън, не смесвайте продуктите един с друг, за да не се превърне вашият корем в блато със зловонни изпарения. Ис­тина ви казвам, това е отвратително в очите на Господа. Затова бъдете внимателни и не осквернявайте храмовете на вашите тела с различни мръсотии. Задоволявайте се с два-три вида храни, които винаги ще намерите на трапезата на нашата Земна Майка. И не се опитвайте да погълнете всичко, което виждате около себе си. Истина ви казвам, ако смес­вате във вашето тяло всички видове храни, ще нарушите покоя на тялото си и в него ще се разрази безкрайна война. И когато се храните, не се наяждайте до насита. Избяг­вайте съблазните на Сатана и слушайте гласа на Божиите ан­гели. Защото Сатана винаги ви изкушава все повече и пове­че. Но живейте в духа и не се поддавайте на желанията на тялото. И вашият пост винаги е приятен в очите на Божиите ангели. Затова винаги следете колко е необходимо, за да се нахраните до насита, и яжте с една трета по-малко. Количеството на вашата ежедневна храна трябва да бъде не по-малко от една мина(дребна еврейска мярка за тегло, равна на 1 кг), но внимавайте да не бъде повече от две. Тогава ангелите на Бога вечно ще ви служат и вие никога няма да попаднете в робство на Сатана и неговите болести. Не пречете на работата на ангелите във вашето тяло, като похапвате често. Истина ви казвам, който яде повече от два пъти на ден, върши в себе си работата на Сатана. И Божиите ангели напускат тялото му и скоро го завладява Сатана. Хранете се само когато слънцето е в зенита и още веднъж, при залез. И никога няма да видите болест, защото ще имате благо­волението на Господ. И ако желаете ангелите на Бога да се радват във вашето тяло, и Сатана да ви заобикаля отдалеч, сядай­те на масата само веднъж на ден. Тогава дните ви на земята ще бъдат дълги, защото така е приятно на Господа. Хранете се тогава, когато Божията софра е наредена пред вас и яжте от това, което се намира на тази софра. Истина ви казвам, Бог добре знае какво е нужно на вашето тяло и кога му е нужно. През месец Ад ар (февруари-март) се хранете с ечемик. От началото на месец Сиван (май-юни) използвайте за храна пшеницата - най-доброто от зърнените растения. И нека хля­бът, който ядете всеки ден, бъде направен от пшеница, за да може Господ да се грижи за вашите тела. През месец Тамуз (юни-юли) яжте кисело грозде, за да стане тялото ви по-малко и Сатана да го напусне. През месец Елол (август-септември) събирайте грозде и пийте неговия сок. През месец Мархешван (октомври-ноември) събирайте сладко грозде, изсушено и подсладено от ангела на слънцето, за да могат вашите тела да укрепнат и в тях да обитават Господните ангели. През ме­сеците Аб (юли-август) и Шебат (януари-февруари) яжте соч­ни смокини, а тези, които са в повече, нека ги изсуши ангелът на слънцето. Ще се храните със сушени смокини и бадеми през тези месеци, богато дърветата нямат плод. А тревите, които никнат след дъжд, използвайте за храна през месец Тебет (декември-януари), за да може кръвта ви да се очисти от всичките ви грехове. От този месец започнете да пиете млякото на вашите животни, тъй като Господ е насадил тревата на полето за всички животни, които дават мляко, за да могат те да хранят и човека с млякото си. Истина ви казвам, щастлив е този, който се храни само от трапезата на Бога и избягва всичките мерзости на Сатана. Не приемайте нечиста хра­на, или донесена от далечни страни, но яжте винаги това, което ви дават вашите дървета. Защото Бог добре ви познава и знае какво ви е необходимо, къде и кога. И той дава на обита­телите на всяко царство тази храна, която е най-добра за тях. Не се тъпчете набързо с каква да е храна, както правят езичниците, и не осквернявайте тялото си с всевъзможни отвратителни неща. Защото силата на Божиите ангели влиза във вас с живата храна, която Господ ви дава от своята царска трапеза. И ко­гато се храните, нека отгоре бъде ангелът на въздуха, а отдо­лу - ангелът на водата. Дишайте дълбоко и бавно докато се храните, за да може ангелът на въздуха да благослови