Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
07.09.2013 19:31 - Въвеждането на класическата музика е война срещу самобитността на народите. Автор: sokoli
Автор: grigorsimov Категория: Политика   
Прочетен: 1500 Коментари: 0 Гласове:
4


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
Преди много годин кога четохъ стариятъ заветъ, че нали така ни учеха, че освенъ Новия така и стария заветъ e “божие слово”,  и попаднахъ на едни текстове отъ които косите ми се изправиха, ала съ никого не споделихъ, че абсурдно доста звучи. Та разбрахъ, че операта съществувала още преди Христа, че съ оперна постановка са пеели евреите, давидовите свещенници. Тогава евреите ги виждахъ въ добра светлина, че много ни внушаваха възхаваление към тяхъ, че техниятъ богъ е правата вяра и никой другъ народъ няма права вяра и минало, всички други освен “правите” евреи са жалки “езичници идолопоклонници” Операта Набуко отъ Верди е писана по стария заветъ. Провокира съжаление къмъ евреите поробени отъ вавилонския царъ Набуко (Навуходоносоръ) и възхвалява техния богъ, тяхната “права” вяра тържествува, че видишъ ли и великиятъ царъ Набуко “идолопоклоника”се “вразумява” и оставя вярата на дедите си като приема еврейската. Мотива за смирението на човешката гордостъ само по себе си иначе е добро. Възгордялъ се човека “Азъ царъ не съмъ, а Богъ” и съответно светкавица го ударила, че да се смири. Но отъ де знаете какъ е било въ действителностъ? Не единъ са случаите когато лукавото намерение изопачава истината, взема случката като за основа на разказа, и разменя ролите на главните действащи лица. Няма се учудя ако се окаже че не вавилонски, а еврейски свещенникъ или царъ се е обявилъ за Богъ и Богъ му отговорилъ съ гръмотевица. Защо ли мисля така? Ами гледамъ съвременните евреи. Че те се иматъ за повече отъ Богъ. Богъ който ни е далъ свободна воля и не посяга на нея, те еврейте се надъхватъ че длъжни сме имъ всички народи да сме имъ роби. Богъ който не прекъсва току тъй без планъ и причина земни животи, а те евреите безмерно и яростно ни убиватъ и на духовно и материално ниво. Я, кои са па тея, гръмъ да ги удари! Гръмъ да ги удари евреите!

А я гледай какво пише въ Уикипедията

“Именно увелкателното либрето, което е съсредоточено върху идеята за нацията и нейната свобода, го привлича да напише следващата си опера. Поставена през март 1842 година, „Набуко

“ става първият голям успех на Верди, донесъл му широка известност. Нейните мелодии излезли извън операта и били изпълнявани на всякакви места. Операта била изтълкувана като призив за формиране на италианска държава, обединяваща земите на тогавшните няколко дребни кралства. Верди става национален любимец, символ на патриотичен интелектуалец.” 

Я ги гледай какъ луквите сатоаноизбраници изопачаватъ! “Идеята за нацията”... ми да. Нали евреите си признаватъ че национализма важи само за тяхъ, но не и за другите народи. А самата опера да си кажа е тин-ти-ри, мин-ти-ри. Самъ Верди е нямалъ вдъхновение, а явно заставили са го да я напише. По късно той написва и операта “Йерусалим” която не съмъ слушала. Заглавието й е доста красноречиво, за еврейското влияние.

Та те евреите са пяли съ оперна постановка още по времето на давидъ. Кой щеше ми поверва ако бяхъ споделила тогава. Ако споделя и сега кой ще ми поверва? И разтърсихъ се  изъ стария заветъ, но не намерихъ обстойно онова дето някога бяхъ чела, за високите гласове обърнати по изкуствен начинъ, да звучатъ въ високите регистри въ силата си. Но ето все пакъ нещичко намерихъ:

 

 

Книгата на Неемия

 

«12:28 И тъй, дружните певци се събраха, както от ерусалимската околност, така и от нетофатските села.
12:29 от Вет-галгал, и от селата на Гава и на Азмавет; защото певците си бяха съградили села около Ерусалим.»

 

1 Летописи

 

«9:33 И от тях бяха певците, началниците на бащините домове на левитите, които живееха в стаите свободни от друго служене, защото се упражняваха в работата си денем и нощем,»

 


 
Културата у Българите, а може би и при другите народи е, е била ЕДИНСТВО между всички сфери на битуване. Не се е деляло т. н. изкуство отъ ежедневниятъ трудъ. Хората не са се деляли на изпълнители и публика. Всичко е било свято. Святъ Дома-Храмъ. Свята е Земята която дава силата си. Дарътъ Небесенъ - Житото, Хлябътъ свещенъ – божественна жертванна плътъ. И покрай всяка работа се пеело, защото всяко дело е било свещенодействие. А пъклената имъ хишническа религия еврейска дели и разпилява всичко, какъ вълци натръшкватъ стадото  така и те безобразничатъ въ всичко. Не случайно Богомилите са били противъ евреите и старият имъ заветъ. Та певците живеятъ отделно, не работятъ друго освенъ да се усъвършенстватъ “денемъ и нощем” въ изкуството. И отъ времето на ренесанса полека лека вивежда се именно еВРЕЙСКАТА КУЛТУРА НА РАЗДЕЛЕНИЕТО, на разкъсването и умъртвяванетро. Разделятъ се хората на изпълнители на изкуството и на консуматори, като качватъ се музикантите на сцената, художниците се натикватъ въ изложбените зали. А останалите няматъ право да творятъ, защото видишъ ли, няматъ нужното образование. А въ това време по турско Българите са били  съвършенни музиканти на полето, на планините средъ камънаците, по мегданите и въ домовете си, невероятни записи имаме отъ 60-те годин правени въ Българските села, съвършенно звучатъ народните музиканти, повече отъ “професионално”, а не са се занимавали день и нощъ съ музика както евреите, както и калсическите съвременни музиканти силно моделирани отъ евреите. Съвършенни танцьори са били Дедите ни. Нямало е публика -  умъртвени безучатни хора, странични наблюдатели, и младо и старо бързало е да се хване на хорото. Съвършенни художници са били. Всеки практиченъ материаленъ предметъ е билъ измайсторенъ карасивъ ненагледенъ, гениално одухотворенъ “шедьовър на изкуството”. А и “майстори на словото”... знаете какви велики са текстовете на песните ни, и приказките ни. Не, нашите Деди на са парктикували “ИЗКУСТВО” техниятъ животъ въ всичко е билъ ЕСТЕСТВО. Изкуството е от евреите. На много места въ стария заветъ е писано изкусенъ, изкуство, изкусно, изкусни. Абе изкуственна и мъртва е тяхната култура, за съжаление въведоха я всредъ народите.

 

 

«15: 22. Хенания пък, началник левитски, беше учител по пение, защото беше изкусен по него.»

 

«25:1 Давид и началниците на воинството отделиха за служба синовете Асафови, Еманови и Идитунови, за да песнопеят на гусли, псалтири и кимвали; отредени бяха за работа в службата си: ………  6. Те всички под ръководство на баща си пееха в дома Господен с кимвали, псалтири и гусли при службата в дома Божий по упътване на царя, или на Асафа, Идитуна и Емана. 7. Броят им, заедно с братята им, обучени да пеят пред Господа, на всички, които знаеха това изкуство, беше двеста осемдесет и осем.   8. И хвърлиха жребие за смените на службата, малки наравно с големи, учители наравно с ученици

 

 

При Българите, не знамъ при другите народи, учители да е имало по пеене, не съмъ чувала. То човекъ като живее въ планината близо до Бога и прихваща, че гласътъ му се лее, лее по естество. А за оперното пеене е нужно учителъ, защото гласътъ въ естеството си има горенъ пределъ. Покачването надъ този пределъ така че да звучи гласа въ височина мощно, а не фалцетно, т. н. «обръщане на гласа» се осъществява чрезъ многобройни уроци, обръщането става по изкуственъ начинъ, чрез учитель. Ето виждаме че евреите са си имали учители по пеене, вероятно за да обръщатъ гласовете си.

 Няма, поне азъ не знамъ въ народната ни музика диригенти, ръководители. Кога слушахъ баби шопкини, всички ми клетки завибрираха и се изпънаха едновременно  къмъ Небето и Земята. Въ неописуемо състояние изпаденахъ. Почуствах се че съмъ Дървото на Живота. Никоя съвременна модерна музика не ме е довеждала до това състояние. Но бяхъ и много изумена, че те начеваха песента си без да си дадатъ тонъ, съвършенно настроени. Та те иматъ паметъ т. н. «абсолютизъмъ» при музикантите. И средъ най тлантливите музиканти единици са абсолютистите които помнятъ тонове. А тея ми баби... гледай ги... Другото което ме потресе  е че те пяха безмензурни песни като единъ, пяха безъ диригентъ. Е какъ, и най големите музиканти се огелпватъ и на тактова музика, ако трябва да я изпълняватъ безъ диригентъ, че камо ли, ако тряба да занищятъ безмензурна мелодия. А тея ми баби... гледай ги ти. Освен Българите вероятно всички народи са пеели и свирили учени и ръководени отъ Богъ който е въ Сърцето. Само еврите изглежда си иматъ учители и ръководители по музика. Щотъ няматъ сърце и налага се изкуственна помощь отъ вънъ. И за да умъртвятъ света и оеднаквятъ нациите,  че да станатъ господари, налагатъ тая ми култура тяхната като световна култура.