вашата трапеза. Добре сдъвквайте храната със зъбите си, за да стане тя като вода, и ангелът на водата да я превърне в кръв във вашето тяло. И се хранете бавно, сякаш това е молитва, с която се обръщате към Бога. Истина ви казвам, силата на Бог влиза във вас, ако вие приемате храната си по този начин, на Неговата маса. Истина ви казвам, тяло­то на Човешкия син се превръща в храм, а неговите органи - в олтар, ако изпълнява Божиите заповеди. Затова не поставяй­те на олтара на Господа нищо, ако духът ви е разстроен, и не мислете за никого с гняв в храма на Бога. И влизайте в свети­лището на Господа само тогава, когато усетите в себе си зо­ва на неговите ангели, тъй като всичко, което ядете в състо­яние на печал, или гняв, или без желание, се превръща в тялото ви в отрова. Поставете с радост вашето приношение на олтара на тялото си и нека ви напуснат всички лоши мисли, когато при­емате в своето тяло силата на Бога от неговата маса. И никога не сядайте на Божията маса преди Той да ви е призовал чрез ангела на апетита. Затова винаги се радвайте заедно с Божиите ангели, на тяхната царска трапеза, тъй като това е приятно на сърце­то на Господа. И животът ви на земята ще бъде дълъг, защо­то най-добрият Божи слуга ще ви служи през всичките ви дни -ангелът на радостта. И не забравяйте, че всеки седми ден е свят и е посветен на Бога. Шест дни хранете тялото си с даровете на Земната Майка, а седмия ден посветете на Небесния Отец. На седмия ден не приемайте никаква земна храна, живейте само с Божиите слова и прекарайте целия ден с Господните ангели в царството на Небесния Отец. И нека на седмия ден Божиите ангели сътворят небесното царство във вашето тяло, след като сте се трудили шест дни в царството на Земна­та Майка. И нека никаква храна да не попречи на работата на ангелите във вашето тяло през седмия ден. И Бог ще ви даде дълъг живот на земята, за да можете да имате вечен живот в царството небесно. Защото истина ви казвам, ако вие не боледувате повече тук, на земята, ще имате вечен жи­вот в небесното царство. Всяко утро Бог ще ви изпраща ангела на слънчевата свет­лина, за да ви събуди от сън. Подчинете се, когато ви призове Небесният Отец и не се излежавайте в постелята, тъй като ангелите на въздуха и водата вече ви чакат навън. Трудете се цял ден заедно с ангелите на Земната Майка, за да изучава­те тях и тяхната работа все по-добре и по-добре. А когато слънцето залезе, и вашият Небесен Отец ви изпрати най-доб­рия си ангел - съня - отдъхнете си и прекарайте цялата нощ с ангела на съня. Тогава вашият Небесен Отец ще ви изпрати тайните си ангели, за да бъдат те до вас през цялата нощ. А тайните ангели на Небесния Отец ще ви научат на много неща за царството на Бога, така както ангелите на Земната Майка, които вие познавате, ви учат на всичко, което е от нейното царство. Истина ви казвам, всяка нощ вие ще бъ­дете гости на царството на вашия Небесен Отец, ако спазвате неговите заповеди. И когато се събудите на следващото утро, вие ще усетите в себе си силата на тайните ангели. И вашият Небесен Отец ще ги изпраща при вас всяка нощ, за да могат те да укрепят вашия дух, точно така, както Земната Майка всеки ден ви изпраща своите ангели, за да укрепят ва­шето тяло. Защото истина ви казвам, ако през деня вашата Земна Майка ви държи в обятията си, а през нощта Небес­ният Отец ви вдъхва своята целувка, тогава Човешките синове ще станат Божии Синове. Ден и нощ трябва да се противите на изкушенията на Сатаната. Не будувайте нощем и не спете през деня, за да не ви изоставят Божиите ангели. И не се наслаждавайте нито на питиетата, нито на пу­шенето от Сатана, които ви будят нощем и ви карат да спите денем. Защото истина ви казвам, пиенето и пушенето на Сатаната са отвратителни в очите на вашия Бог. Не се отдавайте на блудство нито нощем, нито денем, защото разпътният човек е като дърво, чийто сок изтича от ствола. Това дърво ще изсъхне преждевременно и никога няма да даде плодове. Затова не блудствайте, за да не изсу­ши Сатана вашето тяло и Господ да направи вашето семе безплодно. Избягвайте всичко, което е твърде горещо или твърде сту­дено. Защото такава е волята на вашата Земна Майка, нито жар, нито студ да не увреждат вашето тяло. Нека вашите тела да не стават нито по-горещи, нито по-студени отколкото Божиите ангели ги сгряват или охлаждат. И ако вие из­пълнявате заповедите на Земната Майка, то всеки път, кога­то ви става много горещо, тя ще изпраща ангела на прохлада­та, за да ви охлади, и всеки път, когато тялото ви изстине, тя ще ви изпраща ангела на топлината, за да ви сгрее отново. Следвайте примера на всички ангели на Небесния Отец и Земната Майка, които работят неуморно ден и нощ над Небесното царство и Земното царство. Затова приемете в се­бе си също и най-силните Божии ангели - ангелите на дейст­вието - и заедно с тях се трудете над Божието царство. Следвайте примера на водата, която тече, на вятъра, който духа, на слънцето, което изгрява и залязва, на дърветата и тревите, които растат, на животните, които бягат и скачат, на луната, която се пълни и намалява, на звездите, които изгряват и угасват - всичко се движи и върши своята рабо­та. Защото всичко, което има в себе си живот, се движи, и само това, което е мъртво, е неподвижно. Бог е Бог на жи­вите, а Сатана е бог на мъртвите. Молете се ежедневно на вашия Небесен Отец и Земна Майка, да стане душата ви съвършена, както е съвършен Светият Дух на Небесния Отец, и тялото ви да бъде съвършено, както е съвършено тялото на Земната Майка. И ако вие раз­бирате, чувствате и изпълнявате заповедите им, тогава всичко, за което се помолите на вашия Небесен Отец и на Земна­та си Майка, ще ви бъде дадено. Защото Мъдростта, Любовта и Силата на Бога са над всичко. Молете се така на вашия Небесен Отец: „Отче наш, който си на небесата, да се свети твое­то име. Да дойде твоето царство. Да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщний, дай го нам и днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от Лукавия. Защото е твое царството, и силата, и славата, во веки веков. Амин." След това се молете на вашата Земна Майка: „Майко наша, която си на земята, да се свети твое­то име. Да дойде твоето царство. Да бъде твоята во­ля в нас, както и във теб. Както изпращаш всеки ден своите ангели, изпрати ги и на нас. Прости ни грехове­те, тъй като ние изкупуваме всички наши грехове срещу теб. И не ни давай болест, но ни избави от всяко зло. Защото твои са земята, и тялото, и здравето. Амин." И те всички се молиха, заедно с Иисуса, на Небесния Отец и на Земната Майка. После Иисус им говори така: —От този ден живейте в мир с вашия Небесен Отец и с вашата Земна Майка и с вашите Братя, Човешките синове. И воювайте само против Сатана, за да не ви отнеме той вашия свят. Давам ви Мира на Земната Майка на вашето тяло и на Небес­ния Отец на вашия дух. И нека техният мир да цари между Човешките синове. Елате при мен, всички измъчени и нещастни, в раздор и бе­да! Защото моят мир ще ви даде сила и ще ви утеши. Защото моят мир е преизпълнен с радост. Затова аз винаги така ви приветствам: „Мир вам!" И вие така се приветствайте един друг, за да може в тялото ви да слезе мирът на вашата Земна Майка, а в духа ви - мирът на вашия Небесен Отец. Тогава вие ще имате мир и помежду си, защото царството Божие е във вас. А сега се върнете при вашите братя, с които досега сте били в несъгласие, и им дарете също така вашия мир. Щастли­ви са тези, които се стремят към мир, защото ще получат Божия мир. Вървете и не грешете повече. И дарете на всеки своя мир, както аз ви дарих моя. Моят мир, това е Бог. Мир вам! И той ги остави. И неговият мир слезе върху тях, и в сърцата им се настани ангелът на Любовта, в главите им - Мъдростта на Закона, а в ръцете им - силата на възраждането, и те отидоха сред Човешките синове, за да донесат Светлината на мира на тези, които се бореха в тъмнината. И като се разделяха, те си казваха един другиму: — МИР ВАМ!  Гласувай:
21. pitashtia - Откъде имаш текста да попитам
03.09.2010 09:54
А какво да ядат ескимосите, горките!
Естествената храна на човека е тази, която може да се употреби без термична обработка. Месото, кръвта и млякото могат да бъдат обаче опасни.
Нази измишльотина коренспондира с вижданията на йогите. Аз лично подозирам, че в онези времена техните учения и тези на Буда са стигнали до близкия изток и са повлияли на Христос и есейте като секта. След това са решили , че ако изпълнят писаното от пророците, ще стане чудо и ще се освободят от римското господство по мирен начин. Христос изпълнява тази мисия и оживява, защото вместо оцет са поднесли към устните му някаква отвара, която го е приспала. Така той "възкръснал" , но това не било предвидено защото имало подготвен заместник и казват , че тръгнал за Индия.
Една от причините за злобарщината на хората е глутенът, който причинява и много болести. Покълналото жито не го съдържа. Така , че има нещо вярно в това писание. Та чия измишльотина е. Защото по времето на Христос не е имало пушачи.
цитирай
2. vidrica - Интересно е ! Благодаря! А какво са ...
03.09.2010 11:35
Интересно е ! Благодаря! А какво са пушели хората по онова време, преди да е открита Америка?
цитирай
3. grigorsimov - Да, за пушенето и на мен ми направи впечатление!
03.09.2010 12:02
А Питащия нека първо прочете и после да пита! Шегувам се, но в заглавието е посочен източника, от който съм копирал текста.
Съдържанието е изключително важно за вегетарианците, какъвто съм и аз, а за хищниците, естествено, текстът "никак" не се отнася.
цитирай
4. buditeli - Вече я водихме дискусията за пушенето
03.09.2010 16:46
Ето тук:http://buditeli.blog.bg/drugi/2010/08/06/evangelie-na-mira-ot-eseite.587447
цитирай
5. buditeli - Спиралата
03.09.2010 16:51
Ако искате да прочетете цялата книга, може да я изтеглите от Спиралата.
цитирай
6. анонимен - Разни работи
09.09.2010 23:22
Без да съм кой знае какъв специалист и без да навлизаме в спорове, спокойно мога да кажа, че това е поредната "духовна " драсканица на фанатизирани хора, които са готови да спекулират с най- чистите човешки стойности. Това даже като го гледам е написано преди една, две години, ама защо не всеки може вече да си пише каквото иска и колкото е по настоятелен, толкова повече хора ще го прочетат а заблудени души в БГ - колкото щеш.
цитирай
7. анонимен - Смях в залата
05.10.2010 13:51
Пушене?!? Какво пушене при положение, че тютюна е пренесен в Европа и Азия чак след откриването на Америка!
Някой си е правил свободни съчинения и се опитва да ги представи, като поредната сензация.
цитирай
8. анонимен - Какво слагат в наргилетата?
20.01.2011 15:11
Иисус Христос е живял в такава страна. От кога се ползва тревата? Нямам представа, просто си мисля за какво може да се отнася.
А и Той все пак е пророкът на истината.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: grigorsimov
Категория: Политика
Прочетен: 15672743
Постинги: 3954
Коментари: 6980
Гласове: 7983
Архив
Календар
«  Юли, 2022  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031