 

 «15:16. Тогава Давид заповяда на левитските началници да поставят братята си певци със свирала – псалтири, гусли и кимвали, да възгласят нависоко радостен глас.»    

Или другъ преводъ

 

 

 

«15:16 И Давид каза на левитските началници да поставят братята си певците с музикални инструменти, псалтири и арфи и кимвали, за да свирят весело със силен глас.

 

 

И «високъ» и «силенъ» гласъ, все на оперно напомня.

 

 

«15:20. а Захария, Азиил, Шемирамот, Иехиил, Уний, Елиав, Маасея и Ванея — на псалтири, с тънък глас

 

 

 “Тънкиятъ гласъ” за псалтиря ли важи, или за ларинкса който приглася на псалтиря, щото ако иде речъ за  ларинкса, ето че изкуственно са обръщали гласовете си, за да пеятъ високо, т. е.  пяли са тогава съ оперна постановка.

Ето и другъ преводъ.

 

 

15:20 а Захария, Азиил, Семирамот, Ехиил, Уний, Елиав, Маасия и Ванаия с псалтири по Аламот

 

 

Какво е това «Аламот» не зная. Каквото да е. Едно зная че неусетно въведоха тяхната култура на разделението. Въ начало се започнало чрезъ хубави възвишени ужъ вибрации. Все пакъ много отъ калсическите композиторите не са съзнавали че тегнатъ по чужда култура, били са чисти въ мотивите си и чиста имъ е музиката. Та напримеръ нямамъ съмнение къмъ Пучини съ своята Тоска, а и либретото е чисто и драматично. Тя за да избави Любимиятъ си, който пъкъ укрилъ и се застъпилъ за приятелять си, избягалъ полетически затворникъ, се съгласява да се даде на деспота, който й обещава че ако тя му се отдаде ще отмени смъртната  присъда на Любимиятъ й, ала излъгва я, присторено отнема я. Но и тя го излъгва. Взима ножъ и въ момента който й посяга тя го убива, големецътъ предъ когото «цялъ Римъ треперилъ». И казва на трупа «Сега азъ ти прощавамъ!» Та музиката е много наситена енергийно. Но колкото и хубава да е, не се сравнява съ силата на нашите енергийни песни. Та при неусетно наложените чисти класически вибрации надъ света, хората се увличатъ и изоставятъ националната си музика. Моятъ прадядо се е билъ увлякълъ. Дядо ми се чудеше за него казваше че по него време кога е нямало записи, той баща му е знаелъ цели увертюри, арии, концерти на изустъ. Може би нишката на Дедите ми се прекъснала още при прапрадядо ми, защото той много ходилъ по Европата и може така да е внесълъ чуждата култура. Та музиката на Дедите ми е забравена още при прапрадядо ми. Дядо ми е билъ единъ отъ основателите на бургаската самодейна опера. Той не беше професионалистъ, но бе музикантъ по душа и сърце. Но за съжаление не знаеше музиката на Дедите ни, основно музикантъ на класическа музика бе, на стари градски, руски романси и др. Единтвенно кога бяхме още малки, тримата му внука, ни събра и ни научи няколко коледни песни, малко класически обработени, но хубави. И нея година коледувахме у дома и у някои съседи. Това отъ негава страна бе актъ на частично съзряване, национално пробуждане. А за насъ бе много ценно да научимъ, някои наши народни песни. Бе за нас силно незабравимо преживяване. Майка ми и сестра ми и те се увличатъ по класическата музика и не са правили никакъв опитъ да се върнатъ къмъ Корените ни. Майка ми - оперна певица, сестра ми - пианистка. И двете са педагози по класическо пеене. И азъ съзнавамъ че нишката е прексъсната още преди четири поколения и горчиво плача. Но какво мога да направя освенъ да търся стари записи на наша музика и да черпя отъ тяхъ. Другото което правя, оставямъ се на Духа въ Сърцето си и засвирвамъ и запявамъ мелодии които въ момента се раждатъ, а може и да се възраждатъ. Родовата ми паметъ въ дадени моменти се пробужда. Вярвам че родовата паметъ е въ сърцето на всеки един отъ васъ Българи. Просто трябва да забравите еврейското учение и внушение, че нещото трябва да зазвучи и копира отъ вънъ. Знаели са Дедите ни, че Небето е въ Сърцето. Сърцето е билъ извора на всяка видима проява. Ако някой чуе песенъ отъ друго село и му хареса, то е защото докоснало се е Небето до сърцето. И тая песен не ще я копира както евреите правятъ и както са внушили на народите чрез класиката, а ще я пресъздаде по своему отъ Сърцето си. Ей, каква свобода са имали Дедите ни! А ако някой калсически поеврейчинъ музикантъ изпълни произведение на «великъ» композиторъ, като размести два тона  не какъ е писано на клавира и леелееее... каква грешка! И заклеймяватъ го че опорочилъ «великиятъ» композиторъ.

 Та  неусетно налагатъ се чистите класически вибрации надъ света, за да го завладеятъ безъ оръжие, хората се увличатъ по хубавото, чуждо и се изпразватъ отъ къмъ националното си, следъ което на мястото на празнината лесно се въвеждатъ постепенно всредъ чистите и мръсни вибрации. Оперетата Графиня Марица свидетелства за лукавото намерение на евреите, но за съжаление тогава никой не е разбралъ лъжата. Та първата премиера е поставена презъ 1924 г. въ Виена. На следващата година и въ България. Много са бързали, сякашъ специялно за поробването на България е създадена тая оперета. Историята ужъ е нравственна любовна, но ако и да осмива слабостьта към парите, тънко прокарва преклонението предъ парите и буржозаните имения. Та музиката на някои моменти да кажемъ 10 процента отъ цялата оперета клони ужъ къмъ мелодичното възвишено и то именно е кука за изтънчените слухове, че да ги приравни, свикне и разврати съ останлите 90% което си е чиста вариететна музика отъ тогавашните публични домове. А сега следъ по малко отъ векъ, на мястото на изпразнените отъ къмъ наследствена култура сърца, дойде хиляди пъти по развратна отъ вариатетната отъ онова време музика. И не само развратна. Има една детъ направо си бърка и рови въ главата и преинсталира нещо си въ ума. Пускатъ я тая човъркаща музика отъ телевизията, радиото, въ рейсовете и въ магазините и на работните места. Ако тая музика я бяха пуснали преди 10-70 години хората щяха да протестиратъ, но сега понеже постепенно става притъпяването на човешките усети къмъ естественното и красивото, хората я приематъ за нормална тая сатанинска музика и си я слушатъ най мазохистки.  Та всичко започва отъ невинно звучащата оперна музика за да достигне до развратната, целяща убийството на семейства и нераждането на чедата. Тя операта прокарва разни идеи каквито си искатъ да внушатъ евреите. Докато въ Индия циганската престъпностъ е била гонена, въ Европа циганите се възхваляватъ за да обучатъ чувство на толерантностъ и търпение спрямо техниятъ разбойнечиски нравъ. Единици са циганите които не са престъпници, но мнозинството са оръжие въ ръцете на евреите, насърачвани да погубватъ бялата раса. Много опери и Оперети са възхвалявали циганите. Карменъ, Трубадуръ, Цигански баронъ, Графиня Мрица и др и др.

 

Та какъ да си върнем и изпълнимъ сърцата си съ загубената ни наша музика, която изпълнявана отъ сцена и студиота е вече изгубена. Знаете ли че евреите са наложили да се настройватъ инструментите и гласовете по не хармонична честота. И съ въеждането й въ класически оркестри  Българската ни музика сто процентово е лишена отъ естественото си старо звучене. Няма да забравя записа на Янка Рубкина правенъ преди да я изведатъ отъ село, преди да стане известна. Разлика отъ небето до земята. Представяте ли си, колкото и върховно да пее въ студиините записите и по сцените въ града, на село на лошъ магнетофоненъ записъ звучи хиляди, хиляди пъти по божественно.  

 Пробуждай се Народе къмъ Спасението си, нека да забравимъ чуждата и да си спомнимъ нашата музика и да си я пеемъ въ естественна битова среда както и по старите ни светилища какъ са я пяли Дедите ни! И ще възвърнемъ Силата си някогашна дадена ни отъ Небето! Ще опазимъ и спомогнемъ да ги има Българските Чеда!Гласувай:
4
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: grigorsimov
Категория: Политика
Прочетен: 13625289
Постинги: 3705
Коментари: 6661
Гласове: 7595
Архив
Календар
«  Август, 2020  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31